ผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์
กำลังการผลิต (ตัน/ปี)
โรงงานปัจจุบัน
โอเลฟินส์ ประเทศไทย
เอทิลีน
1,800,000
โพรพิลีน
1,250,000
มิกซ์ซีโฟร์
240,000
เบนซีน
340,000
พอลิโอเลฟินส์ ประเทศไทย
เอชดีพีอี
920,000
แอลแอลดีพีอี
120,000
แอลดีพีอี
152,000
พีพี
720,000
พีวีซี ประเทศไทย
พีวีซี เรซิน
530,000
พีวีซี คอมพาวนด์
63,500
พีวีซี เพสต์ เรซิน
36,000
ท่อและข้อต่อพีวีซี
203,510
โพรไฟล์พีวีซี
24,300
ร่วมทุนกับบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศสหรัฐอเมริกา
แอลแอลดีพีอี
770,000
สเปเชียลตี อิลาสโตเมอร์
270,000
สไตรีนมอนอเมอร์
320,000
พอลิสไตรีน
160,000
เอสบี เลเทกซ์
40,000
โพรพิลีน ออกไซด์
470,000
ร่วมทุนกับบริษัทมิตซุย เคมิคัลส์ ประเทศญี่ปุ่น
พีพี คอมพาวนด์
177,000
แอลแอลดีพีอี ฟิล์ม
15,000
ร่วมทุนกับบริษัทมิตซูบิชิ เรยอน ประเทศญี่ปุ่น
เอ็มเอ็มเอ
190,000
เอ็มเอเอ
16,000
บีเอ็มเอ
30,000
แผ่นอะคริลิกแบบต่อเนื่อง
20,000
ร่วมทุนกับบริษัทอื่น ๆ
บิวทาไดอีน
140,000
ไนไตร์ลบิวทาไดอีน เลเทกซ์
110,000
สไตรีนบิวทาไดอีน รับเบอร์
80,000
โซลูชั่น สไตรีนบิวทาไดอีน รับเบอร์
120,000
เมลามีน คอมพาวนด์
21,000
พีวีซี คอมพาวนด์
72,000
ร่วมทุนในต่างประเทศ
พีพี คอมพาวนด์ (จีน)
65,000
พีวีซี เรซิน (อินโดนีเซีย)
120,000
พีวีซี เรซิน (เวียดนาม)
200,000
พีวีซี คอมพาวนด์ (เวียดนาม)
16,500
พีอี คอมพาวนด์ (เวียดนาม)
15,000
ท่อพีอี (เวียดนาม)
45,200
ท่อและข้อต่อพีวีซี (เวียดนาม)
150,000
ท่อและข้อต่อพีวีซี (กัมพูชา)
17,400
ท่อและข้อต่อพีวีซี (พม่า)
16,000
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ประเทศอินโดนีเซีย
เอทีลีน
860,000
โพรพิลีน
470,000
มิกซ์ซีโฟร์
315,000
เอชดีพีอี/แอลแอลดีพีอี
336,000
พีพี
480,000
สไตรีนมอนอเมอร์
340,000
บิวทาไดอีน
137,000