จากไอเดียสู่นวัตกรรม: ศูนย์ i2P ตอบโจทย์ลูกค้า ตรงใจผู้บริโภค

วันที่: 10 มี.ค. 2564

ในบริบทของโลกยุคปัจจุบันที่ความต้องการของผู้บริโภคมีความเปลี่ยนแปลงและผันผวนอยู่ตลอดเวลา ผนวกกับสถานการณ์วิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันได้ตั้งรับ เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ และปัญหาขยะในทะเลและมหาสมุทร เหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายสำคัญที่ถาโถมเข้ามาทดสอบผู้ประกอบการสมัยใหม่ ให้ต้องตื่นตัวเพื่อเตรียมพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าและบริการที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ตระหนักถึงการมีพลวัตรของกระแสดังกล่าว จึงได้ให้ความสำคัญกับการคิดค้นและการพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันที่จะช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม นั่นจึงเป็นที่มาของ i2P (Ideas to Products) ศูนย์รวมไอเดียเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้ง ลูกค้า-ผู้บริโภค-สิ่งแวดล้อม”

เพราะการสร้างประสบการณ์ที่ดีคือเรื่องสำคัญ

ในวันที่โลกหมุนเร็ว ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนไป และความสนใจของผู้บริโภคไม่เคยหยุดนิ่ง เอสซีจี ยังคงตั้งมั่นในคำสัญญาที่ว่า Passion for Better มุ่งมั่นค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าผ่านมุมมองของลูกค้า และใช้เป็นพื้นฐานในการต่อยอดเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์พวกเขา ซึ่งในท้ายที่สุดก็เป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค (Customer-Centric)

ศูนย์ i2P ของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี แห่งนี้ จึงได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยตอกย้ำความสำคัญของคำสัญญาดังกล่าว และถ่ายทอดออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยศูนย์ที่มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 จะกลายเป็นคู่คิดเคียงข้างลูกค้า ใช้ความชำนาญด้านต่าง ๆ มาช่วยสนับสนุนให้ลูกค้า คู่ค้า และองค์กรต่าง ๆ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ตลาดอนาคตได้

สร้างความร่วมมือ ผสานความเชี่ยวชาญ
นอกเหนือจากความมุ่งมั่นที่ช่วยผลักดันให้เอสซีจีสามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแล้ว เรายังเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญกับกลุ่มเครือข่ายตั้งแต่ในระดับหน่วยงานภายในองค์กร หน่วยงานภายนอก และกับลูกค้า เป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมให้สำเร็จได้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

ตั้งแต่เริ่มดำเนินการมา ศูนย์ i2P ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับองค์กรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครอบคลุมอุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร ยานยนต์ เกษตรกรรม ระบบสาธารณูปโภค และพลังงาน เป็นต้น

ศูนย์ i2P: บูรณาการครบ จบได้ในที่เดียว
การทำงานของศูนย์ i2P แห่งนี้ จะทำงานเสมือนเป็นหนึ่งในทีมทำงานของลูกค้า และจะคอยสนับสนุนในทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การช่วยลูกค้าค้นหาไอเดียหรือความต้องการของผู้บริโภค (Voice of the customers: VOC) จนเกิดเป็นโปรเจกต์ที่นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาดร่วมกัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการเลือกวัสดุ หรือออกแบบสูตรพอลิเมอร์ที่เหมาะสมกับสินค้า (Material Formulation) การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เพื่อให้ได้สินค้าที่ทั้งสวยงามและตอบโจทย์การใช้งาน

นอกจากนี้ แหล่งรวมไอเดียสำหรับการสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมแห่งนี้ ยังมี Application Development Center หรือพื้นที่สำหรับขึ้นรูปสินค้า (Processing) ที่จะเข้ามาช่วยเร่งการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงได้เร็วขึ้น โดยมีเครื่องจักรที่สามารถขึ้นรูปสินค้าต้นแบบได้หลากหลายการใช้งาน ภายใต้การดูแลให้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยห้องแล็บสำหรับใช้ทดสอบคุณภาพของสินค้า (Application Lab) อย่างครบวงจร ทำให้ตลอดทั้งกระบวนการพัฒนาสินค้าดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นก่อนจะต่อยอดไปสู่กระบวนการผลิตจริง เรียกได้ว่าสามารถพัฒนาจากไอเดียไปสู่ผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบวงจร

​ด้วยความพร้อมที่มีอยู่ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ อุปกรณ์ชั้นสูงที่ทันสมัย และเครือข่ายพันธมิตรของเอสซีจีเอง ทำให้ศูนย์ i2P ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองแห่งนี้ คือ ศูนย์รวมโอกาสทางธุรกิจสู่อนาคต ที่พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิด เคียงข้างพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน ศูนย์ i2P จ.ระยอง เปิดให้ลูกค้าเยี่ยมชมได้ทั้งในรูปแบบ Virtual Tour และสถานที่จริงแบบ New Normal ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่มาเยี่ยมชม และก่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาสินค้าร่วมกันได้กว่า 100 รายการในปีที่ผ่านมา รับชมวิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ i2P ได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=1XWBWKpsup