EL-Lene™ HDPE เกรด H568JA นวัตกรรมพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม

วันที่: 31 ต.ค. 2560

Sustainable, Bio-Degradable, Natural, And Eco-Friendly”

นี่คือใจความสำคัญจากบทความ Packaging Trends to Watch 2017 ซึ่งสรุปให้เห็น “Sustainability Trends” ของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในปีนี้ ซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจในทุกอุตสาหกรรม อย่างในธุรกิจเครื่องดื่มน้ำอัดลมก็มีการตื่นตัวและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดเช่นกัน ผู้ผลิตเครื่องดื่มพยายามทุกวิธีเพื่อลดการใช้ทรัพยากรแม้แต่ฝาน้ำอัดลมพลาสติกที่แม้เป็นส่วนประกอบเล็ก ๆ แต่มีความสำคัญต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคปลายทางเป็นอย่างยิ่ง

หากดูจากกราฟ  Market Trend: Cap Weight Evaluation จะเห็นวิวัฒนาการของฝาน้ำอัดลมได้อย่างชัดเจนว่ามีความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด จากฝาสองชิ้นเหลือเพียงชิ้นเดียว ความสูงของฝาลดลง รวมถึงน้ำหนักที่เบาลงเรื่อย ๆ ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามของผู้ผลิตเครื่องดื่มและผู้ผลิตฝาน้ำอัดลม (ผู้แปรรูป) ว่าให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมจึงพยายามออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตโดยที่ยังคงคุณภาพของสินค้าได้ตามมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคปลายทาง

เพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ซึ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด จึงพัฒนานวัตกรรมพลาสติก EL-LeneTM HDPE เกรดH568JA สำหรับฝาขวดน้ำอัดลมรุ่นน้ำหนักเบาซึ่งยังคงความแข็งแรงและกักเก็บแก๊สในน้ำอัดลมได้อย่างดีเยี่ยม แม้ว่าน้ำหนักฝาจะลดลงมากกว่าร้อยละ10 เมื่อเทียบกับฝารุ่นก่อน จึงช่วยลดการใช้พลาสติกได้มากกว่าร้อยละ 10 ส่งผลดีต่อลูกค้าทั้งผู้แปรรูปฝา เจ้าของแบรนด์น้ำอัดลมและผู้บริโภคปลายทาง

 

คุณสมบัติเด่นของนวัตกรรมฝาพลาสติกที่ผลิตจากEL-LeneTM  HDPE เกรด H568JA

  1. เม็ดพลาสติกชนิด EL-LeneTM  HDPE เกรด H568JA ถูกออกแบบมาสำหรับผลิตฝาพลาสติกน้ำอัดลมรุ่นน้ำหนักเบาโดยเฉพาะ ส่งผลให้การดีไซน์ฝารุ่นใหม่ ๆ จะลดน้ำหนักฝาลงได้มากกว่าร้อยละ10 เมื่อเทียบกับฝารุ่นก่อน ช่วยลดการใช้พลาสติกได้มากกว่าร้อยละ 10
  2. สามารถแปรรูปได้ง่ายเนื่องจาก EL-LeneTM HDPEเกรด H568JA มีสมบัติด้านการไหลตัวที่ดี (Flow Ability) เหมาะสมกับการผลิตฝาเครื่องดื่มที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการขึ้นรูปแบบฉีด (Injection Molding) และแบบการอัดต่อเนื่อง (Continuous Compression Molding)
  3. เม็ดพลาสติกชนิด EL-LeneTM  HDPE เกรด H568JA ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงและทนแรงดันสูงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยป้องกันการรั่วซึมและเพื่อรสชาติที่ดีของเครื่องดื่ม
  4. ได้รับใบรับรองมาตรฐานการผลิตจาก US Food and Drug Administration (U.S. FDA) และEuropean Union (EU) Food Contact Commission Regulation No.10/2011 สามารถสัมผัสโดยตรงกับอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างปลอดภัย โดยคุณภาพของฝาเครื่องดื่มจะยังคงมีคุณภาพที่ดี ปลอดภัย และสะดวกต่อการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิตสินค้าน้ำอัดลม

เม็ดพลาสติกชนิด EL-LeneTM  HDPE เกรด H568JA นับเป็นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งวัตถุดิบและพลังงาน อีกทั้ง สินค้าที่ผลิตได้ยังคงคุณสมบัติที่ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งนอกจากส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงแล้ว ยังส่งผลดีต่อผู้ผลิตฝา เจ้าของแบรนด์น้ำอัดลมและผู้บริโภคปลายทางที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกด้วย