นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “SCG™ HDPE SMX551BU” เม็ดพลาสติกคุณภาพสูงจาก SMX™ Technology สำหรับถัง IBC ตอบโจทย์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Dow

วันที่: 23 พ.ค. 2564

ในวงการอุตสาหกรรมและการขนส่ง ภาชนะหรือถังขนาดใหญ่ที่เรียกกันติดปากว่า ถัง “IBC”  หรือ Intermediate Bulk Container  มีความสำคัญอย่างมากเพราะใช้ในการจัดเก็บและขนส่งของเหลวหรือของที่มีลักษณะเป็นผงในปริมาณมาก โดยถัง IBC มีขนาดความจุประมาณ 1,000 ลิตร ถือเป็นภาชนะที่นิยมใช้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการเกษตรด้วย และด้วยฟังก์ชันการใช้งานของถัง IBC ที่ใช้จัดเก็บและขนส่งของเหลว เช่น เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย ยา ส่วนผสมของอาหาร ทราย ธัญพืช เป็นต้น จึงจำเป็นต้องใช้วัสดุชนิดพิเศษที่สามารถทำให้ถังมีความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อนและแรงกระแทก แต่น้ำหนักเบา สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ และมีการดำเนินธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จึงได้นำ SMX™ Technology มาพัฒนาเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง SCG™ HDPE SMX551BU” สำหรับการขึ้นรูปถัง IBC  ให้มีความแข็งแรง และมีคุณสมบัติการทนสารเคมีสูงขึ้น สามารถเก็บสารเคมีได้อย่างปลอดภัยและปกป้องสินค้าได้ตลอดการขนส่ง นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ SMX™ Technology ทำให้ใช้วัสดุลดลงกว่า 6-10 % (ขึ้นอยู่กับรูปแบบของถัง) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  นอกจากนี้ยังทำให้ถังมีน้ำหนักเบาลง จึงช่วยประหยัดพลังงานในการขนส่ง และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์  ช่วยลดภาวะโลกร้อน

ด้วยคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ด้านการใช้งานและสิ่งแวดล้อม  องค์กรที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จึงให้ความวางใจเลือกใช้ถัง IBC ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง SCG™ HDPE SMX551BU ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยืนของ Dow

คุณสุทิน ประไพตระกูล Integrated Supply Chain Director กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) กล่าวว่า  “เราเชื่อมั่นว่า เป็นไปไม่ได้เลย ที่เราจะสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนได้ ในโลกที่ปราศจากความยั่งยืน Dow มองหาแนวทางใหม่ ๆ ในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน และ ลดปริมาณขยะพลาสติกอยู่เสมอ ผ่านการดำเนินงานของ Dow เอง และ การร่วมมือกับพันธมิตรในทุกภาคส่วน ”

บรรจุภัณฑ์ตอบโจทย์การใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในโรงงานของ Dow ซึ่งมีการผลิตวัสดุสังเคราะห์ สารเคลือบผิว และเคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมหลากหลายชนิด มีสินค้าที่จำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดถังแข็งสำหรับบรรจุสินค้าชนิดเหลว หรือ IBC ซึ่ง Dow ไม่ได้ผลิตเม็ดพลาสติกชนิดนี้เอง โดย Dow ใช้ถัง IBC ใส่สินค้าประเภทสารเคลือบผิว (Coating) โพลีออล และ โพรพิลีนไกลคอล ในการส่งสินค้าให้ลูกค้าทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ นอกจากนี้สำหรับลูกค้าในประเทศที่สั่งซื้อสารเคลือบผิว และ โพลีออล เราจะนำถัง IBC กลับมาหมุนเวียนใช้ซ้ำ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตถังใหม่ รวมทั้งลดปริมาณขยะ

