ฉากกั้นอะคริลิกใส “SHINKOLITE” ลดการแพร่กระจายเชื้อโรคจาก เอสซีจี

Date: 21 Jul 2020

ตามที่ภาครัฐโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ผ่อนปรนให้สถานประกอบการและกิจการของทั้งภาครัฐและเอกชนกลับมาเปิดให้บริการได้ (Reopening) อาทิ สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา ร้านค้าและร้านอาหาร เป็นต้น เอสซีจีเล็งเห็นโอกาสในการที่จะสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยลดความเสี่ยงและการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และเชื้อโรคอื่น ๆ ที่สามารถติดต่อกันผ่านทางละอองฝอยในอากาศ จึงได้เปิดตัว “ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อ (Acrylic Aerosol Partition)” อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้แบรนด์ “SHINKOLITE” (ชินโคไลท์)

คุณภาพพรีเมียม คุณสมบัติครบถ้วน

ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อ SHINKOLITE ทั้งแบบสำเร็จรูปและสั่งทำตามแบบ ผลิตจากอะคริลิกซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติโปร่งใส มีความใสเทียบเท่ากระจกจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการมองเห็น แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนได้ดี มีน้ำหนักเบา ประกอบติดตั้งและทำความสะอาดง่าย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายและปลอดภัย โดยฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบสำเร็จรูป SHINKOLITE จากเอสซีจีนี้ ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่นด้วยระบบหล่อแผ่นแบบต่อเนื่อง (Continuous Casting Sheet) ทำให้ตัวแผ่นฉากกั้นมีความหนาสม่ำเสมอเท่ากันตลอดทั้งแผ่น และนำมาประกอบขึ้นรูปเป็นชิ้นงานเพื่อการติดตั้งได้อย่างสะดวก

ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวทำให้ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อ (Acrylic Aerosol Partition) SHINKOLITE จากเอสซีจี สามารถตอบโจทย์การใช้งานในช่วงของการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นวัตกรรมดังกล่าวยังส่งเสริมแนวปฏิบัติการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในที่สาธารณะ (Physical distancing) เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองฝอยจากการสนทนาในระหว่างการดำเนินธุรกรรม และยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรที่ใช้ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบสำเร็จรูป SHINKOLITE นี้ ในเรื่องการเอาใจใส่สุขอนามัยของบุคลากร ผู้เข้ามาติดต่อ และผู้ใช้บริการ ที่สำคัญนวัตกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องเจาะพื้นผิวเพื่อการติดตั้ง ทำให้เคลื่อนย้ายไปใช้งานตามสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ง่าย และมีอายุการใช้งานยาวนาน

ใส่ใจหน่วยงานรัฐ ดูแลธุรกิจเอกชน
เอสซีจีได้เปิดตัวฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบสำเร็จรูป SHINKOLITE ไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ในการติดตั้งนวัตกรรมเพื่อยกระดับความปลอดภัยนี้ ได้แก่ สภาสถาปนิก มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถานีตำรวจนครบาล เตาปูน ศาลแรงงาน สาขาระยอง และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม รวมจำนวนฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบสำเร็จรูป SHINKOLITE ที่ใช้งานแล้วกว่า 300 ชุด เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อบริเวณจุดให้บริการ

ผู้ใช้งานฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบสำเร็จรูป (Acrylic Aerosol Partition) SHINKOLITE ล้วนมีความเห็นไปในแนวทางเดียวคือ ฉากกั้นอะคริลิกป้องกัน (Acrylic Aerosol Partition) SHINKOLITE ทั้งแบบสำเร็จรูปและสั่งทำตามแบบที่เน้นให้เหมาะกับขนาดของพื้นที่ใช้งานและรูปทรงที่ต้องการ ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องเจาะพื้นผิว แต่สามารถใช้งานได้อย่างแข็งแรงปลอดภัย โดยนำแผ่นอะคริลิกใสเกรดพรีเมียมของ SHINKOLITE ที่มีความใสเทียบเท่ากระจกมาใช้ผลิต ทำให้มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตา สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ง่ายและมีอายุการใช้งานยาวนาน สร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ามาใช้บริการในสถานที่ นอกจากนี้ ในสถานที่ที่ต้องการรักษาทัศนียภาพให้สวยงามตามเดิมในช่วงที่จำเป็นต้องมีระยะห่างเช่นนี้ แผ่นอะคริลิก ถือเป็นวัสดุที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสม 

สำหรับผู้สนใจ ฉากกั้นอะคริลิก SHINKOLITE จากเอสซีจี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนผลิตภัณฑ์อะคริลิก SHINKOLITE บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด เฟซบุ๊ก: ShinkoliteAcrylic เว็บไซต์: www.shinkolite.co.th และ เอสซีจี คอนแทค เซ็นเตอร์  โทร 02-586-2222