ไบโอพลาสติกคอมพาวนด์ทางเลือกใหม่กับตลาดงานเคลือบบรรจุภัณฑ์

วันที่: 4 มิ.ย. 2557

บนความพยายามที่จะสร้างทางเลือกใหม่ให้กับ ตลาดงานเคลือบบรรจุภัณฑ์ และเน้นย้ำเรื่องการสร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ค้นคว้าทดลองผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนางานเคลือบบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มร้อนและเย็นแทนแก้วกระดาษเคลือบที่เคลือบด้วยพลาสติกโพลิเอททีลีน (LDPE) ที่ใช้กันทั่วไปในท้องตลาดซึ่งตอบความต้องการของตลาดทั้งการใช้งานตามมาตรฐาน EU 10/2011 จาก SGS ว่ามีความปลอดภัยสำหรับการบรรจุอาหาร สามารถทนความร้อนได้ถึง 100 องศาเซลเซียส และกลายเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมให้กับเจ้าของสินค้า ซึ่งสูตรคอมพาวนด์พลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพที่คิดค้นด้วยเทคโนโลยีจากทีมวิจัยและห้องทดลองของเอสซีจี เคมิคอลส์เองนี้ ได้รับการรับรองมาตรฐานการย่อยสลายภายใน 180 วันจากองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่าง DIN CERTCO ประเทศเยอรมนี เป็นรายแรกของประเทศไทย

เมื่อกล่าวถึงประสิทธิภาพของไบโอพลาสติกสำาหรับเคลือบกระดาษ นอกจากจะช่วยเสริมการใช้งานของบรรจุภัณฑ์กระดาษในการป้องกันการรั่วซึมของเครื่องดื่มแล้ว ยังสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ 100% โดยจะแปรสภาพเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และสารชีวมวลภายใน 180 วันภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ซึ่งสามารถกลับสู่เชิงนิเวศน์ได้อย่างสมบูรณ์ นับเป็นการสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของตลาดบรรจุภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Product) โดยไบโอพลาสติกชนิดนี้ ผลิตจากวัตถุดิบที่สามารถทดแทนขึ้นใหม่ได้ในธรรมชาติ (Renewable Source) เช่น อ้อย มันสำปะหลัง โปรตีนจากถั่วและข้าวโพด นำมาผ่านกระบวนการคอมพาวนด์ให้มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับเคลือบกระดาษโดยคงความสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ 100% (Compostable Plastics Coated Paper)

และที่ก้าวไปอีกขั้น คือการต่อยอดฟังก์ชั่นการใช้งานและลูกเล่นที่หลากหลายให้กับไบโอพลาสติกดังกล่าว เช่น หมึกพิมพ์สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่ออุณหภูมิเครื่องดื่มเปลี่ยน หรือการออกแบบที่ตอบโจทย์ตลาดและลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สินค้าสามารถเติบโตในตลาดได้อย่างสมบูรณ์

 

ไบโอพลาสติกย่อยสลายได้ (Biodegradable bioplastics) คือ พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์และแบคทีเรียตามธรรมชาติ (Bio compostable) โดยสามารถผลิตจากวัตถุดิบที่สามารถผลิตทดแทนขึ้นใหม่ได้ในธรรมชาติ (Renewable Source) เช่น อ้อย มันสำปะหลัง โปรตีนจากถั่ว ข้าวโพด ฯลฯ ได้ ด้วยต้นกำเนิดของวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ คุณสมบัติในการใช้งานใกล้เคียงพลาสติกจากปิโตรเคมีแบบดั้งเดิม และพลาสติกชีวภาพแบบย่อยสลายได้จะกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ 100% ทำให้พลาสติกชีวภาพเป็นแนวทางการพัฒนาวัสดุสำหรับการใช้งานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม