×
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ รูปแบบบ้านปลา ประโยชน์ของบ้านปลา ความคืบหน้าโครงการ ทำไมต้องบ้านปลา ภาพ 360 องศา ภาพบรรยากาศ รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที คำถามที่พบบ่อย ติดต่อเรา
SCG
เกี่ยวกับโครงการ


โครงการบ้านปลาเอสซีจี มีเป้าหมายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประมงพื้นบ้าน

และเพิ่มความสมบูรณ์ให้ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ได้แก่ เอสซีจี สำนักงานบริหารจัดการบริหารทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) และกลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยส่งเสริมกลุ่มประมงพื้นบ้านให้เป็นชุมชนเข้มแข็งทั้งในรูปแบบกลุ่มและเครือข่าย
เพื่อดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยให้คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โครงการบ้านปลาเอสซีจี นับเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ของ "พื้นที่ปลายน้ำ" สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานจากภูผา สู่มหานทีรูปแบบบ้านปลา


ทีมนักวิจัยจากธุรกิจเคมิคอลส์ ในเอสซีจี  ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการบริหารทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

และกลุ่มประมงพื้นบ้าน ร่วมกันคิดค้นดีไซน์จนออกมาเป็นบ้านปลาเอสซีจี ในปัจจุบัน

บ้านปลาเอสซีจี

บ้านปลา “ทรงสามเหลี่ยม”

ดีไซน์แรกของบ้านปลาเอสซีจี เป็นทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ แต่พบปัญหาอวนประมงที่มัก ไปเกี่ยวกับท่อ และใช้วัสดุเยอะ มีน้ำหนักมาก จีงปรับดีไซน์ใหม่เป็นบ้านปลา "ทรงสามเหลี่ยม" ในปัจจุบัน
บ้านปลาเอสซีจี

รูปแบบบ้านปลา

บ้านปลาเอสซีจี จากท่อ PE100 มีขนาดความกว้าง 1.2 เมตร ยาว 1.2 เมตร สูง 1.1 เมตร มีโครงสร้างที่เป็นช่องว่างเหมาะกับการอยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็ก
บ้านปลาเอสซีจี

การจัดวางบ้านปลาใต้ทะเล

บ้านปลาเอสซีจี จะถูกวางในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งน้ำลึกไม่เกิน 10 เมตร โดยวางใกล้กันอย่างน้อย 10 หลัง คิดเป็นพื้นที่ราว 20 ตารางเมตร ซึ่งกลุ่มประมงพื้นบ้านจะร่วมมือร่วมใจแสดงถึงชุมชนเข้มแข็ง กำหนดพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์

6 ประโยชน์ของบ้านปลา

บ้านปลาจำลอง สร้างขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน เพื่อดัดแปลง
เสริมแต่งพื้นที่ท้องทะเลให้เหมาะเป็นที่อาศัยของเหล่าปลา รวมไปถึงสัตว์น้ำต่าง ๆ โดยเลียนแบบมาจากกองหินใต้น้ำ
ซากเรืออับปางซึ่งมีปลาชุกชุม บ้านปลาที่มีอยู่ในปัจจุบันมีหลากหลายชนิดด้วยกัน
ได้แก่ ซังกอ เต๋ายาง แท่งคอนกรีตโครงสี่เหลี่ยมโปร่ง ตู้รถไฟ
และบ้านปลาเอสซีจี จากท่อPE100

