×
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ประโยชน์ของบ้านปลา ทำไมต้องบ้านปลา คุณมีส่วนร่วมได้อย่างไร ภาพ 360 องศา ภาพบรรยากาศ คำถามที่พบบ่อย ติดต่อเรา
SCG
กว่า 2 ใน 3 ของประเทศไทย เป็นชายฝั่งทะเล แต่รู้หรือไม่ว่า
ปลาในพื้นที่ลดน้อยลงเป็นอย่างมาก
และ...ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่กำลังจะ
หายไปเช่นกันนั่นคือ "ประมงพื้นบ้าน"
เกี่ยวกับโครงการ

โครงการบ้านปลาเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ Fish Home by SCG Chemicals มีเป้าหมายในการช่วยผลักดันให้ประมงพื้นบ้านไทย
กลับมาคืนวิถีที่ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟู ท้องทะเลให้สมบูรณ์อีกครั้ง
โดยมีบ้านปลาเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือช่วยสร้างความยั่งยืน
ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้โครงการฯ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย และเกิดความยั่งยืนที่แท้จริงได้นั้น ต้องมาจาก "ความร่วมมือ" ของทุกคน

ร่วมกันออกแบบ


ทีมนักวิจัยเอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการบริหารทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) และกลุ่มประมงพื้นบ้าน
ร่วมกันคิดค้นดีไซน์จนออกมาเป็นบ้านปลาเอสซีจี เคมิคอลส์ในปัจจุบัน

บ้านปลาเอสซีจี

บ้านปลา “ทรงสามเหลี่ยมปิรามิด”

ดีไซน์แรกของบ้านปลาเอสซีจี เคมิคอลส์เป็นทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ แต่พบปัญหาอวนประมงที่มัก ไปเกี่ยวกับท่อ และใช้วัสดุเยอะ มีน้ำหนักมาก จีงปรับดีไซน์ใหม่เป็นบ้านปลา "ทรงสามเหลี่ยมปีระมิด" ในปัจจุบัน
บ้านปลาเอสซีจี

รูปแบบบ้านปลา

บ้านปลาเอสซีจี เคมิคอลส์ จากท่อ PE100 มีขนาดความกว้าง 1.2 เมตร ยาว 1.2 เมตร สูง 1.1 เมตร มีโครงสร้างที่เป็นช่องว่างเหมาะกับการอยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็ก
บ้านปลาเอสซีจี

การจัดวางบ้านปลาใต้ทะเล

บ้านปลาเอสซีจี เคมิคอลส์ จะถูกวางในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งน้ำลึกไม่เกิน 10 เมตร โดยวางใกล้กันเป็นหมู่บ้านปลา พื้นที่ประมาณ 20 ตารางเมตร

ร่วมกันอนุรักษ์

ไม่เพียงแต่สร้างบ้านใหม่ให้ปลา แต่ยังต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ โดยพื้นที่วางบ้านปลาทั้งหมดนั้น จะถูกเรืยกว่า "พื้นที่อนุรักษ์"
ซึ่งทุกคนในกลุ่มประมงพื้นบ้านตกลงร่วมกันว่าจะไม่หาปลาในบริเวณนี้ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ
 


แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ

ร่วมกันสร้าง

ไม่ว่าใครก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา และสร้างความยั่งยืนแก่ประมงพื้นบ้านไทยให้กลับมาได้
เพียงแค่มาร่วมมือกับเราสร้างบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์
 

6 ประโยชน์ของ บ้านปลา

บ้านปลาจำลอง สร้างขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน เพื่อดัดแปลง
เสริมแต่งพื้นที่ท้องทะเลให้เหมาะเป็นที่อาศัยของเหล่าปลา รวมไปถึงสัตว์น้ำต่าง ๆ โดยเลียนแบบมาจากกองหินใต้น้ำ
ซากเรืออับปางซึ่งมีปลาชุกชุม บ้านปลาที่มีอยู่ในปัจจุบันมีหลากหลายชนิดด้วยกัน
ได้แก่ ซังกอ เต๋ายาง แท่งคอนกรีตโครงสี่เหลี่ยมโปร่ง ตู้รถไฟ
และบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์ จากท่อPE100

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศใต้ท้องทะเล และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้าขนาดเล็ก
1.
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศใต้ท้องทะเล และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้าขนาดเล็ก
เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตกว่า 28 ชนิด ทั้งปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลาข้างเหลือง ปลาเก๋า ปลา กระพง ปูหิน หอยแมลงภู่ ปลาสวยงาม เช่น ปลาหูช้าง ปลากระเบน ปลาโฉมงาม รวมทั้ง ปะการัง กัลปังหา แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์
2.
เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตกว่า 28 ชนิด ทั้งปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลาข้างเหลือง ปลาเก๋า ปลา กระพง ปูหิน หอยแมลงภู่ ปลาสวยงาม เช่น ปลาหูช้าง ปลากระเบน ปลาโฉมงาม รวมทั้ง ปะการัง กัลปังหา แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์
กลุ่มประมงมีรายได้จากการจับปลามากขึ้น 10% ต่อปี
3.
กลุ่มประมงมีรายได้จากการจับปลามากขึ้น 10% ต่อปี
ฟื้นฟูแหล่งทําประมงใกล้ชายฝั่ง และช่วยให้เกิดการร่วมมือกันของกลุ่มประมงสร้าง“พื้นที่อนุรักษ์” ป้องกันการทําประมงที่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ
4.
ฟื้นฟูแหล่งทําประมงใกล้ชายฝั่ง และช่วยให้เกิดการร่วมมือกันของกลุ่มประมงสร้าง“พื้นที่อนุรักษ์” ป้องกันการทําประมงที่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ
เป็นแหล่งความรู้สําหรับการศึกษา และแหล่งทํางานวิจัย
5.
เป็นแหล่งความรู้สําหรับการศึกษา และแหล่งทํางานวิจัย
สร้างเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลได้มากกว่า 1,000 คน ต่อปี
6.
สร้างเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลได้มากกว่า 1,000 คน ต่อปี

