เอลิเซอร์ (elixir) นวัตกรรมวัสดุพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ เพื่อการผลิตถังเก็บน้ำโดยเฉพาะจากเอสซีจี

วันที่: 26 เม.ย. 2563

“น้ำ” เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลอย่างมากต่อสุขภาวะที่ดีของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ดังนั้นการพิจารณาเลือกซื้อถังเก็บน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญและต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ หากวัสดุที่นำมาใช้ผลิตถังเก็บน้ำไม่ได้มาตรฐาน จะส่งผลให้ถังเก็บน้ำแตกหักง่าย มีสารเคมีอันตรายเจือปน และกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม ผนวกกับความเชี่ยวชาญเรื่องวัสดุศาสตร์และเทคโลยีการผลิตคอมพาวด์ขั้นสูง ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จึงได้คิดค้นและพัฒนา “เอลิเซอร์ (elixir)” วัสดุพอลิเมอร์เกรดพิเศษที่ใช้สำหรับการผลิตถังเก็บน้ำบนดินโดยเฉพาะ

 

เอลิเซอร์ (elixir) ถือเป็นความก้าวหน้าในอุตสหกรรมวัสดุพอลิเมอร์ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานวัสดุที่ใช้ในการผลิตถังเก็บน้ำบนดิน เพราะมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากวัสดุพอลิเมอร์ที่ใช้ผลิตถังเก็บน้ำโดยทั่วไป หนึ่งในนั้นคือ วัสดุสัมผัสอาหาร (Food Contact Materials (FCMs)) เอลิเซอร์ (elixir) ผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับสากลว่าสามารถสัมผัสอาหารและน้ำดื่มได้อย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานการทดสอบขององค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration) หรือ FDA และมาตรฐาน Commission Regulation EU No.10/2011 และ AP 89

 

อีกทั้งในเรื่องของโลหะหนักประเภท ตะกั่ว ปรอท และสารหนู เป็นสารเคมีที่พบได้ในสี ซึ่งพบได้ในถังเก็บน้ำพอลิเมอร์ทั่วไปในท้องตลาด เมื่อใช้ไปสักระยะสารพิษในสีอาจจะหลุดลอกเจือปนน้ำในถัง ด้วยความใส่ใจในสุขอนามัยของผู้ใช้งาน เอสซีจีจึงได้ใช้สีที่ปราศจากส่วนผสมของสารโลหะหนักเป็นส่วนประกอบของวัสดุพอลิเมอร์ เอลิเซอร์ (elixir) และเพื่อให้มั่นใจว่าจะน้ำในถังจะไร้สารพิษจากโลหะหนักปนเปื้อน จึงมีการใช้ขั้นตอนการผลิตเม็ดพอลิเมอร์เกรดพิเศษที่เรียกว่า “การคอมพาวนด์ (Compound)” ซึ่งเป็นการอัดรีดโดยใช้ความร้อนและความดัน ทำให้เนื้อวัสดุพอลิเมอร์กับสีรวมเป็นเนื้อเดียวกัน สีจึงไม่หลุดลอก เมื่อนำมาขึ้นรูปทำให้ได้ถังเก็บน้ำที่ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค โดยวัสดุพอลิเมอร์ เอลิเซอร์ (elixir) ยังผ่านการทดสอบจากสถาบัน SGS ไม่พบสารตะกั่วและปรอทภายใต้มาตรฐาน European Directive 94/62/EC และไม่พบสารหนูภายใต้มาตรฐาน มอก. 656:2556

นวัตกรรมวัสดุพอลิเมอร์ เอลิเซอร์ (elixir) โดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ยังผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 816-2556) และการรับรองมาตรฐานการขึ้นรูปวัสดุโดย SAI Global ประเทศออสเตรเลีย ที่ยืนยันคุณภาพของถังเก็บน้ำด้านความแข็งแรงของวัสดุ ที่สำคัญวัสดุพอลิเมอร์ เอลิเซอร์ (elixir) ยังมีส่วนผสมของสารป้องกันรังสียูวี (Anti-UV) ที่มีคุณสมบัติช่วยปกป้องเนื้อพลาสติกให้ไม่เสื่อมสภาพจากการสัมผัสกับแสงแดดและรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต ทำให้อายุการใช้งานถังเก็บน้ำยาวนานขึ้น แม้วางไว้กลางแดด

 

นอกจากนี้ ถังเก็บน้ำบนดินส่วนใหญ่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ตะไคร่น้ำและเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งอาจปนเปื้อนอยู่ในถังเก็บน้ำ และก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายหากนำมาใช้อุปโภคบริโภค แต่ถังเก็บน้ำที่ผลิตจาก เอลิเซอร์ (elixir) ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำและเชื้อแบคทีเรีย เพราะใช้สีที่มีคุณสมบัติทึบแสง และการขึ้นรูปถังเก็บน้ำที่มีความหนาของผนังระหว่าง 4.5 – 5.5 มิลลิเมตร ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้แสงแดดส่องผ่านเข้ามาในตัวถังเก็บน้ำได้ นอกจากนี้นวัตกรรมวัสดุพอลิเมอร์ เอลิเซอร์ (elixir) โดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ยังผ่านการทดสอบว่าไร้กลิ่นกวนใจด้วยมาตรฐานเดียวกับฝาและท่อน้ำดื่ม จึงทำให้ถังเก็บน้ำที่ขึ้นรูปโดยใช้วัสดุดังกล่าวปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ปนเปื้อนในน้ำที่สำรองไว้

 

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของ เอลิเซอร์ (elixir) โดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ที่ www.scgchemicals.com/elixir/ และเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/elixir.by.scg/