fbpx
//ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับระบบน้ำในบ้าน

ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับระบบน้ำในบ้าน

2019-10-11T10:56:54+00:00

ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับระบบน้ำในบ้าน
ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบน้ำในบ้าน ให้คุณใช้น้ำได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล

น้ำไม่ไหล ทำอย่างไรดี ?

  • ตรวจดูมิเตอร์น้ำว่าเปิดอยู่หรือไม่
  • ถามเพื่อนบ้านข้างเคียงว่าน้ำประปาไหลหรือไม่ ติดต่อไปยังสำนักงานประปาในพื้นที่ที่ใช้บริการ
    – เขตกรุงเทพฯ เช็กกับการประปานครหลวงได้ที่ สายด่วน 1125
    – ผู้ใช้น้ำประปาจังหวัดอื่น เช็กกับการประปาส่วนภูมิภาคได้ที่สายด่วน 1662

ปั๊มน้ำทำงานตลอดเวลา ผิดปกติหรือเปล่า ?

โดยปกติเครื่องปั๊มน้ำจะทำงานอัตโนมัติเมื่อเราเปิดใช้น้ำ และหยุดทันทีเมื่อปิดน้ำ แต่หากปั๊มยังทำงานเองทั้งที่ไม่ได้ใช้น้ำ และมีเสียงดังเกิดขึ้น แสดงว่าในระบบท่อน้ำดีมีการรั่วซึม ควรรีบแจ้งช่างซ่อมด่วน

วางถังเก็บน้ำไว้ที่สูง ประหยัดไฟจริงหรือ ?


ไม่จริงเสมอไป เพราะการวางถังเก็บน้ำไว้บนหลังคาบ้านหรืออาคารที่มีความสูงไม่เกิน 5 ชั้น ยังสูงไม่พอที่จะไปเพิ่มแรงดันในท่อประปา และจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปั๊มน้ำอัดแรงเพื่อเพิ่มความดันในการจ่ายน้ำ จึงไม่ได้ช่วยประหยัดไฟ

ควรใช้ถังเก็บน้ำขนาดเท่าไหร่ดี ?

ถังเก็บน้ำที่มีไว้เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในครัวเรือนยามฉุกเฉิน ควรมีน้ำเพียงพอไว้ใช้ได้อย่างน้อย 3 วัน โดยคนหนึ่งคนจะใช้น้ำเฉลี่ยประมาณ 200 ลิตรต่อวัน วิธีคิดให้ง่ายก็คือ จำนวนวัน (อย่างน้อย 3 วัน) X จำนวนสมาชิกในบ้าน X 200 ลิตร
ตัวอย่างเช่น ครอบครัวมีสมาชิก 4 คน ใช้น้ำคนละ 200 ลิตรต่อวัน บ้านหลังนี้ใช้น้ำ 4 x 200 = 800 ลิตรต่อวัน
และเพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอใช้ในกรณีฉุกเฉิน ควรเก็บน้ำได้ 800 x 3 = 2,400 ลิตร นั่นเอง
หรือลองคำนวณขนาดที่เหมาะสมได้ที่นี่ > คำนวนขนาดของถังเก็บน้ำ 

ถังเก็บน้ำตั้งตากแดดได้หรือไม่ ?

ถังเก็บน้ำสามารถตั้งไว้โดนแดดได้ แต่ควรเลือกถังที่ทึบแสงเพื่อไม่ให้มีปัญหาตะไคร่น้ำซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรีย และหากเป็นถังเก็บน้ำพลาสติกหรือพอลิเมอร์ ควรมีส่วนผสมของสาร Anti-UV หรือสารกันแดดซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้ถังเก็บน้ำ