fbpx
//บอกลาถังเก็บน้ำที่มีสีหลุดลอก ด้วยเทคโนโลยีคอมพาวนด์จาก elixir by SCG

บอกลาถังเก็บน้ำที่มีสีหลุดลอก ด้วยเทคโนโลยีคอมพาวนด์จาก elixir by SCG

2020-12-18T11:35:17+00:00

ปัจจุบัน การดูแลตัวเองและทุกคนในบ้านให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็ยังมีสิ่งที่หลายคนอาจมองข้าม อย่างเช่น ถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำ เพราะคิดว่าน้ำที่เก็บสำรองไว้สะอาดอยู่แล้ว เวลาเปิดใช้ก็ใสสะอาดดี แต่จริง ๆ แล้วอาจมีสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดเล็กมากจนอาจมองไม่เห็น กลายเป็นการมองข้ามอันตรายที่อยู่ใกล้ตัว

สีของวัสดุ อาจเป็นหนึ่งในสิ่งแปลกปลอมที่หลายคนเคยมองข้าม คิดว่าไม่เป็นอะไร แต่ความจริงแล้วถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำใบสวยอาจมีความไม่ปลอดภัยจากสารโลหะหนักแฝงอยู่ในเนื้อสี วันนี้เราเลยจะพาทุกคนมารู้จักกับเทคโนโลยีที่ทำให้ถังเก็บน้ำมีสีสันที่สวยงามและปลอดภัย

ความไม่ปลอดภัยจากสารโลหะหนัก

Dry Blend Technology

การนำเอาผงสีและผงพลาสติก มาผสมกันโดยใช้เครื่องผสม ก่อนนำไปผลิตเป็นถังเก็บน้ำ วิธีการนี้จะทำให้สีเคลือบผิวพลาสติก ซึ่งจะมีโอกาสหลุดลอกออกมาปะปนกับน้ำ

Compound Technology

การนำเอาผงสีและผงพลาสติก มาผสมกันโดยใช้เทคโนโลยีความร้อนและความดัน จนกระทั่งสีกับพลาสติกรวมให้เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อนำไปผลิตเป็นถังเก็บน้ำแล้วไม่มีโอกาสที่สีหลุดลอกออกมาปะปนกับน้ำที่เก็บไว้ในถังอย่างแน่นอน

เทคโนโลยีการรวมสีเข้ากันเนื้อวัสดุที่ต่างกัน นอกจากทำให้ถังเก็บน้ำมีสีสันที่สวยงามต่างกันแล้ว ก็ยังส่งผลต่อความสะอาดและปลอดภัยที่ต่างกันอีกด้วย และต้องไม่ลืมว่าน้ำที่เก็บสำรองไว้ในถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำ เป็นน้ำที่ทุกคนในบ้านใช้ในชีวิตประจำวัน การเลือกซื้อถังเก็บน้ำที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพจึงเป็นหนึ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย ที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ

และหากจะเลือกซื้อถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำ วิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้มั่นใจในคุณภาพและความสะอาดคือการสังเกตสัญลักษณ์รูปหยดน้ำ elixir by SCG บนถังเก็บน้ำ