fbpx
//เจาะลึกเทคโนโลยีคอมพาวนด์ เปลี่ยนพลาสติกให้เป็นวัสดุคุณภาพสูง สำหรับผลิตถังเก็บน้ำ

เจาะลึกเทคโนโลยีคอมพาวนด์ เปลี่ยนพลาสติกให้เป็นวัสดุคุณภาพสูง สำหรับผลิตถังเก็บน้ำ

2020-06-16T10:59:01+00:00

นวัตกรรมมีอยู่ในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ ไม่เว้นแม้แต่วัสดุที่คุณอาจจะคาดไม่ถึง อย่างวัสดุที่ใช้ผลิตถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำ ก็มีการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้เช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ของวัสดุที่ใช้อยู่เดิม จนได้พลาสติกที่มีคุณสมบัติที่สะอาด แข็งแรง ปลอดภัย และไม่ปล่อยสารโลหะหนักปนเปื้อน เหมาะกับการสำรองน้ำกินน้ำใช้ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของการผลิตพลาสติกคุณภาพที่เรียกว่า คอมพาวนด์ (Compound)

เจาะลึกพลาสติกคอมพาวนด์

กระบวนการคอมพาวนด์ (Compounding) จัดได้ว่าเป็นนวัตกรรมการผลิตพลาสติกรูปแบบหนึ่ง ด้วยการหลอมเหลวเม็ดพลาสติกด้วยความร้อน จากนั้นเติมสารเติมแต่ง (Additives) และสารเสริมสภาพพลาสติก เข้าไปในสัดส่วนที่เหมาะสม จากนั้นผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน

ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาหรือปรับปรุงเม็ดพลาสติก ให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ดีขึ้นตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสีสัน ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความใส การทนแรงกระแทก การทนความร้อน และอื่น ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน และความต้องการของการใช้งานสินค้าปลายทาง

พลาสติกจากเทคโนโลยีคอมพาวนด์สู่ถังเก็บน้ำคุณภาพ

จากกระบวนการผลิตพลาสติกด้วยเทคโนโลยีคอมพาวนด์ ที่ทำให้พลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น และมีความเหมาะสมในการใช้งาน ตอบโจทย์ความต้องการต่าง ๆ รวมถึงโจทย์ของถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำด้วยเช่นกัน

elixir by SCG เป็นพลาสติก ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีคอมพาวนด์ ปรุงแต่งคุณสมบัติพิเศษ เพื่อให้ได้เม็ดพลาสติกที่เหมาะสมกับการผลิตถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำโดยเฉพาะ จึงทำให้สีไม่หลุดลอก ไร้สารตะกั่ว ปรอท และสารหนู แข็งแรง ทึบแสง และที่สำคัญคือ มีการตรวจสอบคุณภาพเรื่องความสะอาดปลอดภัย และไม่ปล่อยสารปนเปื้อนสู่น้ำที่เก็บในถังจากหน่วยงานในระดับสากล

นอกจากนั้น ผู้ผลิตหรือแบรนด์ที่ใช้วัสดุ elixir by SCG ในการผลิตถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำรูปแบบต่าง ๆ ก็ถูกคัดสรรแล้วว่าเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพ ผ่านมาตรฐาน และเชื่อถือได้ ตรวจสอบแบรนด์ที่ใช้วัสดุ elixir by SCG ที่นี่

สำหรับเจ้าของบ้านแล้ว ความสะอาดของน้ำในถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำคือสิ่งสำคัญ เพราะต้องไม่ลืมว่าน้ำในถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำ เป็นน้ำที่ทุกคนในบ้านต้องสัมผัสทุกวัน หากต้องการซื้อหรือเปลี่ยนถังเก็บน้ำ สามารถสังเกตว่าเป็นถังเก็บน้ำที่ใช้วัสดุ elixir by SCG ด้วยการมองหาสัญลักษณ์หยดน้ำ elixir (เอลิเซอร์) บนถังเก็บน้ำด้วยทุกครั้ง