Chemicals Business, SCG, is one of the largest integrated petrochemical companies in Asia and a key industry leader. We manufacture and supply a full range of petrochemical products ranging from upstream monomers to downstream polymers including polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, polystyrene and MMA.

เงินทองจากกองขยะ ตอนที่ 3: ถอดบทเรียนการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน “บางซื่อโมเดล”

เงินทองจากกองขยะ ตอนที่ 3: ถอดบทเรียนการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน “บางซื่อโมเดล”

Date: 19 Oct 2020

เอสซีจี ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถอดบทเรียนความสำเร็จการจัดการขยะจาก 12 โครงการต้นแบบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรมตามบริบท โดยในบทความนี้ขอนำเสนอภาพความสำเร็จการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของ “บางซื่อโมเดล” เริ่มต้นที่ตัวเอง เอสซีจี มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า SCG Circular Way คือ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่าที่สุด โดยขับเคลื่อนผ่านการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การผลิต การใช้และวนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ และมุ่งมั่นเชิญชวนคนไทยร่วมสร้างพฤติกรรมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุด ด้วยการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกต้อง ให้สามารถนำมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้อีก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ “โครงการบางซื่อโมเดล” #ใช้ให้คุ้ม #แยกให้เป็น #ทิ้งให้ถูก แต่เดิมเอสซีจีนำมาตรฐานการแยกขยะของ กทม. มาใช้ ซึ่งมีการแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย แต่วิธีนี้กลับสร้างความสับสนให้กับพนักงานกว่า 8,000 คนของเอสซีจี และทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือในการแยกขยะเท่าที่ควร สุดท้ายคนทำงานหนักก็คือแม่บ้าน ที่ต้องมานั่งคัดแยกขยะต่ออีกจนต้องทำงานล่วงเวลา ส่งผลให้สิ้นเปลืองทั้งเงินและแรงงาน ความใส่ใจของผู้บริหารระดับสูง “การที่ผู้บริหารระดับสูงใส่ใจเอาจริงเอาจัง รวมทั้งให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทำให้บางซื่อโมเดลก้าวหน้าต่อไปได้ ถ้าผู้บริหารระดับสูงไม่เห็นความสำคัญ บางซื่อโมเดลก็คงเดินทางมาจนถึงวันนี้ไม่ได้” ข้อความข้างต้นเป็นคำพูดของ กฤษดา เรืองโชติวิทย์ Circular Economy Director ทีมงานคนสำคัญในโครงการ บางซื่อโมเดล นอกจากนี้การศึกษาดูงานต่างถิ่นยังทำให้กฤษดาและคณะทำงานของบางซื่อโมเดลเกิดแรงบันดาลใจ รวมทั้งนำประสบการณ์มากมายกลับมาประยุกต์และออกแบบการจัดการขยะให้เหมาะสมกับเอสซีจี จนนำไปสู่วิธีการคัดแยกขยะตามประเภทของวัสดุ ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก สาเหตุสำคัญที่ทำให้วิธีการคัดแยกขยะตามประเภทของวัสดุมีประสิทธิภาพ ก็เพราะเข้าใจง่าย พนักงานจะเข้าใจได้ทันทีว่านี่คือแก้ว นี่คือพลาสติก นี่คือกระดาษ และกำหนดสีถังขยะแต่ละประเภท เช่น กระดาษทิ้งลงถังสีฟ้า ส่วนภาชนะจำพวกแก้ว โลหะ และอะลูมิเนียมเป็นถังสีเหลือง ขณะที่พลาสติก เช่น แก้วกาแฟ ถุงพลาสติก หลอด เป็นถังสีเขียว ในกรณีของพลาสติกที่สามารถนำมารีไซเคิลได้อย่างเช่น ขวดน้ำพลาสติกใส หรือที่เรียกกันว่าขวด PET ให้แยกออกมาต่างหากใส่ในถังสีขาว ส่วนฝาขวดกับฉลากที่มากับขวดให้ใส่ลงถังสีเขียว ขยะเศษอาหารซึ่งถือเป็นขยะที่มีจำนวนมากที่สุดในเอสซีจี จะมีถังสีเทาไว้ให้ทิ้ง ส่วนขยะอันตรายที่มีน้อยที่สุด ก็ไปลงถังสีแดง ถังขยะทั้ง 6 สี ถูกนำมาจัดวางอยู่แทบทุกจุดในเอสซีจี บางซื่อ ไม่ว่าจะเป็นในออฟฟิศทุกชั้น ทุกหน่วยงาน หน้าห้องน้ำ โรงอาหาร มีเพียงถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเท่านั้น ที่มีตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของทุกอาคาร เนื่องจากเป็นขยะที่มีจำนวนน้อยที่สุด ความสำเร็จสำคัญของโครงการ นอกเหนือจากการแยกและทิ้งขยะอย่างถูกต้องแล้ว บางซื่อโมเดลยังมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารรณรงค์ให้พนักงานทุกคนรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การรณรงค์ให้ใช้ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ ถุงผ้า ถุงอะไรก็ได้ ขอให้ใช้ซ้ำให้คุ้ม รวมทั้งมีการลดราคาเครื่องดื่มให้กับพนักงานที่นำแก้วหรือภาชนะส่วนตัวมาเอง โดยจากสถิติในปี 2562 พบว่า ขยะภายในสเอสซีจี สำนักงานใหญ่บางซื่อ มีจำนวนลดลงเหลือเฉลี่ยเพียง 37 ตันต่อเดือน จากที่เคยมีประมาณ 41.5 ตันต่อเดือนในปี 2561 ตัวเลขการนำขยะไปใช้ประโยชน์ในเดือนธันวาคม 2562 มีมากถึง 59% ขณะที่ปีก่อนหน้านั้นมีค่าเฉลี่ยทั้งปีเพียง 14% เท่านั้น ทว่าหมุดหมายประการหนึ่งของบางซื่อโมเดล ไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เพียงเท่านั้น เพราะการที่พนักงานทุกคนปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของตัวเองจนนำกลับไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกในครอบครัวสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง คือผลลัพธ์ของโครงการที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เอสซีจี ยังมีเป้าหมาย “Zero Waste to Landfill” โดยจัดการขยะที่ต้องส่งไปให้ กทม. เพื่อฝังกลบเหลือเท่ากับศูนย์ให้ได้ ซึ่งการจะเป็นอย่างนั้นได้ ปัจจัยสำคัญคือ ความร่วมมือจากพนักงานทุกคนที่ต้องคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกถังแบบ 100% และแม้ว่าจะดูเป็นงานที่ท้าทาย แต่ทีมงานบางซื่อโมเดลก็จะพยายามบรรลุเป้าหมายนี้ให้ได้ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากร ไปพร้อมกับการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคมอย่างมั่นคง ดาวน์โหลด Waste to Wealth... เงินทองจากกองขยะ ได้ที่ https://www.scg.com/ebook-watse-to-wealth/

