fbpx
/, รู้รอบเรื่องถังเก็บนํ้า/คู่มือเช็กมาตรฐานถังเก็บน้ำที่ทุกบ้านควรรู้

คู่มือเช็กมาตรฐานถังเก็บน้ำที่ทุกบ้านควรรู้

2020-05-11T16:16:34+00:00

สำหรับใครที่กำลังหาซื้อ “ถังเก็บน้ำ” หรือ “แทงค์น้ำ” อยู่… มารวมกันตรงนี้ ! วันนี้เราขอมาแนะนำคู่มือเช็กมาตรฐานถังเก็บน้ำด้วยการสังเกต สัญลักษณ์การรับรองถังเก็บน้ำตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อผู้บริโภคจะได้มั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัย อ่านจบ… เช็กให้ครบ ! แล้วพุ่งตัวไปเลือกซื้อถังเก็บน้ำที่มีสัญลักษณ์มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของผู้ใช้น้ำกันได้เลย !

มาตรฐาน FDA จากประเทศสหรัฐอเมริกา

FDA ย่อมาจาก Food and Drug Administration คือ องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารและยา รวมไปถึงสิ่งของที่ต้องสัมผัสกับอาหารหรือน้ำดื่ม ถังเก็บน้ำที่ดี ก็ควรผ่านการรับรองมาตรฐานนี้เช่นกัน ดังนั้นเห็นสัญลักษณ์นี้ที่ไหน… มั่นใจได้ว่าปลอดภัย ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของผู้บริโภคแน่นอน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. เป็นข้อกำหนดที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้น เพื่อรับรองคุณภาพของสินค้าให้ตรงตาม และสอดคล้องกับแนวทางสากล ซึ่งจะครอบคลุมสินค้าที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันหลาย ๆ ประเภทรวมทั้งถังเก็บน้ำ โดยกระบวนการจะเริ่มตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ระบบการผลิตในโรงงาน ตลอดจนควบคุมคุณภาพของสินค้า

มาตรฐาน European Directive 94/62/EC จากสหภาพยุโรป

European Directive 94/62/EC มาตรฐานนี้เป็นข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่นำเข้าและจำหน่ายในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะวัสดุที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง รวมถึงถังเก็บน้ำว่าจะต้องไม่มีการปนเปื้อนจากโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว และสารปรอท ซึ่งหากทานอาหารและน้ำที่มีสารเหล่านี้เข้าไปเจือปน จะเกิดการสะสมในร่างกาย ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

มาตรฐานการขึ้นรูปวัสดุโดย SAI Global ประเทศออสเตรเลีย

SAI Global สถาบันรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จากประเทศออสเตรเลีย รับรองมาตรฐานการขึ้นรูปวัสดุ ความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อนและสึกหรอ รวมถึงความปลอดภัยเมื่อนำวัสดุเอลิเซอร์มาขึ้นรูปเป็นถังเก็บน้ำ

 

การรับรองจากทั้งในประเทศและต่างประเทศการันตีว่า เอลิเซอร์คือวัสดุที่ปลอดภัย ปราศจากสารพิษปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ผู้ผลิตถังเก็บน้ำชั้นนำมากมายจึงวางใจเลือกใช้เอลิเซอร์เป็นวัสดุในการผลิตถังเก็บน้ำ ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ง่าย ๆ โดยสังเกตสัญลักษณ์หยดน้ำถังปลอดภัย elixir by SCG บนถังเก็บน้ำ หรือตรวจสอบยี่ห้อที่เลือกใช้เอลิเซอร์ได้ที่นี่ www.scgchemicals.com/elixir/manufacturer/