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศใต้ท้องทะเล และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้าขนาดเล็ก
1.
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศใต้ท้องทะเล และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้าขนาดเล็ก
เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตกว่า 172 ชนิด ทั้งสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เช่น ปลาข้างเหลือง ปลาเก๋า ปลากะพง ปูหิน หอยแมลงภู่ ปลาสวยงาม เช่น ปลาหูช้าง ปลากระเบน ปลาโฉมงาม รวมทั้ง ปะการัง กัลปังหา แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์
2.
เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตกว่า 172 ชนิด ทั้งสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เช่น ปลาข้างเหลือง ปลาเก๋า ปลากะพง ปูหิน หอยแมลงภู่ ปลาสวยงาม เช่น ปลาหูช้าง ปลากระเบน ปลาโฉมงาม รวมทั้ง ปะการัง กัลปังหา แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์
กลุ่มประมงมีรายได้จากการจับปลามากขึ้น 10% ต่อปี ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน
3.
กลุ่มประมงมีรายได้จากการจับปลามากขึ้น 10% ต่อปี ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน
ส่งเสริมกลุ่มประมงเพื้นบ้านให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มประมงในการวางบ้านปลา และสร้างข้อตกลงร่วมกันในการดูแลพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเล
4.
ส่งเสริมกลุ่มประมงเพื้นบ้านให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มประมงในการวางบ้านปลา และสร้างข้อตกลงร่วมกันในการดูแลพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเล
เกิดองค์ความรู้ที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ทางมะพร้าว และซั้งเชือก ผสมผสานกับนวัตกรรมจากเอสซีจี รวมถึงเป็นแหล่งความรู้สำหรับการศึกษาและแหล่งทำงานวิจัย
5.
เกิดองค์ความรู้ที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ทางมะพร้าว และซั้งเชือก ผสมผสานกับนวัตกรรมจากเอสซีจี รวมถึงเป็นแหล่งความรู้สำหรับการศึกษาและแหล่งทำงานวิจัย
สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์และเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลได้มากกว่า 1,000 คนต่อปี
6.
สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์และเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลได้มากกว่า 1,000 คนต่อปี

ความคืบหน้าของโครงการบ้านปลา

บ้านปลาหลังแรกถูกวางในปี 2555 ที่ปากคลองแกลง จ.ระยอง ใน 6 ปีที่ผ่านมา ได้ขยายโครงการไปยังพื้นที่บริเวณทะเลชายฝั่งของจังหวัด ระยอง ชลบุรี และ จันทบุรี โดยกลุ่มประมงพื้นบ้านร่วมกันดูแลบริเวณที่วางบ้านปลาให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์น้ำวัยเจริญพันธุ์และสัตว์น้ำวัยอ่อน จนทำให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ ชาวประมงพื้นบ้านมีแหล่งทำมาหากินใกล้ชายฝั่ง มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี


ความคืบหน้าของ<font>โครงการบ้านปลา</font>

ทำไมต้อง บ้านปลา PE100

PE100 คือเม็ดพลาสติกคุณภาพชนิด High Density Polyethylene Pipe ของธุรกิจเคมิคอลส์ ในเอสซีจี
มีจุดเด่นเรื่องความแข็งแรงทนทานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงนำ ท่อ PE100 ที่เหลือจากการทดสอบ
มาหาวิธีการสร้างประโยชน์ใหม่แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำ Waste to Value

ตามแนวคิด Circular Economy จนได้ออกมาเป็น "บ้านปลาเอสซีจี"

แข็งแรงทนทาน

ด้วยคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนและทนแรงดันได้สูง บ้านปลาจากท่อ PE100 จึงมีอายุการใช้งาน ที่ยาวนานสามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์และแหล่งรายได้ที่ยั่งยืน
1
แข็งแรงทนทาน
ด้วยคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนและทนแรงดันได้สูง บ้านปลาจากท่อ PE100 จึงมีอายุการใช้งาน ที่ยาวนานสามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์และแหล่งรายได้ที่ยั่งยืน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผ่านการทดสอบคุณสมบัติท่อโดยสถาบัน VTT

ประเทศฟินแลนด์ และสถาบันอื่นๆ ทั่วโลก

ตามมาตรฐาน SFS-EN ISO 8795:2001

พบว่าปลอดภัยไม่มีสารอันตราย ออกมาสู่ท้องทะเล
2
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผ่านการทดสอบคุณสมบัติท่อโดยสถาบัน VTT
ประเทศฟินแลนด์ และสถาบันอื่นๆ ทั่วโลก
ตามมาตรฐาน SFS-EN ISO 8795:2001
พบว่าปลอดภัยไม่มีสารอันตราย ออกมาสู่ท้องทะเล
ภาพ 360 องศา

