นวัตกรรมพลาสติกจากเอสซีจี กับโลกปี 2020 ตอนที่ 2

Date: 17 Dec 2020

เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ ตลอดจนการมีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น เอสซีจีในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำของประเทศและแนวหน้าด้านวัสดุศาสตร์ของภูมิภาค จึงมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงปี 2020 ที่กำลังจะผ่านไปนี้ เอสซีจี ได้เผชิญหน้ากับความท้าทายหลากหลายรูปแบบ แต่ยังคงสามารถสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ทุกภาคส่วนได้อย่างต่อเนื่อง โดยบางส่วนได้ถูกนำเสนอไปแล้วในบทความนี้

สำหรับในบทความนี้ ได้รวบรวมนวัตกรรมไฮไลต์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2020 ไว้ดังต่อไปนี้

โซลูชันอนาคตพลังงานทดแทน
เอสซีจีเล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสังคมและส่งเสริมความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงได้คิดค้นและพัฒนา โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแบบครบวงจร (Floating Solar Solutions) ขึ้นเป็นรายแรกในประเทศไทย

นวัตกรรมที่เอสซีจีพัฒนาขึ้นนี้ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) มีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งภายใต้รังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน โดยเม็ดพลาสติกดังกล่าวมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 25 ปี และสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ อีกทั้งมีคุณลักษณะเป็น Food Grade ปลอดภัยต่อระบบนิเวศใต้น้ำ การออกแบบนวัตกรรมอย่างมีเอกลักษณ์

ล่าสุด ทีมงานผู้พัฒนาได้ต่อยอดนวัตกรรมดังกล่าวไปสู่ภาคการเกษตร โดยออกแบบตัวทุ่นให้สามารถทำงานร่วมกับปั๊มน้ำได้ เพื่อนำพลังงานสะอาดที่ผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์มาใช้ในการสูบและส่งต่อน้ำไปยังพื้นที่การเกษตร สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบ่อน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณที่มีน้ำท่วมซ้ำ และพื้นที่เกษตรกรรมที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุขาภิบาลดี สังคมยั่งยืน
ยกระดับสุขาภิบาลคืออีกหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) ซึ่งเอสซีจีเองก็ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม จึงได้คิดค้นและพัฒนา Zyclonic™ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

นวัตกรรมดังกล่าวมีโครงสร้างสำคัญ คือ ระบบบำบัดและกำจัดน้ำและของเสีย (Back-end Treatment Solutions) ที่ประกอบด้วย Aquonic 600 (อควานิก ซิกซ์ฮันเดรด) และ Zyclone Cube (ไซโคลน คิวบ์) โดยอุปกรณ์ทุกชิ้นใช้เม็ดพลาสติกสูตรเฉพาะที่เอสซีจีพัฒนาขึ้นในการขึ้นรูปเพื่อชิ้นงานที่มีคุณภาพ

ทางออกปัญหาแพคเกจจิ้งในอนาคต
เอสซีจี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพอลิเมอร์ มุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนา Mono Material Packaging เอสซีจี ซึ่งเป็นการเลือกใช้วัสดุพลาสติกประเภทเดียวกันทั้งหมด เพื่อช่วยให้รีไซเคิลได้ง่ายขึ้น เช่น PE ทั้งหมด หรือ PP ทั้งหมดมาผลิตเป็นฟิล์มในบรรจุภัณฑ์ โดยสิ่งสำคัญคือต้องสามารถคงคุณสมบัติการใช้งานที่เทียบเท่ากับบรรจุภัณฑ์เดิมให้ได้

Mono Material Packaging ที่เอสซีจีกำลังมุ่งมั่นพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน จะกลายมาเป็นนวัตกรรมสำคัญที่จะช่วยยกระดับฟังก์ชันของพลาสติกให้มีศักยภาพมากขึ้น ทั้งในส่วนของการนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อถนอมและยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารอย่างคุ้มค่า และเอื้อต่อการต่อการจัดการหลังการใช้ นั่นคือ การนำกลับมารีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั้งหมดนี้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 12 และข้อที่ 9 ขององค์การสหประชาชาติ ที่ให้ความสำคัญกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และการพัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม