2 นวัตกรรมเพื่อการดูแลและปกป้องสุขภาพจาก ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

วันที่: 31 พ.ค. 2564

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ที่ยังคงทวีความรุนแรงอยู่อย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบทางลบเป็นวงกว้างให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป โดยสองประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข คือ แนวโน้มปริมาณขยะติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นจากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและรักษามากขึ้น และจำนวนที่เพิ่มสูงของอุปกรณ์ปกป้องเชื้อโรคส่วนบุคคลที่มีการใช้งานในช่วงของการเกิดโรคระบาดนี้

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้คิดค้นและพัฒนาสองนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงทุกคนในสังคม นวัตกรรมดังกล่าวคือ “ถังทิ้งเข็มฉีดยา” และ “หน้ากาก VAROGARD” 

นวัตกรรมสำหรับขยะติดเชื้อ
ข้อมูลจากกรมอนามัย ระบุว่า ในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ที่ผ่านมา ตัวเลขของมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาล คือ โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัยคลินิก ทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน จำนวนกว่า 37,000 แห่งทั่วประเทศ เพิ่มสูงขึ้นราว 2,000 กิโลกรัม โดยในสถานการณ์ปกติสถานพยาบาลเหล่านี้ มีการผลิตขยะติดเชื้อประมาณวันละ 65 ตัน

สำหรับการจัดการขยะติดเชื้อปริมาณมหาศาลเหล่านี้ ทุกสถานพยาบาลได้มีความพยายามที่จะกำจัดและจัดหาภาชนะทิ้งมูลฝอยติดเชื้อที่มีเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา หลอดเก็บสารคัดหลั่ง อุปกรณ์เก็บตัวอย่างเยื่อบุในคอและเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก เป็นต้น แต่มีอยู่บ่อยครั้งที่พบว่าวัสดุติดเชื้อเหล่านี้สามารถหลุดรอดออกมาได้ในระหว่างการเก็บก่อนนำไปกำจัดให้ถูกต้องอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

ถังทิ้งเข็มฉีดยา นวัตกรรมที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ไปปัญหาข้างต้น มีการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสามารถใช้มือเดียว (One Hand Operation Technique) ในการทิ้งเข็มและตัวกระบอกฉีดยาได้โดยไม่ต้องถอดหัวเข็มออกจากตัวเข็ม ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากถอดหัวเข็ม นอกจากนี้ นวัตกรรมดังกล่าวยังมีดีไซน์รูปทรงเหลี่ยม สะดวกต่อการวางบนรถเข็นและเข้ามุมได้ดี มีหูหิ้วช่วยอำนวยความสะดวกในระหว่างการขนย้าย ในขณะเดียวกันก็ปกป้องเจ้าหน้าที่ในระหว่างการทำงาน ประกอบง่าย และใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อย

ที่สำคัญ หากพิจารณาในบริบทของการสร้างผลเสียให้กับสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมถังทิ้งเข็มฉีดยานี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะผลิตจากเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนชนิดพิเศษสำหรับฉีดงานบาง โดยเม็ดพลาสกติกเกรดดังกล่าว ช่วยลดปริมาณเม็ดพลาสติก แต่ยังคงความแข็งแรงเท่าเดิม น้ำหนักของถังจึงเบาลงมากถึงร้อยละ 8 และเมื่อนำไปเผาเพื่อกำจัดจึงใช้เชื้อเพลิงน้อยลง ลดประมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ร้อยละ 32

นวัตกรรมเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคล
หนึ่งในมาตรการที่ช่วยป้องกันและลดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็คือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จึงได้นำเสนอ VAROGARD (วาโรการ์ด) ชุดผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโรคที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจ ผู้ที่ต้องทำกิจกรรมในที่แออัด ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และเด็ก โดยสินค้าที่ได้รับการเปิดตัวไปภายใต้แบรนด์ดังกล่าว ประกอบด้วย VAROGARD Antiviral Mask และ VAROGARD Spray

VAROGARD Antiviral Mask เป็นหน้ากากใช้แล้วทิ้ง ที่มีประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย BFE > 98% การกรองฝุ่นละออง PFE > 95%  ลิขสิทธิ์จาก HeiQ Viroblock ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้ากาก และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพดังกล่าวจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

“The HeiQ Viroblock เป็นสูตรการผลิตที่มีสารสกัดจากแร่เงินรีไซเคิลเป็นองค์ประกอบสำคัญ และมีส่วนผสมของไลโปโซมซึ่งมีสารไขมันผสมอยู่ในปริมาณที่น้อยมาก ทั้งยังผ่านการรับรองตามมาตรฐาน EU REACH และ US FIFRA และได้รับการรับรอง OEKOTEX® รวมทั้งได้มาตรฐาน ZDHC และ bluesign® จึงทำให้วัสดุสิ่งทอที่ผ่านกระบวนการนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการรับรอง EU BPR และ US EPA ด้วยเหตุนี้ หน้ากากกรองอากาศที่นำเทคโนโลยี HeiQ Viroblock มาช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียจึงได้รับการจดทะเบียนให้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก Swissmedic และได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐ (US FDA)” Carlo Centonze ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HeiQ Group กล่าว


ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับการแพทย์และคุณภาพชีวิตของคนในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างไฮไลต์ ได้แก่ เอสซีจี พีพี เมลต์โบลน ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure Isolation Room) ห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ (Negative/Positive Pressure Isolation Chamber) และกลุ่มนวัตกรรมพลาสติกเพื่อการแพทย์อื่น ๆ เป็นต้น และธุรกิจฯ ยังคงไม่หยุดยั้งกับการพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการที่ไม่หยุดนิ่งของลูกค้า