SCG, IEAT, and 13 Alliances Promote “Waste is Resource” Mentality, Teaming up with Young People for Beach Cleanup in Rayong

SCG, IEAT, and 13 Alliances Promote “Waste is Resource” Mentality, Teaming up with Young People for Beach Cleanup in Rayong

Date: 19 Sep 2020

Rayong– 19 September 2020Chemicals Business, SCG, led by Mr. Charoenchai Prathuangsuksri, Managing Director of Rayong Engineering & Plant Service Company Limited (REPCO), and Miss Namthip Samphowprasert, Brand Management and CSR Director, co-organized “International Coastal Cleanup 2020 (ICC 2020)” with Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) and 13 companies in Maptaphut and Banchang industrial estate in Rayong province. The event aims to raise awareness of environmental issues on waste leaking into the ocean and promotes the concept of the Circular Economy. Over 2,000 volunteers in Rayong turned up for a beach cleanup. The event provided education on waste separation and waste management at source to prevent waste leakage into the environment and reduce global warming from waste incineration. “The Sea Saver - Young Gen” or the green-minded students from many schools also joined the event and showcased their musical talents with a performance of their self-composed song “Love to Separate.” The song intends to inspire young people and the public to solve environmental problems by adopting proper waste separation and disposal.
“It All Starts with Collaboration”: SCG and Alliance to End Plastics Waste’s 2020 Progress Report Outlines Project Milestones

“It All Starts with Collaboration”: SCG and Alliance to End Plastics Waste’s 2020 Progress Report Outlines Project Milestones

Date: 16 Sep 2020

New York – 2 September 2020 The Alliance to End Plastic Waste today released its 2020 Progress Report, detailing the organization’s focus on addressing its vision and mission. The Alliance has activated 14 projects across 14 cities in six countries in South East Asia, India and Africa – all at the frontline of the plastic waste challenge. The report also features 55 member-led projects worth US$400 million towards building solutions to end plastic waste in the environment. In the report, the Alliance, which SCG is part of since its birth 18 months ago, emphasized the importance of cross-value chain made up of businesses including chemical and plastic manufacturers, consumer goods companies, retailers, converters, and waste management companies. The report outlines the commitment to project acceleration across its four strategic pillars of waste management and recycling infrastructure, innovation, education and engagement, and clean up. The 2020 Progress Report also announced the Alliance’s 2025 Ambition. With a strategic focus on infrastructure development, innovation, clean up and education and engagement, the Alliance and its members will build investable models and partnerships within five years that will: Demonstrate zero plastic waste in multiple cities and divert well over millions tons of plastic waste through Alliance projects in more than 100 at-risk cities. Support healthy livelihoods for over 100 million people by enabling local ownerships of waste management. Unlock at least five times its investment and much more to accelerate actions and solutions to end plastic waste and build sustainable cities. For the 2020 Progress Report, please follow tthishttp://www.scgsustainability.com/wp-content/uploads/2020/09/PlasticWasteProgressReport.pdf ___________________ About SCG SCG has joined the Alliance to End Plastic Waste since 2019. As a founding member of the organization, SCG collaborates with DOW Thailand and SUEZ held the first Alliance to End Plastic Waste (AEPW) forum in Southeast Asia to promote sustainable plastic waste management with the focus on marine debris.
  • All Around Plastics