เส้นใยสององค์ประกอบ (Bi-Component Fiber) สำหรับสินค้า Disposable Hygiene ที่ต้องการความนุ่มเป็นพิเศษ

วันที่: 1 เม.ย. 2559

จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของสินค้าประเภท Disposable Hygiene โดยเฉพาะผ้าอ้อม และผ้าอนามัยตามจำนวนของประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงลักษณะและความต้องการของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีการให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องสุขอนามัยมากขึ้น ก่อให้เกิดการแข่งขัน อย่างสูงในกลุ่มสินค้าเหล่านี้ ทำให้ผู้ผลิตสินค้ามีการปรับตัวโดยพยายามนำเสนอคุณสมบัติเด่นของ ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งซึ่งคุณสมบัติหนึ่งที่ถือเป็นจุดขายของสินค้าประเภทนี้คือ ความนิ่มของ ผิวสัมผัสที่จะทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกสบายขณะสวมใส่ รวมถึงลดการระคายเคืองระหว่างผิวหนังกับผลิตภัณฑ์ 

การเพิ่มความนุ่มให้กับผ้า Nonwoven ของชั้นผิวหน้า (Top Sheet) ซึ่งเป็นชั้นที่สัมผัสกับผิวหนังของผู้ใช้โดยตรง ทำได้โดยการใช้เส้นใยชนิดสององค์ประกอบ (Bi-Component Fiber) มาทดแทนเส้นใย PP Spunbond แบบเดิม ดังนั้นเพื่อตอบสนองแนวโน้มของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงมุ่งมั่นพัฒนาเม็ดพลาสติกประเภทโพลิเอททีลีนชนิด ความหนาแน่นสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยสององค์ประกอบ เพื่อ นำไปใช้เป็นผ้า “Nonwoven” สำหรับชั้นผิวหน้าของผ้าอ้อมหรือผ้าอนามัยที่ต้องการความนุ่มเป็นพิเศษต่อไป

สำหรับเส้นใยชนิดสององค์ประกอบมีโครงสร้างเส้นใยสองชั้น โดยชั้นใน (Core) มักจะใช้โพลิโพรไพลีน (Polypropylene, PP) หรือ โพลิเอททีลีนทาเลฟทาเลต (Polyethylene Tarephthalate, PET) เป็นวัตถุดิบหลัก ส่วนชั้นนอก (Sheath) จะถูกเคลือบด้วยโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่น สูง (High-Density Polyethylene, HDPE) เพื่อให้ได้ผิวสัมผัสของเส้นใยที่นุ่มขึ้น ในขณะที่ยังสามารถรักษาสมบัติเชิงกลของเส้นใยไว้ได้ตามเดิม 

เอสซีจี เคมิคอลส์ มีการผลิตสินค้า EL-Lene H103S ขึ้น เพื่อใช้เป็นเม็ดพลาสติกสำหรับผลิต เส้นใยชนิดสององค์ประกอบโดยเฉพาะ โดยจากการวิจัยและพัฒนาในเชิงลึกทำให้นอกจากจะได้สัมผัสที่นิ่มนวลของเส้นใยที่ดีกว่า PP Spunbond แล้ว เส้นใยชนิดสององค์ประกอบนั้นยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอื่น ๆ เช่น มีความยืดหยุ่นที่ดี มีความสามารถในการส่งผ่านของน้ำและอากาศที่ดี ทำให้ลดความอับชื้นของผ้า Nonwoven ที่ผิวหน้าของผ้าอ้อมหรือ ผ้าอนามัย รวมไปถึงไม่มีสารตกค้างที่จะก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนังของผู้ใช้งาน

นอกจาก EL-Lene H103S จะผลิตมาเพื่อเส้นใยชนิดสององค์ประกอบแล้ว ยังสามารถนำ EL-Lene H103S ไปใช้ในงานเส้นใยสั้น (Staple Fiber) หรือ ผ้า Nonwoven อื่น ๆ ที่ต้องการความนิ่ม (Soft Touch) เป็นพิเศษได้ด้วยเช่นกัน

เส้นใยชนิดสององค์ประกอบจึงเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเอสซีจี เคมิคอลส์ ที่ต้องการตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคให้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนั่นเอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลสินค้า EL-Lene H103S เพิ่มเติม