ภาพบรรยากาศปี 2561

ภาพบรรยากาศปี 2560

รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที

“ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม สร้างสมดุลอย่างยั่งยืน” เอสซีจีน้อมนำพระราชปณิธาน “จากภูผา สู่มหานที” เป็นแนวทางการดูแลจัดการน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ ผ่านกระบวนการสร้าง การมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน ให้เข้าใจการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตนเองอย่างแท้จริง ส่งเสริมให้ทุกคนมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นส่งผลให้ชุมชนเกิดการพัฒนาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผลผลิตเพิ่ม มีรายได้สูงขึ้น เกิดความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้เอสซีจี ได้ร่วมกับภาครัฐ และชุมชนในการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยองตั้งแต่ต้นน้ำ ผ่านการสร้าง “ฝายชะลอน้ำ” ในพื้นที่เขายายดา จนถึงปลายน้ำ โดยการสร้าง “บ้านปลา” เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ถือเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำจากภูผา สู่มหานทีอย่างแท้จริง

ข้อมูลโครงการ รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที คลิก

คำถามที่พบบ่อย

 • น้ำทะเลจะกัดกร่อนทำให้พลาสติกปนเปื้อนในน้ำทะเลหรือไม่?

  วัสดุที่ใช้ทำบ้านปลาทำมาจาก ท่อ PE100 (High Density Polyethylene Pipe) ผ่านการทดสอบคุณสมบัติท่อจากสถาบัน VTT, Finland และสถาบันอื่น ๆ ทั่วโลก ในด้าน SFS-EN ISO 8795:2001 โดยนำน้ำที่สกัดสารเคมีออกจากท่อมาทดสอบหาสารอันตรายพบว่าปลอดภัย ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายออกมาสู่น้ำทะเล

 • บ้านปลาจะแตกหักเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมหรือไม่?

  ด้วยคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนและทนแรงดันได้สูง ท่อ PE100 จึงถูกนำมาใช้เป็นท่อส่งน้ำ ท่อน้ำมัน และท่อที่ใช้ในเหมืองแร่ เมื่อนำมาออกแบบเป็นบ้านปลาจึงมีอายุการใช้งานยาวนาน  เมื่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เช่น เพรียง หอยสองฝา ฟองน้ำ สาหร่ายสีแดง และกัลปังหา มาเกาะติดพื้นผิวก็จะช่วยประสานให้บ้านปลาแข็งแรงยิ่งขึ้น

 • การวางบ้านปลามีการวางแผนอย่างไร?

  เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความต้องการแตกต่างกัน จำนวนและตำแหน่งการวางจะขึ้นอยู่กับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับกลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยทางเอสซีจี จะร่วมพิจารณาเพื่อสนับสนุนบ้านปลาเอสซีจี ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่

 • บ้านปลาจะกลายเป็นขยะทะเลหรือไม่?

  การจัดวางบ้านปลาใต้ทะเลถูกออกแบบให้วางในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งน้ำลึกไม่เกิน 10 เมตร โดยจัดวางใกล้กันอย่างน้อย 10 หลัง คิดเป็นพื้นที่ราว 20 ตารางเมตรต่อหนึ่งหมู่บ้านปลา และใช้ลูกปูนถ่วงน้ำหนัก พร้อมร้อยเชือกบ้านปลาแต่ละหลังเข้าด้วยกัน ทำให้บ้านปลามีน้ำหนัก ไม่เคลื่อนย้ายออกจากบริเวณที่วางเดิม

 • มีแนวทางการจัดการหลังจากการวางบ้านปลาอย่างไร?

  สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำนักงานบริหารจัดการบริหารทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) และกลุ่มประมงพื้นบ้าน ร่วมกับเอสซีจี  ได้สำรวจบ้านปลาที่ถูกวางเป็นประจำทุก 3 เดือน พร้อมระบุพิกัด GPS แต่ละจุดเพื่อการติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเล จากบริษัท Marine and Coast SDG และมหาวิทยาลัยชั้นนำมาร่วมศึกษาวิจัยประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของโครงการ ฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาโครงการ ฯ ต่อไป

ติดต่อเรา

SCG
กำลังส่งข้อมูล...