fbpx
/, ไลฟ์สไตล์/สารปรอท อันตรายที่ปะปนมากับน้ำในถังเก็บน้ำ

สารปรอท อันตรายที่ปะปนมากับน้ำในถังเก็บน้ำ

2020-11-04T08:26:22+00:00

รู้หรือไม่ ในน้ำมี สารพิษ สารปนเปื้อนหรืออันตรายต่าง ๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าปะปนอยู่ และหนึ่งในนั้นคือ ‘สารปรอท’

ถ้าหากพูดถึงน้ำที่ทุกคนทุกบ้านใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนมากจะเป็นน้ำที่ถูกเก็บสำรองไว้ในถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำ สิ่งที่จะนำมาซึ่งอันตรายคือ การเก็บน้ำไว้ในถังเก็บน้ำ ที่ผลิตจากวัสดุที่ไม่มีคุณภาพ โดยจะส่งผลให้มีการปนเปื้อนของสารปรอทลงสู่น้ำในถัง และหากร่างกายได้รับสารปรอทสะสมเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง

ความอันตรายของสารปรอท
สารปรอทสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนัง การกินอาหารหรือดื่มน้ำ โดยจะส่งผลให้เกิดอาการเป็นพิษจากสารปรอท ซึ่งมีทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง จะมีอาการปากพอง อาเจียน ท้องร่วงอย่างรุนแรง อุจจาระเป็นเลือด และเมื่อเข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิต สารปรอทจะทำลายไต ทำให้ปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะเป็นเลือด ทั้งยังเป็นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เสียการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขน ขา การพูด และยังทำลายประสาทส่วนรับความรู้สึก ทำให้สูญเสียการได้ยินและการมองเห็น จนอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด

อันตรายที่ป้องกันได้
การดูแลให้ทุกคนในบ้านได้ใช้น้ำที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปรอทและสารอันตรายต่าง ๆ ปนเปื้อน สิ่งแรกที่ต้องใส่ใจ คือการเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่ใช้วัสดุที่มีมาตรฐานทั้งด้านความสะอาด คุณภาพและความปลอดภัย ไร้สารปรอท การเลือกวัสดุคุณภาพสูง จะเป็นการป้องกันอันตรายจากสารปรอททางหนึ่ง วิธีการง่ายๆ คือการ การมองหาสัญลักษณ์รูปหยดน้ำ elixir by SCG บนถังเก็บน้ำ

แล้วถังเก็บน้ำที่บ้านของคุณ ปลอดภัยไร้สารปรอท แล้วหรือยัง ?