สินค้าและบริการ

เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึง ขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกประเภท พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีน และเอ็มเอ็มเอ

เอสซีจี เคมิคอลส์ คว้ารางวัล Prime Minister Road Safety ประจำปี 2560  องค์กรดีเด่นเพื่อความปลอดภัยทางถนน

เอสซีจี เคมิคอลส์ คว้ารางวัล Prime Minister Road Safety ประจำปี 2560 องค์กรดีเด่นเพื่อความปลอดภัยทางถนน

วันที่: 12 ธ.ค. 2560

นายชลณัฐ ญาณารณพ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ประจำปี 2560 ประเภทองค์กรเอกชนที่มีผลงานในการดำเนินงานที่โดดเด่นทางด้านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน จากนายสุธี มากบุญ (ขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้ (6 ธันวาคม 2560) ทั้งนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีนโยบายเรื่องดื่มไม่ขับทั้งภายในงานและนอกงานจนได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Award ประเภทผลงานดีเด่นด้านการจัดการปัญหาเมาแล้วขับเมื่อปี 2554 และในปี 2558 เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ประกาศใช้กฎพิทักษ์ชีวิต (The Life Saving Rules) รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กรภายใต้แนวคิด The LifesaverTM หรือ ผู้พิทักษ์ชีวิต เพื่อให้พนักงานดูแลตัวเองให้ปลอดภัย และช่วยดูแลผู้ที่อยู่รอบตัวให้ปลอดภัยด้วย เป็นเสมือนผู้พิทักษ์ชีวิตให้กันและกัน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับจังหวัดระยองในการสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนให้กับชุมชนรอบโรงงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยน่าอยู่ตามนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563
เอสซีจี เคมิคอลส์ รับโล่ดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เอสซีจี เคมิคอลส์ รับโล่ดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่: 15 พ.ย. 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด โดยมี นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับประทานโล่ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงาน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560” จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาการเข้ารับโล่จากประวัติและผลงานของบุคคลหรือองค์กรที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานเกี่ยวกับการรณรงค์ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีแผนงานของหน่วยงานในการดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงมาตรการองค์กรปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างครอบคลุม ซึ่งที่ผ่านมาเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้กำหนดวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร มุ่งสู่“องค์กรแห่งวัฒนธรรมความปลอดภัย” มาตั้งแต่ปี 2552 และสร้างวัฒนธรรม “ดื่มไม่ขับ” ขึ้นในปี 2553 มีการกำหนด 9 กฎพิทักษ์ชีวิต หรือ “The Life Saving Rules” ซึ่งเป็นกฎระเบียบด้านความปลอดภัยขั้นต่ำบังคับใช้กับพนักงานทุกคน และต่อยอดด้วยการรณรงค์ผ่านแคมเปญ“The Lifesaver” ผู้พิทักษ์ชีวิตตั้งแต่ปี 2559 รวมถึงได้สนับสนุนให้เกิดการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทั้งกับภายในองค์กร คู่ธุรกิจ และกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ติดตามแคมเปญ“The Lifesaver” ผู้พิทักษ์ชีวิตได้ทางเฟสบุ๊คhttps://www.facebook.com/TheLifesaver/

เมื่อฉันเป็น...จิตอาสา บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์

เมื่อฉันเป็น...จิตอาสา บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์

วันที่: 26 ธ.ค. 2560

เมื่อเหล่าจิตอาสากว่า 500 คนได้มีส่วนร่วมลงมือประกอบบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์ จากท่อ PE100 ด้วยตัวเองเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์น้ำ คืนความสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเล รูปแบบ “บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์” บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์ มีรูปทรงสามเหลี่ยม ใช้ท่อ PE100 เป็นวัสดุหลัก รูของท่อช่วยให้น้ำสามารถไหลเข้าออกได้สะดวก โครงสร้างที่ซับซ้อนเหมาะให้ปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กเข้ามาอยู่ในช่องว่างต่าง ๆ ประโยชน์จากการสร้างบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก ฟื้นฟูแหล่งทำประมงใกล้ชายฝั่ง มีแหล่งความรู้สำหรับการศึกษาและทำงานวิจัย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลกว่า 120 ชนิด สัตว์ทะเลเศรษฐกิจ เช่น ปลาข้างเหลือง ปลาเก๋า ปลาสละ ปลากุแล ปลาสลิดหินแขก ปลาสลิดหินหางพลิ้ว ปลากะพง ปูจักจั่น ปูหิน หอยแมลงภู่ ปลาสวยงาม เช่น ปลาหูช้าง ปลากระเบน ปลาโฉมงาม ปะการังกลุ่มฟองน้ำ กัลปังหา สาหร่ายสีแดง เพรียงหิน หอยสองฝา ปลิงทะเล แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ชาวประมงมีรายได้จากการจับปลาเพิ่มขึ้น สร้างเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลมากกว่า 1,000 คนต่อปี มารู้จักท่อ PE 100 วัสดุหลักในการทำบ้านปลา ท่อ PE100 คือ ท่อที่ทำจากเม็ดพลาสติกคุณภาพชนิด High Density Polyethylene ที่ มีจุดเด่นสำคัญคือ แข็งแรงทนทาน ทนต่อการกัดกร่อน ทนแรงดันได้สูง อายุการใช้งานกว่า 50 ปี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เม็ดพลาสติก PE 100 ของเอสซีจี เคมิคอลส์ ผ่านการทดสอบคุณสมบัติท่อโดยสถาบัน VTT ของ Finland และสถาบันอื่น ๆ ทั่วโลกในด้าน SFS-EN ISO 8795: 2001 ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีที่อันตรายออกมาสู่น้ำทะเล อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://viewer.publizh.com/scg/149491865?page=4