สินค้าและบริการ
บางลง…แต่ยังคงความแข็งแรงด้วย New PE

บางลง…แต่ยังคงความแข็งแรงด้วย New PE

วันที่: 18 ม.ค. 2561

จากความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตและผู้แปรรูปพลาสติกในงานอุตสาหกรรมที่มองหาเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงกว่าเดิม ซึ่งนับเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้เร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังประกอบกับแนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติกที่ต้องการสินค้าที่บางลงแต่ยังคงความแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน เพื่อให้พลาสติกนั้น ๆ คุ้มค่ามากขึ้น เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพอลิเมอร์ใหม่ซึ่งสามารถช่วยให้ชิ้นงานมีคุณภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และช่วยเพิ่มผลประกอบการให้ผู้ผลิตอีกทางหนึ่ง New PE หรือ เม็ดพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน (Polyethylene – PE) เกรดพิเศษนี้ มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 สามารถนำไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกที่บางลง แต่ยังคงความแข็งแรงเอาไว้ โดยไม่กระทบต่อกระบวนการผลิตเดิม และไม่ต้องปรับเครื่องจักร ความสำเร็จอีกขั้นของเอสซีจี เคมิคอลส์ ในครั้งนี้ จะตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค ทั้งในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม คุณภาพและความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นของ New PE นี้จะช่วยลดต้นทุนทางการผลิต อันเนื่องมาจากการประหยัดพลังงานและลดการสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต อีกทั้งยังเอื้อต่อกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ เพราะสามารถนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเข้ามาผสมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตแต่ยังคงคุณภาพและความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์พลาสติกเอาไว้ด้วย นวัตกรรม New PE มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปผลิตพอลิเอทิลีนได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ฟิล์มชนิดบางพิเศษ บ่อยครั้งที่ผู้แปรรูปต้องประสบปัญหาความไม่สม่ำเสมอของคุณภาพของเม็ดพลาสติก ทำให้ไม่สามารถผลิตแผ่นฟิล์มที่มีความบางมากๆ หรือมีความบางสม่ำเสมอกันทั่วทั้งแผ่นได้ แต่ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ New PE จะทำให้สามารถควบคุมกระบวนการเป่าฟิล์มได้ดียิ่งขึ้น จึงผลิตเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกบางต่ำสุดได้ถึง 3 ไมครอน ขณะเดียวกันก็ยังคงความเหนียวและความแข็งแรง มีความบางสม่ำเสมอกันทั่วทั้งแผ่น ทำให้ผู้แปรรูปสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต และลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง ช่วยประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน รวมถึงค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร นอกจากฟิล์มชนิดบางพิเศษแล้ว ยังสามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ ถุงใส่ผักผลไม้ที่ใช้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ถุงหน้ากว้างสำหรับคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือถุงพลาสติกด้านในของบรรจุภัณฑ์ซีเมนต์ ถุงที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น ถุงบรรจุเนื้อสัตว์ที่ใช้ในไลน์การผลิต ซึ่งต้องทนต่ออุณหภูมิเย็นจัด มีความเหนียว บางแต่ทนทานต่อแรงเจาะทะลุ เป็นต้น สินค้าที่ขึ้นรูปแบบเป่า หรือ Blow Molding New PE สำหรับงานขึ้นรูปแบบเป่าจะช่วยทำให้ขึ้นรูปได้ง่าย ใช้ระยะเวลาการผลิตที่สั้นลงและยังคงคุณภาพของชิ้นงานได้ สามารถนำไปผลิตสินค้าประเภทถังเหลี่ยมที่ใช้บรรจุสารเคมี แท็ งก์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ถังแกลลอนบรรจุของเหลว เป็นต้น ฝาขวดเครื่องดื่มเบาพิเศษ เทคโนโลยีพอลิเมอร์ใหม่นี้จะช่วยลดระยะเวลาการขึ้นรูปและน้ำหนักของชิ้นงาน ซึ่งหมายถึงการใช้ต้นทุนการผลิตที่ลดลง ทั้งในส่วนของการใช้พลังงานและการใช้ปริมาณพลาสติกสำหรับกระบวนการผลิตฝาขวดเครื่องดื่มที่บางและเบาลง โดยยังคงคุณภาพของสินค้าปลายทางไว้ได้ ท่อน้ำขนาดใหญ่ New PE ช่วยลดความหนาของท่อ เพิ่มปริมาตรการลำเลียงน้ำ ซึ่งยังคงความแข็งแรงและทนต่อแรงดันสูงได้ เหมาะกับงานท่อน้ำและท่อสำหรับใช้งานในเหมืองแร่ นับได้ว่าคุณสมบัติของ New PE มีความโดดเด่นและสามารถช่วยลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกในกระบวนการผลิตแต่เพิ่มประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ให้บางลงในขณะเดียวกันกลับมีความแข็งแรงทนทาน ลดต้นทุนการผลิต สร้างความคุ้มค่าให้กับอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน หากสนใจร่วมพัฒนาสินค้าจากนวัตกรรม New PE ท่านสามารถติดต่อ คุณสุพจน์ จิรวัฒนาภรณ์ Technical Service & Development Engineer โทร: +66 2586-1111 Ext 4946 โทรศัพท์มือถือ: +66 89 925-1751 E-mail: supojjir@scg.com
Industrial Ecology : ต้นแบบการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

