Thailand Industry Expo 2017

วันที่: 2 ส.ค. 2560

ภาพบรรยากาศงาน Thailand Industry Expo 2017 ภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย” One Transformation, Thousand Opportunities พบนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีจาก เอสซีจี เคมิคอลส์ ภายใต้แนวคิด อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนอนาคตไทย 

Inspection Robots นวัตกรรมหุ่นยนต์ตรวจสอบ ยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เอสซีจี เคมิคอลส์ คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ เพื่อใช้ในงานตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งนอกจากจะตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยในการทำงานในบางพื้นที่ของโรงงานที่เข้าไปตรวจสอบได้ยากแล้ว หุ่นยนต์ยังสามารถตรวจสอบได้ละเอียด แม่นยำ ช่วยลดต้นทุน และช่วยให้บริหารจัดการโรงงานทั้งระบบได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 

Underwater Visualizer Robot  หุ่นยนต์ดำน้ำ

หุ่นยนต์ดำน้ำ มีคุณสมบัติดำน้ำได้ลึกถึง 50 เมตร ใช้ทำงานสำรวจใต้น้ำแทนคน โดยเฉพาะโครงสร้างใต้น้ำบริเวณท่าเรือที่อาจโดนน้ำทะเลกัดกร่อนซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของท่าเรือ การสำรวจโดยใช้นักประดาน้ำเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงและใช้เวลาหลายวันซึ่งอาจกระทบกำหนดการของเรือที่จะเข้าเทียบท่าได้ ขณะที่หุ่นยนต์ดำน้ำสามารถตรวจสอบได้เร็วกว่านักประดาน้ำ 3-5 เท่า และยังมีความปลอดภัยไม่ต้องปฏิบัติงานใต้น้ำอีกด้วย

หมายเหตุ: หุ่นยนต์ดำน้ำต้นแบบ เป็นผลงานร่วมพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและเอสซีจี เคมิคอลส์

 

Aerial Visual Inspection Robot หุ่นยนต์บินสำรวจ

หุ่นยนต์บินสำรวจ ใช้บินสำรวจเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน โดยเฉพาะปล่องไฟในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ Flare Stack ซึ่งมีความสูงเท่ากับตึก 40 ชั้นและยังมีอุณหภูมิปลายปล่องที่สูงถึง 1,300 องศาเซลเซียส จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนปีนขึ้นไปตรวจสอบ ส่งผลให้มีความยุ่งยากและต้นทุนในการซ่อมบำรุงสูง

หุ่นยนต์บินสำรวจพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับการบินสำรวจในโรงงานปิโตรเคมี โดยทำงานในโหมดนักบินอัตโนมัติ (Autopilot) เพื่อป้องกันการบินเข้าในพื้นที่เสี่ยงและมุมอับล่วงหน้าก่อนขึ้นบิน และติดตั้งระบบสำรองหลายระบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบินสูงสุด ทั้งนี้การที่สามารถตรวจสอบปล่องไฟได้ในขณะที่โรงงานไม่ต้องหยุดการผลิต ช่วยให้การวางแผนซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก

ระบบความปลอดภัยของหุ่นยนต์บินสำรวจที่พิเศษและแตกต่างจากโดรนทั่วไป ได้แก่

1. สามารถกำหนดแผนการบินล่วงหน้าได้และป้องกันการบินเข้าสู่จุดเสี่ยงและมุมอับสัญญาณ

2. สามารถกำหนดขอบเขตการบินและกำหนดพื้นที่ที่ปลอดภัยในการตกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

3. สามารถกลับมาที่จุดเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ กรณีที่สัญญาณควบคุมขาดหายหรือแบตเตอรี่อ่อน

4. ผู้ควบคุมสามารถทำการควบคุมด้วยตนเอง กรณีที่ Autopilot มีปัญหาหรืออับสัญญาณ GPS

5. ออกแบบ failure-proof ด้วยการใช้ multiprocessor ควบคุมด้วยคลื่นความถี่หลายย่าน และระบบ GPS ความแม่นยำสูงรับสัญญาณจากหลายแหล่ง

 

Plastic Floating Solar Cell ทุ่นพลาสติกสำหรับระบบแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำรายแรกในไทย

เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงคิดค้นและออกแบบ “ทุ่นพลาสติกสำหรับระบบแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำ” แห่งแรกในไทย ซึ่งสามารถติดตั้งได้ง่าย ทนทาน ง่ายต่อการดูแลรักษา ประหยัดพื้นที่การวางแผงโซล่าเซลล์ และรองรับการติดตั้งได้หลายรูปแบบตามลักษณะของพื้นที่ นับเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติสำคัญ

1. ติดตั้งง่าย ด้วยการออกแบบโดยลดจุดยึดประกอบ (Joint System)

2. ใช้พื้นที่การติดตั้งน้อยลงถึง 10%

3. รองรับการติดตั้งหลายรูปแบบทั้งระบบสมอ และระบบยึดโยงชายฝั่ง

4. แผงโซล่าเซลล์ทำมุมเอียง 15 องศา เพื่อรับแสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุด 

