SCG CHEMICALS X BRÜCKNER: นวัตกรรมเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE Resin) จากเทคโนโลยี SMX™ สำหรับฟิล์มดึงยืดสองทิศทาง (BOPE Film)

SCG CHEMICALS X BRÜCKNER: นวัตกรรมเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE Resin) จากเทคโนโลยี SMX™ สำหรับฟิล์มดึงยืดสองทิศทาง (BOPE Film)

วันที่: 20 ธ.ค. 2564

เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้พัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนภายใต้แบรนด์ SCG GREEN POLYMERTM และเป็นรายแรกในเอเชียที่สามารถผลิตเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE resin) แบบแข็งแรงพิเศษ สำหรับฟิล์มดึงยืดสองทิศทาง (Biaxial Oriented Polyethylene หรือ BOPE film) ได้ ช่วยให้ฟิล์มที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าฟิล์มในท้องตลาดทั่วไป และการพัฒนาพลาสติกเกรดพิเศษนี้ เป็นไปได้อย่างดีด้วยความร่วมมือของคู่ธุรกิจคนสำคัญอย่าง Brückner ผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรแบบดึงยืดสองทิศทางจากเยอรมนี ที่สามารถขึ้นรูปเม็ดพลาสติก HDPE จากเอสซีจี เคมิคอลส์ ให้กลายเป็น BOPE film ที่มีค่าความฝ้ามัว (Haze) และ การหดตัวจากความร้อน (Thermal Shrinkage) ต่ำ เพื่อไปใช้ในบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวที่ทำมาจากพลาสติกชนิดเดียว (Mono-Material Packaging)

คุณ นิวัฒน์ อธิวัฒนานนท์ Chief Technology Officer – Polyolefins and Vinyl จากเอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า “ทางเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี SMXTM ที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของเม็ดพลาสติกให้สามารถใช้ผลิต BOPE film ที่ง่ายต่อการขึ้นรูปสินค้า ทั้งในกระบวนการพิมพ์ การเคลือบ และการบรรจุ เพื่อทดแทนการใช้ BOPET film หรือ BOPA (Nylon) film ได้ เพื่อที่สุดท้ายจะได้เป็นบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวจากวัสดุประเภทเดียว (Mono-Material Packaging) ที่จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

คุณ  Sebastian Ruhland, Senior Sales Manager จาก Brückner Maschinenbau กล่าวว่า “เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ผ่านการทดสอบในการขึ้นรูปแบบดึงยืดสองทิศทางที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ Brückner ประเทศเยอรมนีเรียบร้อยแล้ว และพบว่าสามารถนำไปใช้งานในสายการผลิตได้อย่างราบรื่น”

คุณ  Xaver Sedlmeier, Chief Representative จาก Brückner Far East กล่าวว่า “ผลการทดสอบของเม็ดพลาสติก พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก ทาง Brückner รู้สึกดีใจและขอแสดงความยินดีกับการพัฒนาสินค้าในครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลให้การใช้บรรจุภัณฑ์ที่มาจากวัสดุเพียงชนิดเดียว หรือ Mono-Material Packaging เป็นที่ยอมรับในแง่ของการใช้งานและความสามารถในการนำไปรีไซเคิลได้ ฟิล์มที่ผลิตจากพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงของเอสซีจี เคมิคอลส์ นี้สามารถนำไปใช้ได้ในบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ถุงน้ำยาซักผ้า ถุงน้ำยาล้างจาน หรือแม้กระทั่งบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าประเภทอาหาร เช่น ถุงอาหารสด และถุงอาหารแห้ง”

คุณนิวัฒน์ อธิวัฒนานนท์ Chief Technology Officer – Polyolefins and Vinyl จากเอสซีจี เคมิคอลส์ เสริมว่า “เทคโนโลยี SMXTM ของเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยลดข้อจำกัดในการใช้วัสดุเพียงชนิดเดียวในโครงสร้างบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว ซึ่งหนึ่งในแกนหลักสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ของเอสซีจี เคมิคอลส์ ก็คือ Ideas to Products Center (i2P) ที่เรามีการลงทุนทั้งในด้านกำลังคน เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มอัตราเร่งในการพัฒนาสินค้า โดยเฉพาะในหมวดบรรจุภัณฑ์  ซึ่งเอสซีจี เคมิคอลส์ ก็มีความพร้อมที่จะพัฒนาโซลูชันสำหรับ Mono-Material ร่วมกับคู่ค้าเพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการที่หลากหลายต่อไปเพิ่มประสิทธิภาพในการร่วมมือคิดค้นพัฒนากับคู่ค้าของเรา”

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ffoodbev_pkg@scg.com