สารเคลือบเตาเผา emisspro® ได้รับการยอมรับให้ใช้งานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศแล้วกว่า 100 เตา

วันที่: 14 มิ.ย. 2560

emisspro® (อิมิสโปร) สารเคลือบเตาเผาในโรงงานอุตสาหกรรม รายแรกและรายเดียวของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศจนมีการใช้งานในโรงงานจนครบ 100 เตาเมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา

emisspro® ได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อย ๆ หัวใจสำคัญอยู่ที่ประสิทธิภาพการดูดซับและปลดปล่อยรังสีความร้อนของสารเคลือบ สามารถทนความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,600 องศาเซลเซียส สามารถยึดเกาะกับพื้นผิววัสดุทนไฟในโครงสร้างของเตาเผา ทนต่อสารเคมีและการขัดถู ทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากสภาพการใช้งานจริง ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน อีกทั้งไม่ทำให้เครื่องจักรเสียหาย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากตัวผลิตภัณฑ์แล้ว อีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จ คือ การให้บริการที่ครบวงจร เอสซีจี เคมิคอลส์ ไม่เพียงนำเสนอบริการพ่นเคลือบเตาเผาให้ลูกค้า แต่ยังให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมจากธุรกิจในอุตสาหกรรมที่หลากหลายในเอสซีจี และจากประสบการณ์จริงที่ใช้สารเคลือบ emisspro® กับเตาเผาที่โรงงานอุตสาหกรรมในเอสซีจีมาให้บริการลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นดังเช่น ผู้ผลิตโอเลฟินส์ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานดีที่สุดในโลกอย่าง บริษัท Yeochun NCC Co., Ltd. (YNCC) ประเทศเกาหลีใต้ และ บริษัท PT Chandra Asri Petrochemical (CAP) ประเทศอินโดนีเซีย

นอกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแล้ว อุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ ยังวางใจเลือกใช้ emisspro® เช่น บริษัท PT Keramika Indonesia Assosiasi (KIA) อุตสาหกรรมเซรามิก ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้ทดลองใช้งานจนเห็นผลลัพธ์ว่ามีประสิทธิภาพสามารถลดการใช้พลังงานได้จริง อีกทั้งสารเคลือบมีอายุการใช้งานยาวนาน จึงสามารถเพิ่มจำนวนเตาเผาและเกิดการบอกต่อไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

ทำ ไมจึงต้องใช้สารเคลือบเตาเผา ?

ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กกล้ารีดร้อน และอุตสาหกรรมเซรามิก จำเป็นต้องใช้เตาเผา (Furnace) เพื่อให้ความร้อนแก่วัตถุดิบจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ดังนั้น ต้องใช้เชื้อเพลิงจำนวนมาก จึงต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาเพื่อให้ใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่า

วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การเคลือบด้านในเตาเผา นี่จึงเป็นที่มาของการพัฒนา สารเคลือบเตาเผา emisspro®

จากการใช้งาน emisspro® ในกระบวนการผลิตของลูกค้า พบว่าช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงลงมากกว่า 35,000 ตัน/ปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศกว่า 97,000 ตัน/ปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 4,450,000 ต้น ส่งผลให้ ได้รับ รางวัลดีเด่นด้านพลังงานสร้างสรรค์จากการประกวด Thailand Energy Award 2014 และได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Product) จาก SCG eco value

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.texplore.co.th 

Texplore-Sale&Marketing@scg.com (+66) 2 586 2576  หรือ คลิกที่นี่เพื่อดู brochure และ datasheet