ทำไมต้อง บ้านปลา PE100

PE100 คือเม็ดพลาสติกคุณภาพชนิด High Density Polyethylene Pipe ของเอสซีจี เคมิคอลส์
มีจุดเด่นเรื่องความแข็งแรงทนทานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงนำ ท่อ PE100 ที่เหลือจากการทดสอบ
มาหาวิธีการสร้างประโยชน์ใหม่แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด Waste to Value
จนได้ออกมาเป็นบ้านปลาเอสซีจี เคมิคอลส์

แข็งแรงทนทาน

ด้วยคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนและทนแรงดันได้สูง บ้านปลาจากท่อ PE100 จึงมีอายุการใช้งาน ที่ยาวนานสามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์และแหล่งรายได้ที่ยั่งยืน
1
แข็งแรงทนทาน
ด้วยคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนและทนแรงดันได้สูง บ้านปลาจากท่อ PE100 จึงมีอายุการใช้งาน ที่ยาวนานสามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์และแหล่งรายได้ที่ยั่งยืน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผ่านการทดสอบคุณสมบัติท่อโดยสถาบัน VTT

ประเทศฟินแลนด์ และสถาบันอื่นๆ ทั่วโลก

ตามมาตรฐาน SFS-EN ISO 8795:2001

พบว่าปลอดภัยไม่มีสารอันตราย ออกมาสู่ท้องทะเล
2
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผ่านการทดสอบคุณสมบัติท่อโดยสถาบัน VTT
ประเทศฟินแลนด์ และสถาบันอื่นๆ ทั่วโลก
ตามมาตรฐาน SFS-EN ISO 8795:2001
พบว่าปลอดภัยไม่มีสารอันตราย ออกมาสู่ท้องทะเล

ภาพ 360 องศา

ภาพบรรยากาศ

คำถามที่พบบ่อย

 • น้ำทะเลจะกัดกร่อนทำให้พลาสติกปนเปื้อนในน้ำทะเลหรือไม่?

  วัสดุที่ใช้ทำบ้านปลาทำมาจาก ท่อ PE100 (High Density Polyethylene Pipe) ผ่านการทดสอบคุณสมบัติท่อจากสถาบัน VTT, Finland และสถาบันอื่น ๆ ทั่วโลก ในด้าน SFS-EN ISO 8795:2001 โดยนำน้ำที่สกัดสารเคมีออกจากท่อมาทดสอบหาสารอันตรายพบว่าปลอดภัย ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายออกมาสู่น้ำทะเล

 • บ้านปลาจะแตกหักเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมหรือไม่?

  ด้วยคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนและทนแรงดันได้สูง ท่อ PE100 จึงถูกนำมาใช้เป็นท่อส่งน้ำ ท่อน้ำมัน และท่อที่ใช้ในเหมืองแร่ เมื่อนำมาออกแบบเป็นบ้านปลาจึงมีอายุการใช้งานยาวนาน  เมื่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เช่น เพรียง หอยสองฝา ฟองน้ำ สาหร่ายสีแดง และกัลปังหา มาเกาะติดพื้นผิวก็จะช่วยประสานให้บ้านปลาแข็งแรงยิ่งขึ้น

 • การวางบ้านปลามีการวางแผนอย่างไร?

  เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความต้องการแตกต่างกัน จำนวนและตำแหน่งการวางจะขึ้นอยู่กับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับกลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยทางเอสซีจี เคมิคอลส์จะร่วมพิจารณาเพื่อสนับสนุนบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์ ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่

 • บ้านปลาจะกลายเป็นขยะทะเลหรือไม่?

  การจัดวางบ้านปลาใต้ทะเลถูกออกแบบให้วางในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งน้ำลึกไม่เกิน 10 เมตร โดยจัดวางใกล้กันอย่างน้อย 10 หลัง คิดเป็นพื้นที่ราว 20 ตารางเมตรต่อหนึ่งหมู่บ้านปลา และใช้ลูกปูนถ่วงน้ำหนัก พร้อมร้อยเชือกบ้านปลาแต่ละหลังเข้าด้วยกัน ทำให้บ้านปลามีน้ำหนัก ไม่เคลื่อนย้ายออกจากบริเวณที่วางเดิม

 • มีแนวทางการจัดการหลังจากการวางบ้านปลาอย่างไร?

  สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกลุ่มประมงพื้นบ้าน ร่วมกับเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้สำรวจบ้านปลาที่ถูกวางเป็นประจำทุก 3 เดือน พร้อมระบุพิกัด GPS แต่ละจุดเพื่อการติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเล จากบริษัท Marine and Coast SDG และมหาวิทยาลัยชั้นนำมาร่วมศึกษาวิจัยประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของโครงการ ฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาโครงการ ฯ ต่อไป

ติดต่อเรา

SCG
กำลังส่งข้อมูล...