fbpx
//สารปนเปื้อนภัยเงียบที่มาจากถังเก็บน้ำ

สารปนเปื้อนภัยเงียบที่มาจากถังเก็บน้ำ

2021-04-05T13:12:00+00:00

น้ำประปาที่ถูกสำรองไว้ในถังเก็บน้ำเพื่อนำมาใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน แม้จะดูใสสะอาดปลอดภัย แต่จริง ๆ แล้วอาจมีสารปนเปื้อนอันตรายอย่างโลหะหนักที่แฝงมากับเม็ดสีที่หลุดลอกจากวัสดุของถังเก็บน้ำ ซึ่งนั่นคือภัยเงียบที่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคโลหิตจาง โรคมินามาตะ โรคผิวหนังเรื้อรัง เป็นต้น

นอกจากรูปทรงและราคาถังเก็บน้ำแล้ว วัสดุเป็นสิ่งที่ควรตระหนักเป็นอย่างยิ่ง วันนี้เอลิเซอร์จะพาทุกคนบุกห้องแล็บไปพิสูจน์ความปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนของวัสดุถังเก็บน้ำอย่างวัสดุ elixir by SCG เทียบกับวัสดุทั่วไปกันครับ

สำหรับวัสดุสำหรับถังเก็บน้ำโดยเฉพาะอย่างวัสดุเอลิเซอร์ จะใช้เทคโนโลยีการ Compound ผสมหลอมรวมเนื้อสีให้เป็นเนื้อเดียวกับเนื้อวัสดุ ทำให้สีไม่หลุดลอกปะปนกับน้ำในถัง จึงมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยต่อสุขภาพ

ในขณะที่วัสดุของถังเก็บน้ำทั่วไป มีการนำผงสีมาผสมกับเม็ดวัสดุ หรือที่เรียกว่า Dry Blend แล้วนำไปขึ้นรูปเป็นถังเก็บน้ำเลย เม็ดสีจึงไม่ได้อยู่ในเนื้อวัสดุ แต่แทรกอยู่ระหว่างเนื้อวัสดุ ทำให้มีโอกาสที่สีหลุดลอกปะปนกับน้ำที่เก็บไว้ได้ หากสะสมสารพิษเป็นเวลานานก็จะส่งผลอันตรายต่อร่างกายได้นั่นเอง

SCG_elixir_เอลิเซอร์_ถังเก็บน้ำ_สารปนเปื้อน_ภัยเงียบที่มาจาก_ถังเก็บน้ำ