สินค้าและบริการ

เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึง ขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 4 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีน และเอ็มเอ็มเอ

เอสซีจี เคมิคอลส์ รับโล่ดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เอสซีจี เคมิคอลส์ รับโล่ดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่: 15 พ.ย. 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด โดยมี นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับประทานโล่ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงาน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560” จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาการเข้ารับโล่จากประวัติและผลงานของบุคคลหรือองค์กรที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานเกี่ยวกับการรณรงค์ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีแผนงานของหน่วยงานในการดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงมาตรการองค์กรปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างครอบคลุม ซึ่งที่ผ่านมาเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้กำหนดวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร มุ่งสู่“องค์กรแห่งวัฒนธรรมความปลอดภัย” มาตั้งแต่ปี 2552 และสร้างวัฒนธรรม “ดื่มไม่ขับ” ขึ้นในปี 2553 มีการกำหนด 9 กฎพิทักษ์ชีวิต หรือ “The Life Saving Rules” ซึ่งเป็นกฎระเบียบด้านความปลอดภัยขั้นต่ำบังคับใช้กับพนักงานทุกคน และต่อยอดด้วยการรณรงค์ผ่านแคมเปญ“The Lifesaver” ผู้พิทักษ์ชีวิตตั้งแต่ปี 2559 รวมถึงได้สนับสนุนให้เกิดการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทั้งกับภายในองค์กร คู่ธุรกิจ และกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ติดตามแคมเปญ“The Lifesaver” ผู้พิทักษ์ชีวิตได้ทางเฟสบุ๊คhttps://www.facebook.com/TheLifesaver/
นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอล ในเอสซีจี เคมิคอลส์  ขึ้นชั้น Eco-Excellence แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย พร้อมเดินหน้าสู่ Eco-World class

นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอล ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ขึ้นชั้น Eco-Excellence แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย พร้อมเดินหน้าสู่ Eco-World class

วันที่: 13 พ.ย. 2560

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมระดับ Eco-Excellence จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)ถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีนายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจาก ดร. สมชาย หาญหิรัญ (ที่ 3 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนางสาวสมจิณณ์ พิลึก (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้ว่ากนอ. และนายวีระศักดิ์ แจ้งการ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด ร่วมแสดงความยินดี ในงานสัมมนาวิชาการ Eco Innovation Forum 2017 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ให้เป็นต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development: SD) ที่เอสซีจีมุ่งมั่นมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมา นิคมฯ อาร์ไอแอล ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Champion ด้วยคะแนนสูงสุดติดต่อกัน 3 ปีซ้อน และได้พัฒนานิคมฯ อย่างต่อเนื่องจนได้ยกระดับเป็น Eco-Excellence ในปีนี้ และพร้อมเดินหน้าสู่ระดับ Eco-World Class ซึ่งเป็นระดับสูงสุดต่อไป การรับรองนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ยกระดับมาตรฐานเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมี 3 ระดับ ได้แก่ Eco-Champion: ระดับที่มีการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างผาสุกบนหลักธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม Eco-Excellence: ระดับที่มุ่งสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำของประเทศ Eco-World Class: ระดับที่สามารถเป็นต้นแบบของประเทศ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอสซีจี เคมิคอลส์ โชว์นวัตกรรมพลาสติกสำหรับผลิตสายไฟ เดินหน้าจัดสัมมนาด้านเทคนิค  พร้อมแนะนำนวัตกรรมใหม่ “เซียร่า เอฟอาร์” วัสดุเติมแต่งเพื่อป้องกันการลามไฟ

เอสซีจี เคมิคอลส์ โชว์นวัตกรรมพลาสติกสำหรับผลิตสายไฟ เดินหน้าจัดสัมมนาด้านเทคนิค พร้อมแนะนำนวัตกรรมใหม่ “เซียร่า เอฟอาร์” วัสดุเติมแต่งเพื่อป้องกันการลามไฟ