Industrial Ecology : ต้นแบบการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

วันที่: 9 ม.ค. 2561

นิคมอุตสาหกรรม ถือเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศ ด้วยเหตุนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงนำแนวคิด ‘อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ’ หรือ Industrial Ecology มาใช้กับนิคมอุตสาหกรรมในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน ในรูปแบบที่เป็นเครือข่ายช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อีกทั้งมีการดูแลทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เล่าถึงความเป็นมาของแนวคิด อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและตัวอย่างนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ดำเนินนโยบายอย่างสำเร็จดียิ่งไว้ดังนี้ จุดเริ่มต้นแนวคิด “Industrial Ecology หรือ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือ Industrial Ecology เป็นแนวคิดที่นำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนา ออกแบบอุตสาหกรรมให้คล้ายคลึงกับระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติบนหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Symbiosis) และดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานให้คนรุ่นต่อไป ความจริงแล้ว คำว่า “Industrial Ecology” เป็นที่รู้จักในต่างประเทศตั้งแต่ปีค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) แต่สำหรับเมืองไทย กนอ. ได้นำแนวคิดนี้มาใช้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายที่จะยกระดับนิคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) โดยภายในปีพ.ศ. 2562 ทุกนิคมอุตสาหกรรมจะต้องพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หลักเกณฑ์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กนอ. กำหนดคุณลักษณะมาตรฐานการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ( ECO Industrial Estate ) 5 มิติ ประกอบด้วย มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติบริหารจัดการ และกำหนดระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ “Eco Champion” คือ นิคมอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างผาสุกด้วยหลักธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยนิคมฯ จะต้องนำข้อกำหนดคุณลักษณะและเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติ ของ กนอ. ไปเป็นกรอบมาตรฐานในการเปรียบเทียบเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาในแผนแม่บทพัฒนายกระดับนิคมฯ สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ “Eco Excellence” คือ นิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่การพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับ “Eco World Class” คือ นิคมอุตสาหกรรมชั้นนำที่สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม อยากให้ท่านยกตัวอย่างนิคมที่ผ่านมาตรฐาน Eco Champion และ Eco Excellence ที่ผ่านมานิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล (R.I.L Industrial Estate) โดยบริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด เป็นนิคมที่ได้รับการรับรองให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ Eco Champion ติดต่อกันสามปีซ้อน และยังเป็นต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco Excellence แห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย จุดเด่นของนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอลคืออะไร นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล เป็นหนึ่งนิคมที่เข้าร่วมนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน (Sustainable Industrial Development) นอกจากการนำหลักเกณฑ์ของ กนอ. ไปปฏิบัติ และ การขยายผลออกไปสู่ภายนอก ทั้ง ชุมชน วัด และโรงเรียนโดยรอบนิคมแล้ว โรงงานทุกโรงภายในนิคมอาร์ ไอ แอล ยังได้รับรองให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Factory) ตามข้อกำหนดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครบถ้วน รวมทั้งยังผ่านมาตรฐานโรงงานสีเขียว (Green Industry) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูงสุดของประเทศ ความสำเร็จของนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล จึงเป็นสิ่งยืนยันว่านิคมอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง และสามารถพัฒนาต่อไปเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศตามแนวนโยบายของรัฐเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง *********************************************************************** รู้จักนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล (R.I.L Industrial Estate) นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล (R.I.L Industrial Estate) ดำเนินการโดยบริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเอสซีจี เคมิคอลส์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2547 บนพื้นที่กว่า 1,700 ไร่ ในตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล เป็นต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco Excellence แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีจุดเด่นในทุกมิติตามหลักเกณฑ์ของกนอ. อาทิ มิติทางกายภาพ นิคมฯ ได้มีการปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวป้องกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชน (Protection Strip) มีพื้นที่สีเขียวกว่า 293 ไร่ มีต้นไม้ประมาณ 52,600 ต้น สร้างพื้นที่สีเขียวภายในนิคม 19.5% ของพื้นที่ทั้งหมด และยังมีการตรวจสอบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและแจ้งให้ชุมชนรับทราบทุก ๆ 3 เดือน มิติบริหารจัดการ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล มุ่งผลักดันการพัฒนาโรงงานให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการส่งเสริมให้ทุกโรงงานในนิคมฯ ได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และยังมี 2 บริษัทในนิคม ฯ ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 (Green Industry 5) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ได้แก่ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มิติสังคม และมิติเศรษฐกิจ นิคมฯ มีสัมพันธ์อันดีกับชุมชน รวมถึงสนับสนุนชุมชนโดยรอบกว่า 10 แห่ง ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เช่น วิสาหกิจขนมเปี๊ยะ 8 เซียน ของกลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้านทิวลิป ชุมชนเนินพยอม ที่ประสบความสำเร็จมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงเดือนละ 200,000 บาท เป็นต้น
โปร่งสบาย คลายร้อน ตอบโจทย์เมืองร้อน ด้วยนวัตกรรมหลังคาอะคริลิกโปร่งแสง ShinkoLite รุ่น Heat Cut

