Floating Solar Solutions นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่: 23 ส.ค. 2563

ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคมของปี 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ระบุว่า ประเทศไทยมีปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายรวมอยู่ที่ 22,355 พันตัน แม้ว่าน้ำมันดิบจะยังคงเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้มากที่สุดของประเทศ เพราะมีปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายอยู่ที่ร้อยละ 45.5 แต่สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทน (Alternative Energy) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ภูมิทัศน์ของการใช้พลังงานทดแทนที่มีแนวโนมการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย สอดคล้องกับการคาดคะเนของสำนักงานพลังงานสากล (IEA: International Energy Agency) ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ตลาดพลังงานหมุนเวียนปี 2019 ว่าตลาดพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของแหล่งพลังงานทดแทนที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำ และไฮโดรเจน เป็นต้น จะขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องถึงร้อยละ 50% ภายในปี 2024

เอสซีจีเล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสังคมและส่งเสริมความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงได้คิดค้นและพัฒนา โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแบบครบวงจร (Floating Solar Solutions) ขึ้นเป็นรายแรกในประเทศไทย

คิดเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
ที่ผ่านมาหลายคนคุ้นเคยกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cells) ซึ่งมีทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) เป็นการติดตั้งในรูปแบบโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และแบบติดตั้งหลังบ้าน อาคาร และโรงงาน (Solar Rooftop) ซึ่งการดำเนินงานเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งสองแบบนั้น จำเป็นต้องใช้พื้นที่จำนวนมหาศาล นำไปสู่การรุกล้ำพื้นที่ใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร

สำหรับ โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแบบครบวงจร (Floating Solar Solutionsของเอสซีจีนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นให้สามารถติดตั้งและใช้งานได้บนผืนน้ำ นวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและผลักดันการใช้พลังงานทดแทนให้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะพื้นที่ผิวน้ำในประเทศไทยมีประมาณ 14,600 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 9 ล้านไร่) หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ซึ่งจากผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งาน โซลาร์ฟาร์มแบบลอยน้ำให้ประสิทธิภาพสูงกว่าการติดตั้งบนพื้นดิน และบนหลังคา เนื่องจากอาศัยธรรมชาติของน้ำในการระบายความร้อน (Cooling Effect) โดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ริเริ่มพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวขึ้นเป็นรายแรกในประเทศไทย โดยติดตั้งที่บ่อเก็บน้ำภายในโรงงานของเอสซีจีในปี 2561 เป็นที่แรก

ทำไมต้อง Floating Solar Solutions
โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแบบครบวงจร (Floating Solar Solutions
) เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมเรือธงของเอสซีจี ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากความเชี่ยวชาญของบริษัท โดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และเป็นหนึ่งในสามธุรกิจหลักของเอสซีจี เป็นผู้พัฒนาสูตรเม็ดพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) ที่นำมาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนสำคัญของนวัตกรรม เนื่องจากจำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งภายใต้รังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน โดยเม็ดพลาสติกดังกล่าวมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 25 ปี และสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ อีกทั้งมีคุณลักษณะเป็น Food Grade ปลอดภัยต่อระบบนิเวศใต้น้ำ

การออกแบบนวัตกรรมอย่างมีเอกลักษณ์ ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญของ โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแบบครบวงจร (Floating Solar Solutions) นอกเหนือไปจากการประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญเรื่องวัสดุศาสตร์ของบริษัทแล้ว โดยการออกแบบเน้นไปที่ 2 ส่วนสำคัญ คือ โซลาร์สแตนด์ (Solar Stand) และ ทุ่นทางเดิน (Pathway)

ทีมงานผู้พัฒนาได้ออกแบบให้โซลาร์สแตนด์ (Solar Stand) ที่ใช้ยึดกับแผงโซลาร์เซลล์ สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้หลากหลายประเภท สามารถรองรับน้ำหนักของแผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาขนาดแผ่นใหญ่ขึ้นได้ และสามารถปรับมุมองศาได้ตามพื้นที่เพื่อประสิทธิภาพการรับแสงแดดสูงสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตไฟฟ้า ส่วนของทุ่นทางเดิน (Pathway) ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยสำหรับวิศวกรหรือผู้ใช้งานที่ต้องเดินปฏิบัติงาน ตรวจสอบ หรือทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ จึงออกแบบทุ่นทางเดินให้มีแรงลอยตัวเหนือผิวน้ำเกินกว่า 60% ซึ่งมากกว่าแรงลอยตัวเหนือผิวน้ำของทุ่นในท้องตลาดทั่วไป ทำให้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ผู้ปฏิบัติงานสามารถยืนและเดินได้อย่างมั่นคง ที่สำคัญคือ ช่วยป้องกันปัญหาทุ่นจมน้ำและไม่มั่นคงในเวลาเดินหรือปฏิบัติงาน ซึ่งวิศวกรหรือผู้ใช้งานอาจเกิดอันตรายได้

คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแบบครบวงจร (Floating Solar Solutionsคือ จำนวนชิ้นส่วนประกอบน้อย ทำให้ติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยวิธีการติดตั้งเฉพาะตัวที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หนัก ลดระยะเวลาในการติดตั้งและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งได้มากถึงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบลอยน้ำชนิดอื่น นอกจากนี้นวัตกรรมดังกล่าวยังมาในรูปแบบของโซลูชัน ที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาเรื่องความเป็นไปได้ของโครงการ การออกแบบรูปแบบโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำที่มีอยู่ การออกแบบเชิงวิศวกรรม การจัดหาสินค้าและติดตั้งแบบครบวงจร การยึดโยงอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัยสูง รวมถึงการบริหารจัดการช่วงดำเนินงานและการบำรุงรักษา

ต่อยอดเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน
ล่าสุด ทีมผู้พัฒนา โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแบบครบวงจร (Floating Solar Solutionsของเอสซีจี ได้ต่อยอดนวัตกรรมดังกล่าวไปสู่ภาคการเกษตร โดยออกแบบตัวทุ่นให้สามารถทำงานร่วมกับปั๊มน้ำได้ เพื่อนำพลังงานสะอาดที่ผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์มาใช้ในการสูบและส่งต่อน้ำไปยังพื้นที่ารเกษตร สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบ่อน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณที่มีน้ำท่วมซ้ำ และพื้นที่เกษตรกรรมที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการนำร่องติดตั้ง โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแบบครบวงจร (Floating Solar Solutions) เพื่อการเกษตร ดังกล่าว ณ บ่อน้ำเอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ เมื่อช่วงที่ผ่านมา

โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแบบครบวงจร (Floating Solar Solutions) ที่คิดค้นและพัฒนาโดยเอสซีจีนี้ ช่วยส่งเสริมความยั่งยืนด้านการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงยกระดับการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนของประเทศไทย ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของนวัตกรรมนี้ได้ที่ https://bit.ly/34hOBnR หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ solarenergy@scg.com หรือโทร 02 586 3788 หรือ 081 824 7096