Dow ได้กำหนดคุณสมบัติที่สำคัญของถัง IBC ที่ Dow เลือกใช้ว่าจะต้องไม่ทำปฏิริยากับสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน มีความแข็งแรงทนทานไม่แตกรั่วง่ายเพื่อสามารถบรรจุสินค้าถึงมือลูกค้าทั่วโลกได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ ทนต่อสภาพอากาศ ทั้งแสงแดดและฝน ฝาต้องปิดสนิท ป้องกัน ความชื้น หรือ น้ำจากภายนอก สามารถวางไว้กลางแจ้งเป็นเวลานาน ๆ ได้ โดยมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 2 ปี

“Dow มองหาโอกาสในการปรับปรุงให้ทุกวัสดุที่เราเลือกใช้ สามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ตามเป้าการทำงานด้านความยั่งยืนของ Dow เราจึงมองหาถังที่มีความแข็งแรงคงทน แต่ใช้เนื้อพลาสติกน้อยลง และมีน้ำหนักเบาซึ่งจะช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและลดคาร์บอน ฟุตพรินท์ในการขนส่งได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง SCG™ HDPE SMX551BU ของเอสซีจี สามารถตอบโจทย์ทุกอย่างให้กับเราได้” คุณสุทินกล่าวเสริม

นวัตกรรมเม็ดพลาสติก SCG™ HDPE  SMX551BU จาก SMX™ Technology ทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์
SMX™ Technology เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เม็ดพลาสติกประเภท HDPE (High Density Polyethylene) มีคุณสมบัติแข็งแรงขึ้นกว่าเดิม ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของสินค้า สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy โดยความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นนั้น นำไปสู่การลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกให้น้อยลงได้ โดยที่สินค้ายังคงคุณสมบัติเชิงกล (Mechanical properties) ได้ดีเทียบเท่าเดิม

“เม็ดพลาสติก SCG™ HDPE  SMX551BU สำหรับถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ ผลิตจาก SMX™ Technology ออกแบบให้สามารถขึ้นรูปตัวถังได้บางลง ลดน้ำหนักโดยรวมของถังได้ประมาณ 6-10% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการออกแบบถัง  จึงช่วยลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกลง แต่ยังคงคุณสมบัติอื่น ๆ ได้ดีเช่นเดิม  นอกจากนี้ ยังมีค่าความแข็งแรงของพอลิเมอร์ขณะหลอมตัวสูง (High Melt Strength) ทำให้สามารถขึ้นรูปและควบคุมการผลิตได้ง่าย จึงช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกและการขึ้นรูปถัง เมื่อถังมีน้ำหนักเบาลง จึงทำให้การขนส่งใช้พลังงานลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมลงได้อย่างน้อยกว่า 12%” คุณวิศนีย์ เจริญพินิจการ Application Development Manager, Polyolefin and Vinyl Technology  ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เล่าถึงจุดเด่นของนวัตกรรม

บทพิสูจน์จากผู้ใช้…เมื่อนวัตกรรมสู่การใช้งานจริง
“เอสซีจีเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก HDPE high strength ซึ่งใช้ในการผลิตถัง IBC เพียงไม่กี่รายในประเทศไทย ทำให้เราสามารถลดคาร์บอน ฟุตพรินท์จากการใช้วัตถุดิบในประเทศทดแทนการนำเข้า และเม็ดพลาสติกที่ Dow เลือกใช้ยังมีคุณสมบัติในการทำให้ถัง IBC บางลง แต่ยังคงความแข็งแรง โดยสามารถลดเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตถังได้ถึง 6.5% และสามารถลดน้ำหนักของถังบนรถขนส่งได้เฉลี่ย 18 กิโลกรัมต่อเที่ยว จึงเป็นการช่วยประหยัดน้ำมันและลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการขนส่งได้อีกด้วย” คุณสุทินกล่าวทิ้งท้าย

และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการนำแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฎิบัติจริง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานควบคู่กับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และช่วยลดภาวะโลกร้อนของเอสซีจี   หรือการกำหนดแนวนโยบายภายในองค์กรให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ Dow เพียงทุกภาคส่วนร่วมมือกัน และขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงตามวิถีของตนเอง  เชื่อเหลือเกินว่าโลกและธุรกิจจะยั่งยืนเคียงข้างกันอย่างสมดุล #Passion for a Better World