โปร่งสบาย คลายร้อน ตอบโจทย์เมืองร้อน ด้วยนวัตกรรมหลังคาอะคริลิกโปร่งแสง ShinkoLite รุ่น Heat Cut

วันที่: 9 ม.ค. 2561

Q: อยากต่อเติมบ้านด้วยหลังคาโปร่งแสงแต่ไม่อยากให้บ้านร้อน ควรใช้วัสดุอะไร A: ปัจจุบันการออกแบบและต่อเติมบ้านสมัยใหม่ต้องการแสงธรรมชาติส่องผ่านเข้ามามากขึ้น เพื่อให้ความรู้สึกโปร่งสบายแม้อยู่ในพื้นที่จำกัด ดังนั้นจึงนิยมติดตั้งหลังคาโปร่งแสง เช่น กระจก พอลิคาร์บอเนต ไฟเบอร์กลาส อะคริลิก โดยเฉพาะบริเวณหลังคาโรงจอดรถ หลังคากันสาด หลังคาทางเดินระหว่างอาคาร นอกจากจะดูโล่ง โปร่ง สบายตาแล้ว ยังลดการใช้พลังงานจากการเปิดไฟแสงสว่างในเวลากลางวัน แต่แสงธรรมชาตินั้นมาพร้อมกับความร้อนเสมอ แผ่นอะคริลิกโปร่งแสง ShinkoLite รุ่นกันความร้อน (Heat Cut) จึงเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของหลังคาโปร่งแสง ที่ช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดแต่ยังคงตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยเมืองร้อนซึ่งต้องการแสงธรรมชาติภายในอาณาบริเวณบ้านมากขึ้น เพื่อทำให้บ้านดูโปร่ง สบายตา ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาในครั้งนี้ 5 จุดเด่นของแผ่นอะคริลิกโปร่งแสง ShinkoLite รุ่นกันความร้อน (Heat Cut) แผ่นอะคริลิกโปร่งแสง ShinkoLite ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของ เอสซีจี เคมิคอลล์ และมิตซูบิชิ เคมิคอล คอร์ปเปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น มีทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นกันความร้อน ซึ่งในรุ่นกันความร้อนมี 5 คุณสมบัติพิเศษที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองร้อน ได้แก่ 1. ป้องกันความร้อนได้ดี แผ่นอะคริลิกผสมสารพิเศษในเนื้อวัสดุ สามารถตัดรังสีอินฟาเรดได้ถึง 50% ช่วยลดอุณหภูมิใต้แผ่นเฉลี่ย 5 องศาเซลเซียส (จากผลทดสอบในห้องปฏิบัติการ) จึงไม่ทำให้รู้สึกร้อนหรือแสบผิว 2. แข็งแรงทนทาน ด้วยลักษณะเป็นแผ่นตัน จึงทนแรงกระแทกมากกว่ากระจกนิรภัย (กระจกเทมเปอร์) 2.5 เท่า แต่มีความปลอดภัยมากกว่า เนื่องจากเมื่อแตกแล้วจะไม่เป็นเม็ด หรือคมเป็นปากฉลาม 3. น้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับกระจก ในความหนาที่เท่ากัน