SCGTM PP P1085J นวัตกรรมพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่บางลง น้ำหนักเบาขึ้น และช่วยประหยัดพลังงาน

วันที่: 10 ก.ค. 2564

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีถือเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่มีความสำคัญต่อพลวัตรทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศมาอย่างยาวนาน เพราะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมดังกล่าว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่ม ที่มีการใช้งานวัสดุพลาสติกอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ชั้นแนวหน้าของประเทศและระดับภูมิภาค ตระหนักถึงการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับวงการนี้อย่างยั่งยืน จึงได้พัฒนา SCGTM PP P1085J นวัตกรรมเม็ดพลาสติกสำหรับการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ที่ตอบโจทย์เทรนด์อุตสาหกรรมได้อย่างลงตัว

อุตสาหกรรมปรับ เราจึงต้องขยับตัวให้ทัน
ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มายาวนานกว่า 50 ปี จากอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ สู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกไปทั่วโลก จนกระทั่งประสบความสำเร็จในการก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตของภูมิภาคอาเซียน สำหรับปัจจุบันกระแสการลงทุนในรถยนต์พลังงานทดแทนที่ใช้เทคโนโลยีไฮบริด (Hybrid) และอีโคคาร์ (Eco Car) มีเพิ่มขึ้นและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง นั่นทำให้ความต้องการใช้พลาสติกในการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์จึงจะมีเพิ่มสูงขึ้นด้วย

เทรนด์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในวันนี้ ผู้ผลิตต่างก็กำลังมองหารถยนต์ที่สามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้น ดังนั้นหากผู้ผลิตสามารถลดน้ำหนักของชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยการใช้วัสดุพลาสติกที่ขึ้นรูปชิ้นส่วนได้บางลงและมีน้ำหนักเบาลงโดยที่ยังคงความแข็งแรงเท่าเดิมได้ ก็จะส่งผลให้น้ำหนักโดยรวมของรถยนต์ทั้งคันลดลง ส่งผลดีต่อทั้งผู้ใช้งานรถยนต์ในแง่ของการประหยัดน้ำมัน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ

ด้วยคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมหลายประการของพลาสติก เช่น มีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ราคาไม่แพง ลดแรงเสียดทานได้ดี นำมาออกแบบและขึ้นรูปได้ง่าย ความแพร่หลายของการใช้วัสดุดังกล่าวเพื่อทดแทนโลหะหรือกระจกในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์จึงเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะชิ้นส่วนที่ผลิตจากพลาสติกทำให้รถยนต์มีน้ำหนักเบา ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ทั้งยังลดต้นทุนให้กับผู้ผลิตอีกด้วย

SCGTM PP P1085J เม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ
พลาสติกที่ใช้กับงานด้านชิ้นส่วนยานยนต์มีหลายประเภท ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด์ (Polypropylene Compounds: PP Compounds) จากความต้องการที่สอดคล้องไปกับเทรนด์ของอุตสาหกรรม รวมถึง-ข้อกำหนดมาตรฐานของการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ต้องมีความแข็งแรง รับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม (High Impact) และคงรูปได้ดี (High Stiffness) ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จึงได้มุ่งมั่นคิดค้นและวิจัยนวัตกรรมเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และผลลัพธ์ที่ได้คือเม็ดพอลิเมอร์เกรด ‘SCGTM PP P1085J’ ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติที่โดดเด่นของเม็ดพลาสติก SCGTM PP P1085J คือ การขึ้นรูปได้ง่าย ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่บางลงกว่าเดิมได้ถึง 0.5 มิลลิเมตร น้ำหนักของชิ้นงานลดลงถึงร้อยละ 10 เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับโมเดลชิ้นส่วนงานแบบปกติ ลดพลังงานที่ใช้ในการผลิต และลดการเกิดริ้วร้อย (Defect) ระหว่างการฉีดขึ้นรูป (Gate String) ได้เป็นอย่างดี

เม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ SCGTM PP P1085J ที่เกิดขึ้นจากการคิดค้นและพัฒนาของ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ยังสอดคล้องและส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพราะใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบตั้งต้น ในขณะที่ความแข็งแรงของชิ้นงานยังเทียบเท่ากับของที่ผลิตจากพลาสติกเกรดมาตรฐาน สอดรับกับเทรนด์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบัน ที่ต้องการลดน้ำหนักของชิ้นส่วนรถยนต์ แต่วัสดุยังคงต้องมีความแข็งแรงตามมาตรฐานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

SCGTM PP P1085J เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมพอลิเมอร์ ที่สามารถตอบโจทย์ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน และในอนาคต ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ยังคงมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาเม็ดพลาสติกที่จะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และยกระดับประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญของประเทศอย่างเต็มศักยภาพ 

ที่มา: