สร้างโลกบรรจุภัณฑ์และระบบโลจิสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย High Performance PP Impact Copolymer

วันที่: 2 เม.ย. 2557

ทีมพัฒนาของเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้พัฒนาเม็ดพลาสติก High Performance PP Impact Copolymer ให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติดีกว่าเม็ด PP Impact Copolymer คุณภาพสูงทั่วไปในปัจจุบันนั่นคือ ทนต่อแรงกด (Compressive test) ทนต่อการเสียรูป (Bending Test) และ ทนต่อการตกกระแทก (Drop test) ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะที่อุณหภูมิต่ำ ทั้งยังมีความแข็งแรงและความเหนียวเป็นพิเศษซึ่งทำให้มองเห็นการใช้งานในกลุ่มคู่ค้าและลูกค้าในวงกว้างขึ้นโดยเฉพาะผู้ผลิตสินค้า Industrial Packaging ประเภทพาเลทหรือลังพลาสติกบรรจุสินค้าสำหรับการขนส่งที่ต้องการลดน้ำหนักของตัวผลิตภัณฑ์ ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มความสามารถในการใช้ซ้ำและการนำกลับมารีไซเคิลได้

เม็ด High Performance PP Impact Copolymer ถือเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว เพราะมาจากกระบวนการผลิตที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Manufacturing Process) ใช้ระบบควบคุมของเสียโดยยึดหลัก 3 Rs (Reduce, Reuse และ Recycle) ทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ และบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตด้วยระบบ API Separator & Water Treatment จึงไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกไปยังแหล่งน้ำของชุมชนรอบโรงงานเลย ด้วยคุณสมบัติของเม็ด High Performance PP ImpactCopolymer เองก็สามารถตอบหลัก 3Rs ได้อย่างครอบคลุมเช่นกัน ได้แก่

ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) การขนส่งสินค้าเดิมใช้พาเลทไม้เป็นส่วนใหญ่ แต่มักพบปัญหาน้ำหนักมาก แตกหักเสียหายง่ายต้องอบสารเคมีฆ่าเช้ื้อเพื่อป้องกัน ปลวก แมลงและเชื้อราก่อนนำไปใช้งาน ซึ่งป้องกันได้แค่ระยะเวลาสั้นๆ และยังต้องสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ในการผลิต แม้ปัจจุบันการใช้งานพาเลทพลาสติกในโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ส่วนใหญ่ผลิตจากเม็ด HDPE พาเลทพลาสติกที่ผลิตจากเม็ด PP ยังจำกัดการใช้งานอยู่แค่ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และทางยุโรป จึงยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก

เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ร่วมมือกับบริษัทศรีไทย ซุปเปอร์แวร์จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการผลิตสินค้าพลาสติกและ เมลามีน ของไทย ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า โดยใช้เทคโนโลยที่ทันสมัยโลกและให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ผลิตพาเลทพลาสติกจากเม็ด High Performance PP Impact Copolymer สำหรับส่งออกสินค้าของเอสซีจี เคมิคอลส์ ไปยังลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น บริษัทศรีไทยฯ นำเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ออกแบบแม่พิมพ์พาเลทที่ได้มาตรฐาน และยังพบว่า เม็ดพลาสติก High Performance PP Impact Copolymer สามารถฉีดขึ้นรูปง่ายกว่าเม็ดพลาสติกเกรดทั่วไป จึงได้ชิ้นงานเต็ม ไม่เป็นฟองอากาศหรือมีรอยยุบรอยย่น ช่วยลดปริมาณสินค้าเสียหาย ลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกในการผลิต และยังประหยัดพลังงานในการฉีดขึ้นรูปเพราะเซ็ตตัวได้เร็วกว่าเม็ดทั่วไป พาเลทที่ได้ก็มีคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทกดี มีน้ำหนักเบาแต่รับน้ำหนักได้มาก และมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

ความสำเร็จจากการผลิตพาเลทยังทำให้บริษัทศรีไทยแนวคิดต่อยอดพัฒนาสินค้าอื่นๆ จากเม็ด High performance PP Impact Copolymer โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มลังสำหรับขนส่ง (Crate & Container) ที่ต้องการคุณสมบัติด้านความแข็งแรง การคงรูปได้ดี สามารถวางซ้อนกันได้ และตอบสนองตลาดอนาคตที่เน้นผลิตภัณฑ์บางและเบา แต่ยังคงความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน

การใช้ซ้ำ (Reuse) ผู้ใช้งานโดยตรงคือ หน่วยงาน Logistic ของเอสซีจี เคมิคอลส์ ซึ่งมีส่วนร่วมออกแบบพาเลทให้มีรูปแบบเหมาะสมกับการใช้งานจริง เน้นว่าพาเลทมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์โดยรวม เพราะถ้ามีความแข็งแรงคงทนจะช่วยลดความเสียหายของสินค้าได้มาก ยิ่งถ้ามีรูปแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายง่ายและสะดวกจะส่งผลต่อคุณภาพการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น และหลังจากใช้งานพาเลทพลาสติก High Performance PP Impact Copolymer แทนพาเลทไม้มา 1 ปี ก็พบว่าการร้องเรียน เรื่องพาเลทและสินค้าเสียหายหมดไป นอกจากนี้ High Performance PP Impact Copolymer ยังสามารถนำไปพัฒนาในกลุ่ม Returnable Pallet ที่แข็งแรงนึ้ ทำให้ลูกค้าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้งมากกว่าเดิม ทดแทนการใช้แบบ One way pallet

การนำกลับมาผลิตใหม่ (Recycle) เม็ดพลาสติก High Performance PP Impact Copolymer มีคุณสมบัติพิเศษจึงสามารถนำพาเลทมาหลอมแล้วขึ้นรูปชิ้นงานใหม่โดยยังคงความแข็งแรงอยู่ ซึ่งผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่นที่ใช้พาเลทพลาสติก High Performance PP Impact Copolymer ขนส่งสินค้า สะท้อนความพึงพอใจว่า นอกจากพาเลทจะมีน้ำหนักเบาขึ้นแล้ว ก็ยังแข็งแรง ยังใช้งานได้คุ้มค่ามากขึ้น สามารถใช้ซ้ำ และนำกลับมารีไซเคิลได้ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจในญี่ปุ่น

 

คลิกที่นี่เพื่อชมรายละเอียดสินค้า PP Impact Copolymer