เอสซีจี เคมิคอลส์ พร้อมผนึกกำลังกับทุกภาคส่วน เพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Date: 23 Dec 2021

กรุงเทพฯ – 23 ธันวาคม 2564 เอสซีจี เคมิคอลส์ โดย ดร.บุตรา บุญเลี้ยง Head of Technology Strategy and Portfolio Management และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ “COP26 กับแนวทางของไทย ผนึก รัฐ - เอกชน จับมือลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมี ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านรายการ Future Talk by NXPO ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ผ่าน Facebook Fan Page ของ สอวช. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยรับมือกับเทรนด์ในอนาคต อันจะนำมาสู่การสร้างโอกาสให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง รวมถึงเพื่อให้เห็นศักยภาพของประเทศทั้งในด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอีกด้วย

เอสซีจี เคมิคอลส์ ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน พร้อมร่วมขับเคลื่อน Net Zero ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศและร่วมสร้างความยั่งยืนให้โลกต่อไป

เชิญรับชมการพูดคุย “COP26 กับแนวทางของไทย ผนึก รัฐ - เอกชน จับมือลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดย

  • ดร.บุตรา บุญเลี้ยง Head of Technology Strategy and Portfolio Management เอสซีจี เคมิคอลส์
  • ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยงานกลางของประเทศ ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26)

ได้ที่ลิงก์นี้: https://www.facebook.com/290231041158403/posts/1953457864835704/?d=n