fbpx
//วิธีดูแล ถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำ หลังน้ำท่วม

วิธีดูแล ถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำ หลังน้ำท่วม

2020-12-01T12:54:14+00:00

ท่วม เป็นสิ่งที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยอาจต้องพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และผลที่ตามมาคือความเสียหายที่เกิดกับบ้านเรือนในพื้นที่นั้น ๆ แต่หลังจากที่น้ำลดลงสู่สภาวะปกติแล้ว ทุกบ้านก็ต้องซ่อมแซม ดูแล ทำความสะอาดบ้าน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในบ้าน ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเหมือนเดิม และสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำให้ใส่ใจเป็นพิเศษคือ ความสะอาดและปลอดภัยของ ถังเก็บน้ำ และ ปั๊มน้ำ นั่นเอง

วิธีดูแลปั๊มน้ำหลังน้ำท่วม
ในสถานการณ์น้ำท่วมที่ปั๊มน้ำจะจมอยู่ในน้ำเป็นเวลานานหลายวัน อาจจะทำให้ได้รับความเสียหายได้ เบื้องต้นเจ้าของบ้านสามารถตรวจสอบได้โดยการฟังเสียงในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน เพราะถ้ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างใน อาจจะทำให้ถังอัดความดันทำงานผิดปกติ

ในกรณีที่เสียหายไม่มาก อาจสามารถแก้ไขหรือซ่อมแซมได้เอง ด้วยการถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ มาล้างทำความสะอาดและตากให้แห้ง แต่ถ้าหากเสียหายมากโดยเฉพาะในส่วนมอเตอร์ ขดลวดทองแดง ตลับลูกปืน ควรส่งให้ช่างผู้มีประสบการณ์มาเป็นผู้ตรวจเช็กโดยละเอียด

วิธีดูแลถังเก็บน้ำหลังน้ำท่วม
สำหรับถังเก็บน้ำบนดิน จะเริ่มจากการสำรวจสภาพภายนอกของถังเก็บน้ำ ว่ามีชำรุดเสียหาย แตก รั่ว หรือไม่ เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกจากภายนอกเล็ดลอดเข้าไปปะปนกับน้ำภายในถัง และสำรวจภายในถังเก็บน้ำ ว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ภายในหรือไม่ เพราะหากละเลยหรือไม่ใส่ใจ สิ่งสกปรกต่าง ๆ ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อาจจะส่งผลกระทบต่อความสะอาดของน้ำที่ทุกคนในบ้านใช้งานอยู่ทุกวัน

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีเหตุน้ำท่วมหรือไม่ ก็ควรมีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำอย่างสม่ำเสมอ หรืออย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน โดยสามารถดูวิธีการทำความสะอาดด้วยตัวเองได้ ที่นี่