วันที่: 11 ต.ค. 2560

เมื่อเร็วๆ นี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้จัดแสดงนวัตกรรมเม็ดพลาสติกสำหรับงานสายไฟและสายโทรคมนาคม ในงานมหกรรมการแสดงสินค้าและเทคโนโลยี International Wire & Cable Trade Fair for Southeast Asia 2017 ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยได้นำนวัตกรรมเม็ดพลาสติกสำหรับงานสายไฟและสายโทรคมนาคมที่ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยไปจัดแสดง เช่น เม็ดพลาสติกที่ป้องกันและควบคุมการลุกลามไฟ (Flame Retardant Compounds) เม็ดพลาสติกที่ลดควันและลดการปล่อยสารฮาโลเจน (Low Smoke Halogen Free Compounds) รวมทั้งเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผู้ประกอบการจากหลายประเทศให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ในงานนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้จัดสัมมนาทางด้านเทคนิคเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคการเลือกใช้เม็ดพลาสติกสำหรับงานสายไฟเพื่อความปลอดภัย และให้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งได้แนะนำนวัตกรรมวัสดุเติมแต่งเพื่อป้องกันการลามไฟ “เซียร่า เอฟอาร์” (CIERRA FR) โดยมี มร.ทิโมที แมคคาฟรี (Mr. Timothy McCaffery) Global Business Director - New Materials and Technology (ซ้ายสุด) และ ดร.วันทินี วิรัตยาพร วิศวกรด้าน Compound Formulation บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้บรรยาย นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับ ADSS Cable (New Implication of Thai Industrial Standard for ADSS Cable) โดยมี รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และประธานคณะกรรมการวิชาการ 892 หรือ กว 892 ทำงานเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเคเบิลเส้นใยนำแสง (ที่ 2 จากซ้าย) คุณพิกุลพรรณ แสนสุวรรณ นักวิชาการมาตรฐานและเลขานุการคณะ กว.892 (ที่ 3 จากซ้าย) และคุณปราโมทย์ จงวิริยะเจริญชัย ผู้จัดการ OSP Engineering จาก True Internet Corporation (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้สนใจเม็ดพลาสติกสำหรับงานสายไฟและสายโทรคมนาคม คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

นวัตกรรม “ถุงคลุมกล้องผ่าตัดสมอง” ช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์

นวัตกรรม “ถุงคลุมกล้องผ่าตัดสมอง” ช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์

วันที่: 30 ต.ค. 2560

ร่วมคิด ร่วมใช้ ร่วมพัฒนา จากความร่วมมือของคณะแพทย์ฯ 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีม Design Catalyst ของเอสซีจี เคมิคอลส์ สู่นวัตกรรม “ถุงคลุมกล้องผ่าตัดสมอง” ช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ หมายเหตุ: ถุงคลุมกล้องผ่าตัดนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หากธุรกิจใดกำลังมองหา “ความร่วมมือ” ด้านการออกแบบและการเลือกวัสดุที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ Design Catalyst by SCG Chemicals บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด โทร +66 2586 2317 หรือhttps://www.facebook.com/DesignCatalyst จากการระดมความคิดของทีมบุคลากรทางการแพทย์และทีม Design Catalyst ของเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ข้อสรุปว่านวัตกรรมชิ้นแรกที่ร่วมกันพัฒนาคือ “นวัตกรรมถุงคลุมกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม” ซึ่งใช้คลุมกล้องผ่าตัดให้ศัลยแพทย์จับโดยไม่ต้องสัมผัสกับเชื้อโรค เนื่องจากมีเหตุผลหลายประการ คือ ถุงคลุมกล้องผ่าตัดเป็นอุปกรณ์ที่ต้องปลอดเชื้อ เพราะใกล้ชิดกับอวัยวะ หากไม่สะอาดจะทำให้เกิดอันตรายกับคนไข้ ดังนั้นควรใช้งานเพียงครั้งเดียว แต่ที่ผ่านมาบางรายใช้วิธีใช้ซ้ำ (Reuse) โดยนำไปทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) แต่ก็ไม่มั่นใจเรื่องการขาดรั่วของพลาสติกถุงคลุมกล้อง นอกจากเรื่องความสะอาดแล้ว กล้องแต่ละยี่ห้อต้องใช้ถุงคลุมเฉพาะของตัวเองจึงทำให้เกิดการผูกขาด อีกทั้งถุงมีราคาสูง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดจึงมากขึ้น “อุปกรณ์นี้มี 2 ส่วนหลักคือ ส่วนฝาครอบเลนส์และตัวถุง ซึ่งฝาครอบเลนส์ เราออกแบบให้มีความยืดหยุ่น แข็งแรง มีสีสดเห็นชัด ส่วนตัวถุงจะเป็นชิ้นเดียวขนาดใหญ่ และยาวประมาณ 2-3 เมตร เนื้อถุงมีความใส บาง เวลาคลี่ออกต้องไม่เกิดไฟฟ้าสถิตย์ มีความห้อยตัวแต่ไม่ทิ้งน้ำหนักมากเกินไป ส่วนวัสดุที่ใช้ผลิตจะต้องฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมาได้ และเมื่อผ่านรังสีคุณสมบัติวัสดุต้องไม่เปลี่ยนไป ซึ่งตัวถุงเราเลือกใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศทำให้สามารถบริหารจัดการการผลิตและต้นทุนให้เหมาะสมได้” อ่านบทความฉบับเต็มได้จากนิตยสารAll Around Plastics ฉบับ 3/2017 หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน All Around Plastics ได้ทาง- App Store (iOS):https://goo.gl/PdD4tk- Play Store (Android):https://goo.gl/yt7Vza