fbpx
/, รู้รอบเรื่องถังเก็บนํ้า, ไขปัญหาระบบนํ้าในบ้าน/บอลวาล์ว เช็ควาล์ว คืออะไร​ ? ทำหน้าที่อะไรบ้าง ?

บอลวาล์ว เช็ควาล์ว คืออะไร​ ? ทำหน้าที่อะไรบ้าง ?

2021-10-26T13:21:18+00:00

นอกจากท่อ PVC เกลียวนอก และลูกลอย ที่เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการติดตั้งถังเก็บน้ำแล้ว ยังมี ‘บอลวาล์ว’ กับ ‘เช็ควาล์ว’ ที่เราควรรู้จักและติดตั้งให้ถูกจุดเพื่อเคลียร์ทุกปัญหาการติดตั้งถังเก็บน้ำ ไม่ว่าจะปัญหาน้ำไม่ไหลเมื่อไฟดับ จุดรั่วซึมของท่อประปา หรือน้ำล้นแท้งค์นั่นเอง

สำหรับ ‘บอลวาล์ว’ มีหน้าที่เหมือนกับก๊อกน้ำที่ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ โดยบอลวาล์วควรมีทั้งหมด 3-4 จุด ดังนี้

-บอลวาล์วจุดที่ 1 (B1) ทำหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำที่จะเข้าถึงถังเก็บน้ำ
-บอลวาล์วจุดที่ 2 (B2) ทำหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำที่จะเข้าปั๊มน้ำ
-บอลวาล์วจุดที่ 3 (B3) ทำหน้าที่เปิด-ปิดน้ำ เพื่อตรวจสอบการทำงานที่ผิดปกติของปั๊มน้ำ หรือจุดรั่วซึมของท่อประปาภายในบ้าน
-บอลวาล์วจุดที่ 4 (B4) ในกรณีติดตั้งถังเก็บน้ำระบบบายพาส สามารถติดตั้งจุดที่ 4 เพิ่มได้ เพื่อทำหน้าที่เปิด-ปิดระบบบายพาส และป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ กรณีที่เช็ควาล์วรั่ว

สำหรับ ‘เช็ควาล์ว’ มีหน้าที่ควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ โดยเช็ควาล์วควรมีทั้งหมด 2 จุด ดังนี้

-เช็ควาล์วจุดที่ 1 (C1) ทำหน้าที่ควบคุมน้ำให้ไหลไปในทิศทางเดียวกัน และป้องกันแรงดันจากปั๊มน้ำไม่ให้ไหลย้อนกลับ
-เช็ควาล์วจุดที่ 2 (C2) ทำหน้าที่ควบคุมน้ำให้ไหลไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันการตีกลับของแรงดันน้ำมากระทบปั๊มน้ำ (Water hammer) หากหยุดใช้น้ำกะทันหัน

การติดตั้งบอลวาล์วและเช็ควาล์วอย่างถูกจุด จะช่วยเคลียร์ปัญหาการติดตั้งถังเก็บน้ำได้ เพราะสามารถตรวจสอบได้ว่าถังเก็บน้ำมีปัญหาจุดไหน รวมถึงป้องกันปัญหาน้ำไหลย้อนกลับหรือน้ำล้นถังได้อีกด้วย

นอกจากติดตั้งอุปกรณ์ถังเก็บน้ำให้ถูกจุดและถูกวิธีเพื่อป้องกันปัญหาจากการติดตั้งถังเก็บน้ำแล้ว อย่าลืมเลือกวัสดุถังเก็บน้ำคุณภาพ  elixir by SCG ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีคอมพาวนด์ (Compound) เพื่อป้องกันปัญหาอื่น ๆ ในการใช้น้ำที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นตะไคร่น้ำ กลิ่นกวนใจ หรือสารปนเปื้อนอันตรายที่มองไม่เห็นอย่างสารโลหะหนักนะครับ