fbpx
/, รู้รอบเรื่องถังเก็บนํ้า/Food Contact คืออะไร? ทำไมสำคัญกับวัสดุผลิตถังเก็บน้ำ

Food Contact คืออะไร? ทำไมสำคัญกับวัสดุผลิตถังเก็บน้ำ

2020-05-11T16:56:25+00:00

เป็นที่รู้กันว่าพลาสติกมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบที่สามารถสัมผัสกับอาหารได้และไม่ได้ เช่นเดียวกับพลาสติกหรือพอลิเมอร์ที่ใช้ผลิตถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำ ก็ต้องเป็นแบบที่สามารถสัมผัสกับอาหารและน้ำได้อย่างปลอดภัย ไม่มีสารอันตรายหลุดปนเปื้อน

Food Contact คืออะไร ?
วัสดุสัมผัสอาหาร หรือ Food Contact materials: FCMs ในต่างประเทศทั้งยุโรปและสหรัฐฯ จะมีการทดสอบภาชนะที่สัมผัสอาหารอย่างเข้มงวด ต้องมีการรองรับความปลอดภัยก่อนจึงจะสามารถนำเข้าประเทศได้ โดยวัสดุสัมผัสอาหารโดยตรงที่ต้องได้รับการทดสอบได้แก่ พลาสติก ซิลิโคน ยาง กระดาษ เซรามิก แก้ว และโลหะ

Food Contact จึงเป็นการรับรองที่มีผลอย่างมากต่อการใช้งานสิ่งต่าง ๆ อย่างที่ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน การเลือกสิ่งที่ผ่านการรับรองเป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัยที่สุดต่อสุขภาพ ซึ่งก็รวมไปถึงถังเก็บน้ำที่ต้องสัมผัสกับน้ำดื่มน้ำใช้อยู่ตลอดเวลา

Food Contact และถังเก็บน้ำ
elixir by SCG เป็นวัสดุที่ถูกพัฒนาเพื่อผลิตถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ถือเป็นวัสดุสัมผัสอาหารที่ผ่านการทดสอบวัสดุจากหน่วยงานรับรองมาตราฐานในระดับสากล FDA หรือ Food and Drug Administration ในสหรัฐอเมริกา จึงมั่นใจได้ว่า elixir by SCG คือวัสดุที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างแท้จริง สามารถสัมผัสกับน้ำกินน้ำใช้ในบ้านได้อย่างปลอดภัยและปราศจากสารปนเปื้อน

มาตรฐาน FDA จากสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือในระดับสากล การที่ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุใด ๆ จะได้รับการรับรองคุณภาพไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ FDA มีความเคร่งครัดในการตรวจสอบ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพ

นี่จึงเป็นหนึ่งในการพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า elixir by SCG เป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัย ที่จะส่งเสริมให้การ กิน อยู่ ของคนไทยทุกคนปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดียิ่งกว่าเดิม ฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจซื้อกังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำ อย่าลืมสังเกตสัญลักษณ์หยดน้ำถังปลอดภัย elixir by SCG บนถังเก็บน้ำ หรือตรวจสอบยี่ห้อที่เลือกใช้วัสดุพอลิเมอร์ elixir by SCG ได้ที่นี่ www.scgchemicals.com/elixir/manufacturer/