5. อายุใช้งานยาวนาน ด้วยวัสดุเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่มี UV Stabilizer จากเอสซีจี เคมิคอลส์

 

Bio Filter Technology เทคโนโลยีกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ด้วยจุลินทรีย์

นวัตกรรมการใช้จุลินทรีย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติมาเป็นตัวดักจับและย่อยสลายสาร VOCs จนได้ก๊าซที่ไม่เป็นมลพิษทำให้อากาศสะอาด และยังเป็นวิธีการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อดี

1. ลดการเกิดมลภาวะ กระบวนการกำจัดสาร VOCs ทั่วไปที่ใช้ถ่านประสิทธิภาพสูง (Activated Carbon) จะต้องนำถ่านที่ใช้แล้วไปกำจัดด้วยการเผาไหม้อีกครั้ง ต่างจากการใช้จุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ

2. ประสิทธิภาพการดักจับดีกว่าการใช้ถ่านประสิทธิภาพสูง และค่าดำเนินการต่ำกว่า ถึง 50 เท่า

หมายเหตุ อยู่ระหว่างการทดลองปรับใช้กับโรงงานต่างๆ ของ เอสซีจี เคมิคอลส์

__________________________________________________________________________________________________________________

Medical Plastic for Better Living Zone  นวัตกรรมสำหรับวงการแพทย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมวัสดุและการออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ใช้งานได้สะดวก สะอาดปลอดภัยขึ้น ทดแทนวัสดุชนิดอื่นด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่า เช่น น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นได้ดี ไม่แตกหักเสียหายระหว่างขนส่ง รวมทั้งมีต้นทุนต่ำกว่าวัสดุชนิดอื่น ช่วยลดการนำเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จากต่างประเทศ

ทั้งนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ มีบริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมให้คำแนะนำด้านวัสดุศาสตร์ โดยทีม Design Catalyst by SCG Chemicals

Innovative Medical Materials  นวัตกรรมพลาสติกเพื่อการแพทย์

เพราะเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของทุกคน เอสซีจีจึงพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกสำหรับวงการแพทย์ (Medical Plastics) ที่สามารถผ่านการฆ่าเชื้อระดับสูงสุดได้ด้วยรังสีแกมม่าและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล

เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน (Polypropylene - PP)  สามารถผ่านการฆ่าเชื้อได้ทุกกรรมวิธี เหมาะสำหรับนำไปผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เข็มฉีดยา ขวดน้ำเกลือแบบตั้ง ฯลฯ  

เม็ดพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride - PVC) วัสดุตั้งต้นก่อนนำไปเติมสารเติมแต่ง (Compounding Process) จนได้คุณสมบัติพิเศษที่เหมาะกับการผลิตฟิล์มสำหรับทำถุงเลือด สายลำเลียงของเหลว หน้ากากหายใจ ฯลฯ

 

Sharp Disposal Bin ถังทิ้งเข็มฉีดยา ตอบโจทย์ความปลอดภัยเพื่อวงการแพทย์

เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมคิดค้นนวัตกรรมสำหรับเวชภัณฑ์ทางการแพทย์กับ N Health โดยนำความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงการผลิต มาพัฒนานวัตกรรมถังทิ้งเข็มฉีดยา เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและจัดเก็บ  อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติสำคัญ

ความปลอดภัย  สามารถใช้มือเดียวในการทิ้งเข็ม ไม่ต้องใช้มือเปิด-ปิดฝา มีฝาปิดล็อคเมื่อเสร็จสิ้นการใช้ เห็นปริมาณเข็มที่อยู่ในถังได้ชัดเจน
ความสะดวก  ประกอบง่ายมีหูหิ้วง่ายต่อการเคลื่อนย้าย

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • ใช้วัสดุพลาสติกพิเศษ แข็งแรงเท่าเดิมแต่ใช้วัสดุน้อยลง ทำให้น้ำหนักถังเบาลงร้อยละ 8
  • รูปทรงเป็นสี่เหลี่ยม มีความจุมากขึ้น ใส่เข็มได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 42
  • ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงร้อยละ 32

__________________________________________________________________________________________________________________

Packaging for Life Zone

New Generation PE  บางลง…แต่ยังคงความแข็งแรง

เอสซีจี เคมิคอลส์ คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพอลิเมอร์ขึ้นใหม่ จนสามารถผลิตเม็ดพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน (Polyethylene – PE) เกรดพิเศษที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 20 สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกให้บางลง แต่ยังคงความแข็งแรงไว้ได้ โดยไม่กระทบต่อกำลังการผลิต และไม่ต้องดัดแปลงเครื่องจักร

เทคโนโลยีนี้สามารถผลิตพอลิเอทิลีนได้หลากหลายเกรด สามารถนำไปพัฒนาเป็นสินค้าได้หลากหลายประเภท เช่น
1.ฟิล์มชนิดบางพิเศษ 3 microns
2.ท่อน้ำขนาดใหญ่
3. ถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่
4. ฝาขวดน้ำอัดลมชนิดบางพิเศษ เป็นต้น