แผ่นอะคริลิกโปร่งแสง ShinkoLite รุ่นกันความร้อน (Heat Cut) มีน้ำหนักเบากว่ากระจกครึ่งหนึ่ง จึงลดปริมาณการใช้โครงสร้างเหล็ก ในการรองรับน้ำหนักแผ่นหลังคา ทำให้ประหยัดค่าโครงสร้างเหล็กและลดการแบกรับน้ำหนักของอาคาร เหมาะกับส่วนต่อเติมที่ต้องการวัสดุน้ำหนักเบา 4. สวยงามทันสมัย พื้นผิวมีความเรียบมันเงา โปร่งใส ทันสมัย เหมาะกับภาพลักษณ์บ้านสมัยใหม่ หรือโรงแรมที่ต้องการมีหลังคาโปร่งแสงดีไซน์สวยงาม 5. รับประกันวัสดุ 10 ปีและรับประกันการติดตั้ง 1 ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท) Tips การดูแลรักษาหลังคาอะคริลิกโปร่งแสง ShinkoLite ติดตั้งห่างจากแหล่งความร้อน เปลวไฟ เช่น เตาไฟ เตาสนาม ทำความสะอาดง่าย ด้วยน้ำสบู่อ่อน ๆ น้ำผสมแชมพู หรือน้ำผสมน้ำยาล้างจาน User’s voice “ผมต้องการทำกันสาดโรงรถหน้าบ้าน แต่ทำกันสาดที่ไม่เข้ากับตัวบ้านก็จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบ้านไปเลย ความสวยงามจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะอยู่หน้าบ้านสุด โดยเน้นดีไซน์และการเลือกวัสดุที่เข้ากับตัวบ้าน ซึ่งแผ่นหลังคาอะคริลิกโปร่งแสง ShinkoLite รุ่นกันความร้อน ตอบโจทย์มาก ๆ เพราะตัววัสดุดูเหมือนกระจกและเลือกสีให้เข้ากับสีตัวบ้านได้ อุปกรณ์ติดตั้งก็เป็นเหล็กสีดำที่เข้ากับสไตล์โมเดิร์น ส่วนการใช้งานก็ตอบโจทย์หลายเรื่อง ทั้งกันฝนได้ดี น้ำหนักเบา และทำให้บริเวณนั้นไม่ร้อนแม้ภายนอกจะมีแดดจ้าก็ตาม ทำให้รู้สึกมีพื้นที่ร่มรื่นมากขึ้น ประทับใจมากตั้งแต่คุยกับเจ้าหน้าที่ การวัดหน้างาน และการเสนอราคาที่รวดเร็วเที่ยงตรง ทั้งยังให้ข้อมูลได้ดีทั้งเรื่องวัสดุ สี และทางเลือกในการติดตั้งก็แนะนำอย่างมืออาชีพ” - เจ้าของบ้าน คุณสุวิโรจน์ ลีลาประชากุล เจ้าของ The Movement Playground - สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ : ส่วนขายแผ่นอะคริลิก ShinkoLite บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และบริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น โทรศัพท์ +66 2 586 5812, +66 2 586 3084, +66 2 827 7389, +66 2 586 2348 แฟ็กซ์: +66 2 586 5393 E-mail: shinkolite_roof@scg.com Website: www.shinkolite.co.th FB:https://www.facebook.com/Shinkoliteacrylic