fbpx
//6 วิธีประหยัดน้ำทำแล้วหรือยัง

6 วิธีประหยัดน้ำทำแล้วหรือยัง

2019-10-11T14:29:06+00:00

6 วิธีประหยัดน้ำทำแล้วหรือยัง

รู้หรือไม่ว่าในอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้านี้ ประชากร 1.8 พันล้านคนทั่วโลกใกล้ขาดแคลนน้ำสะอาด ฟังดูอาจจะไม่น่าเชื่อ เพราะโลกของเราประกอบด้วยน้ำถึง 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด แต่จริง ๆ แล้ว มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์เป็นน้ำทะเลในมหาสมุทร ทำให้ไม่สามารถนำมาอุปโภคและบริโภคได้ น้ำจืดที่อยู่บนผิวดินที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มีไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ของน้ำจืดทั้งหมด ยิ่งมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นความต้องการใช้น้ำก็มากขึ้นเช่นกัน ทั้งจากภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม คนไทยใช้น้ำประมาณ 200 ลิตรต่อคน ในขณะที่ประเทศที่ขาดแคลนน้ำจะใช้น้ำเพียงแค่ 23 ลิตรต่อครอบครัวเท่านั้น 

แม้วิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำประเทศไทยไม่ได้รุนแรง แต่ก็มีสัญญาณเตือนให้เราต้องตระหนักเรื่องการใช้น้ำมากขึ้น เช่น สภาพอากาศที่แปรปรวน ภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ๆ ปริมาณน้ำในเขื่อนไม่เพียงพอ เป็นต้น ดังนั้นการร่วมมือกันประหยัดน้ำจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคน เริ่มจากตัวคุณเองได้ง่าย ๆ ดังนี้

  1. ซักผ้าด้วยมือ ช่วยประหยัดน้ำได้ถึงครึ่งหนึ่งของการซักด้วยเครื่องซักผ้า เพราะการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าจะใช้น้ำเฉลี่ยถึง 100 ลิตรต่อครั้ง หากซักผ้าด้วยเครื่องควรกดเลือกปริมาณผ้าตามจำนวนผ้าที่ใส่ลงไปตามความเป็นจริง จะได้ใช้น้ำอย่างประหยัดไม่มากเกินความจำเป็น 
  2. อาบน้ำฝักบัวแทนอ่างอาบน้ำ จะใช้น้ำเพียง 30 ลิตร ลดการใช้น้ำได้มากถึง 27 % จากการอาบน้ำในอ่าง รวมไปถึงการปิดฝักบัวขณะที่ถูสบู่ก็จะช่วยประหยัดน้ำเพิ่มขึ้นได้อีก
  3. ใช้ภาชนะรองน้ำแทนการเปิดน้ำไหลผ่าน เช่น การแปรงฟัน ซักผ้า ล้างจาน ล้างรถ ควรใช้กะละมัง ถัง หรือภาชนะขนาดพอเหมาะเพื่อรองน้ำไว้ใช้ วิธีนี้จะใช้น้ำน้อยกว่าปล่อยให้น้ำไหลผ่านตลอดเวลา
  4. นำน้ำสุดท้ายไปใช้ต่อ เช่น นำไปรดน้ำต้นไม้ ล้างพื้นบ้าน และอื่น ๆ ควรเลี่ยงการปล่อยลงท่อ เพราะช่วยลดภาระการบำบัดน้ำด้วย
  5. ตรวจสอบน้ำรั่วไหลสม่ำเสมอ ควรเช็กการรั่วไหลของน้ำ ไม่ว่าจะเป็น มิเตอร์น้ำ ก๊อก ฝักบัว สุขภัณฑ์ เป็นต้น
  6. รีบซ่อมทันทีเมื่อน้ำรั่ว หากปล่อยน้ำไหล แม้เพียงทีละหยด ใน 1 วัน จะเปลืองน้ำได้มากถึง 75 ลิตร แต่หากยังไม่มีเวลาซ่อม อาจหาภาชนะมารองบริเวณที่น้ำรั่วแล้วนำน้ำนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อ

การช่วยกันประหยัดน้ำสามารถเริ่มต้นทำได้ง่าย ๆ เริ่มจากที่บ้านของเราเอง โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ แม้สิ่งที่ลงมือทำจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ถ้าทำเป็นประจำและทุกคนช่วยกัน ก็สามารถประหยัดน้ำและช่วยให้มีน้ำใช้ไปอีกนาน