เอสซีจี เคมิคอลส์
สินค้าและบริการ

เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึง ขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 4 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีน และเอ็มเอ็มเอ

10 บริษัท ในเอสซีจี เคมิคอลส์ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว  ย้ำภาพผู้นำนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สร้างเครือข่ายสีเขียวทั้งห่วงโซ่อุปทาน

10 บริษัท ในเอสซีจี เคมิคอลส์ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ย้ำภาพผู้นำนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สร้างเครือข่ายสีเขียวทั้งห่วงโซ่อุปทาน

วันที่: 22 ก.ย. 2560

บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด หรือ ROCในเอสซีจี เคมิคอลส์ ผู้ผลิตสารโอเลฟินส์ชั้นนำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (Green Industry Level 5) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 โดยมีนาย มงคล พฤกษ์วัฒนา (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนาง อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ (แถวหน้าที่ 6 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดี นอกจากนี้ยังมีบริษัทในกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (Green Industry Level 4) ประจำปี 2560 อีกจำนวน 9 บริษัท รวม 11 โรงงาน ได้แก่ บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด (ได้รับรางวัล 2 โรงงาน) บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (ได้รับรางวัล 2 โรงงาน) บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพ็ท เรซิน จำกัด บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จำกัด รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานของกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ เพื่อสร้างเครือข่ายสีเขียวตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้โรงงานอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินกิจการร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Green Network) โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เอสซีจี เคมิคอลส์ จับมือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขานรับนโยบาย Thailand 4.0 โชว์ความก้าวหน้านวัตกรรมหุ่นยนต์ตรวจสอบสายเคเบิล และกำแพงกันเสียงจากวัสดุไวนิล ยกระดับการบำรุงรักษาและตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม

เอสซีจี เคมิคอลส์ จับมือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขานรับนโยบาย Thailand 4.0 โชว์ความก้าวหน้านวัตกรรมหุ่นยนต์ตรวจสอบสายเคเบิล และกำแพงกันเสียงจากวัสดุไวนิล ยกระดับการบำรุงรักษาและตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม

วันที่: 27 มิ.ย. 2560

เอสซีจี เคมิคอลส์ โดยสมชาย หวังวัฒนาพาณิช (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยณรงค์ เขียดเดช (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ว่าการ กทพ. แถลงข่าวความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบำรุงรักษาและตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ได้แก่ นวัตกรรมกำแพงกันเสียงจากวัสดุไวนิล เพื่อช่วยลดมลภาวะทางเสียง และป้องกันเสียงรบกวนจากถนนสู่ชุมชน และนวัตกรรมหุ่นยนต์ตรวจสอบสายเคเบิล (Cable inspection Robot) ที่ออกแบบให้กับ กทพ. โดยเฉพาะเพื่อใช้ในการตรวจสอบสภาพสายเคเบิลของสะพานแขวน ภายในงานมีการเปิดตัวนวัตกรรมกำแพงกันเสียงจากวัสดุไวนิล ที่มีคุณสมบัติช่วยกั้นเสียงได้มากกว่ามาตรฐานเดิมถึงร้อยละ 40 โดยนำยางพารามาเป็นส่วนประกอบ เพื่อสนับสนุนผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าของเกษตรกรไทย ในขณะเดียวกันก็ได้นำคณะสื่อมวลชนและผู้บริหารทั้งสองฝ่ายชมสมรรถนะของหุ่นยนต์ตรวจสอบสายเคเบิลบนสะพานพระราม ๙ ที่สามารถให้การตรวจสอบที่ละเอียด แม่นยำ ลดระยะเวลาทำงาน และเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งสองนวัตกรรมถือเป็นนวัตกรรมจากบันทึกความร่วมมือข้อตกลงด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่าง เอสซีจี เคมิคอลส์ กับ กทพ. เมื่อปลายปี 2559 ซึ่งเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้พัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวัสดุศาสตร์การออกแบบเชิงวิศวกรรม และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โดยให้บริการในรูปแบบโซลูชั่น (Solutions) ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาของของลูกค้า และนำมาพัฒนานวัตกรรม โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริง คลิกที่นี่เพื่อรับชมวีดีโอประกอบ
เอสซีจี เคมิคอลส์ มอบสนามเด็กเล่น  Let’s Play… Let’s share เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และปลูกจิตสำนึกเรื่องการแบ่งปัน

เอสซีจี เคมิคอลส์ มอบสนามเด็กเล่น Let’s Play… Let’s share เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และปลูกจิตสำนึกเรื่องการแบ่งปัน

วันที่: 23 มิ.ย. 2560

เอสซีจี เคมิคอลส์ โดย ศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด และ บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด ส่งมอบสนามเด็กเล่นจากโครงการ Let’s Play Let’s share เรียน เล่น ร่วมแบ่งปัน ของเอสซีจี เคมิคอลส์ ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดตาขัน อ.บ้านค่าย จ. ระยอง โดยมี วิชัย จันทร์ส่อง (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาขัน จ. ระยอง เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ และสร้างสรรค์จินตนาการให้กับน้องๆ รวมทั้งให้รู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกัน สนามเด็กเล่น จากโครงการ Let’s Play Let’s share เรียน เล่น ร่วมแบ่งปัน ของเอสซีจี เคมิคอลส์ ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง สีสันสวยงาม มีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยสำหรับเด็กๆ โดยส่งมอบให้กับโรงเรียนในโครงการค่ายอาสา โดยมูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาเอสซีจี

ถังทิ้งเข็มฉีดยา นวัตกรรมพลาสติกสัญชาติไทย ตอบโจทย์ความปลอดภัยเพื่อวงการแพทย์

ถังทิ้งเข็มฉีดยา นวัตกรรมพลาสติกสัญชาติไทย ตอบโจทย์ความปลอดภัยเพื่อวงการแพทย์

วันที่: 5 ก.ย. 2560

พบกับเรื่องราวของการออกแบบถังทิ้งเข็มฉีดยาเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ All Around Plastics ฉบับ 2/2017| Cover Story