Sky Visualizer Robot หุ่นยนต์บินสำรวจเพื่อยกระดับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

วันที่: 13 ก.ย. 2559

            ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจต้องมีการสำรวจเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอย่างสม่ำเสมอ หนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญคือ ปล่องไฟในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ Flare Stack ที่นอกจากมีเปลวไฟลุกอยู่ตลอดเวลาแล้วยังมีความสูงตั้งแต่ 30-150 เมตร หรือเทียบเท่าความสูงของตึก 40 ชั้น ซึ่งการใช้คนสำรวจสภาพของปล่องไฟมีข้อจำกัดหลายอย่าง เนื่องจากอุณหภูมิที่ปลายปล่องสูงถึง 1,300 องศาเซลเซียส ดังนั้นการตรวจสภาพปล่องไฟของโรงงานจึงสามารถทำได้เฉพาะตอนหยุดโรงงานเพื่อซ่อมบำรุงใหญ่ (Turnaround) ซึ่งอาจจะสำรวจได้เพียงทุก ๆ 5-6 ปีครั้งเท่านั้น นอกจากนี้ การตรวจสภาพโดยใช้คนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้เนื่องจากต้องปีนขึ้นไปตรวจสอบบริเวณปากปล่องที่สูงมากและยากต่อการเข้าไปสำรวจ เอสซีจี เคมิคอลส์ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ครบวงจรซึ่งดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย (Safety Innovation Initiative) จึงคิดค้น วิจัยและพัฒนา Sky Visualizer Robot นวัตกรรมหุ่นยนต์บินสำรวจขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของผู้ปฏิบัติงานและชุมชนเป็นสำคัญ

            หลายท่านอาจสงสัยว่า Sky Visualizer Robot กับโดรนทั่วไปแตกต่างกันอย่างไร ขออธิบายดังนี้

            จริงอยู่ที่ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับอย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม แต่การนำโดรนมาใช้ในงานสำรวจปล่องไฟของโรงงานปิโตรเคมีมีความเสี่ยงเนื่องโดรนทั่วไปจากไม่มีระบบความปลอดภัยที่เพียงพอ เช่น หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นไม่ว่าจะจากการบังคับด้วยมือหรือการสูญเสียการควบคุมระหว่างการบินโดรนอาจตกไปในจุดที่เป็นอันตรายของโรงงานปิโตรเคมี ในละแวกชุมชนหรือบนถนน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ในขณะที่ Sky Visualizer Robot ได้รับการพัฒนาให้สามารถทำงานในโหมดนักบินอัตโนมัติ (Autopilot) ที่เน้นความปลอดภัย สามารถวางแผนการบินเพื่อป้องกันจุดเสี่ยงและมุมอับได้ก่อนขึ้นบิน และสามารถปรับเปลี่ยนพิกัดเส้นทางการบินได้ ที่สำคัญที่สุดคือมีระบบความปลอดภัยที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัดทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการบินสำรวจ

 

ระบบความปลอดภัยของ Sky Visualizer Robot ที่พิเศษและแตกต่างจากโดรนทั่วไป ได้แก่

1. สามารถกำหนดแผนการบินล่วงหน้าได้และป้องกันการบินเข้าสู่จุดเสี่ยงและมุมอับสัญญาณ

2. สามารถกำหนดขอบเขตการบินและกำหนดพื้นที่ที่ปลอดภัยในการตกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

3. สามารถกลับมาที่จุดเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ กรณีที่สัญญาณควบคุมขาดหายหรือแบตเตอรี่อ่อน

4. ผู้ควบคุมสามารถทำการควบคุมด้วยตนเอง กรณีที่ Autopilot มีปัญหาหรืออับสัญญาณ GPS

5. ออกแบบ failure-proof ด้วยการใช้ multiprocessor ควบคุมด้วยคลื่นความถี่หลายย่าน และระบบ GPS ความแม่นยำสูงรับสัญญาณจากหลายแหล่ง

 

                เห็นได้ว่าคุณสมบัติอันโดดเด่นของ Sky Visualizer Robot ทำให้หุ่นยนต์สามารถบินสำรวจปล่องไฟในโรงงานปิโตรเคมีโดยที่ไม่ต้องหยุดการทำงานของของทั้งโรงงาน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยมและที่สำคัญคือ มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบโรงงาน โดย Sky Visualizer Robot ได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิภาพความปลอดภัยแล้วจากการใช้ในงานบินสำรวจที่โรงงานในเอสซีจี เคมิคอลส์ อย่างไรก็ตาม เอสซีจี เคมิคอลส์ ยังมีแผนที่จะพัฒนา Sky Visualizer Robot ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อใช้กับงานบินสำรวจในอุตสาหกรรมที่เน้นเรื่องความปลอดภัยในระดับสูงต่อไป

 

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อหน่วยงาน Industrial Solutions
คุณปิยะวุฒิ วงศเลิศวิทย์ piyavudv@scg.com