fbpx
/, รู้รอบเรื่องถังเก็บนํ้า/ถังเก็บน้ำใบใหญ่ใบเดียวหรือใบเล็กหลายใบ ตัดสินใจอย่างไรให้เหมาะสม

ถังเก็บน้ำใบใหญ่ใบเดียวหรือใบเล็กหลายใบ ตัดสินใจอย่างไรให้เหมาะสม

2020-07-21T11:45:30+00:00

ขนาดของถังเก็บน้ำเป็นข้อสำคัญที่ต้องคิดให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกหลายคน อาจต้องคำนึงถึงขนาดความจุของถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำก่อนเลือกซื้อเป็นพิเศษ

คำนวณหาขนาดถังเก็บน้ำได้ ที่นี่

เมื่อได้ขนาดความจุที่เหมาะสมแล้ว ควรเลือกซื้อถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำใบใหญ่ใบเดียวหรือใบเล็กหลายใบจะดีกว่ากัน ในเมื่อทั้งสองรูปแบบสามารถบรรจุน้ำได้ปริมาณเท่ากัน ข้อสงสัยนี้แก้ได้ไม่ยากด้วย 4 ตัวช่วยเลือกถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำให้เหมาะสม ตรงกับความต้องการมากที่สุด

1.การรับน้ำหนักของพื้นที่

สถานที่ตั้งถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำเป็นสิ่งสำคัญ จะต้องเป็นพื้นที่แข็งแรงและมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ดี ก็สามารถเลือกซื้อถังเก็บน้ำใบใหญ่ใบเดียวได้ ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ได้มาก แต่หากสถานที่ติดตั้งแข็งแรงไม่มากพอหรืออยู่ชั้นบนของบ้านหรืออาคาร การติดตั้งถังเก็บน้ำใบเล็กหลายใบอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า

2.ค่าใช้จ่าย

การซื้อถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำใบใหญ่เพียงใบเดียว จะประหยัดได้มากกกว่าการซื้อถังเก็บน้ำใบเล็กหลายใบ ทั้งในเรื่องราคาของตัวเอง และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่ถังเก็บน้ำใบใหญ่ใบเดียวจะถูกกว่า

3.ข้อต่อและอุปกรณ์

การติดตั้งถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำใบใหญ่เพียงใบเดียว จะช่วยลดจำนวนข้อต่อของท่อและลูกลอย การติดตั้งถังเก็บน้ำหลายใบจำเป็นจะต้องมีการต่อท่อหลายจุดและมีลูกลอยทุกถัง ทำให้เกิดความยุ่งยากและมีโอกาสที่จะรั่วหรือจุดชำรุดได้มากกว่า

4.การล้างถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำต้องล้างทำความสะอาดถังทุก 6 เดือน เพื่อความสะอาดของน้ำในถัง หากมีถังเก็บน้ำหลายใบจะต้องใช้แรง ใช้เวลา และมีค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

กว่าจะได้ถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำที่เหมาะสมต่อการใช้งานนั้นไม่ยาก แต่ต้องคิดอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ควรคิดถึงเรื่องขนาดและจำนวนของถังเก็บน้ำแล้ว จะต้องคำนึงถึงคุณภาพของถังเก็บน้ำ โดยดูจากจากตัววัสดุ ต้องมีความแข็งแรงทนทาน ทึบแสง และไร้โลหะหนักที่เป็นอันตราย เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวใช้น้ำได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล ถ้าอยากได้ถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำที่มีคุณภาพ มองหาสัญลักษณ์หยดน้ำถังปลอดภัย elixir by SCG