fbpx
/, รู้รอบเรื่องถังเก็บนํ้า/ถังเก็บน้ำวัสดุเอลิเซอร์ VS ถังสีน้ำเงินทั่วไป  

ถังเก็บน้ำวัสดุเอลิเซอร์ VS ถังสีน้ำเงินทั่วไป  

2019-10-11T11:22:48+00:00

 

ถังเก็บน้ำวัสดุเอลิเซอร์ VS ถังสีน้ำเงินทั่วไป  

ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ดื่มน้ำที่อยู่ในถังเก็บน้ำโดยตรง แต่ก็มีหลายกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายและอาหารของเราก็ต้องสัมผัสกับน้ำที่อยู่ในถังเก็บน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำ แปรงฟัน ล้างมือ หรือแม้แต่การล้างผักผลไม้ จึงไม่ควรละเลยเรื่องคุณภาพของถังเก็บน้ำ หากเป็นถังเก็บน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานอาจส่งผลต่อสุขภาพของสมาชิกในบ้าน รวมถึงการใช้งานได้ในระยะยาว ถังเก็บน้ำถูกผลิตออกมาหลากหลายรูปแบบและใช้วัสดุที่แตกต่างกัน หลายคนคงสงสัยว่า ถังเก็บน้ำที่ผลิตจากวัสดุเอลิเซอร์กับถังเก็บน้ำสีน้ำเงินทั่วไปแตกต่างกันอย่างไร เอลิเซอร์ได้สรุปข้อแตกต่างของวัสดุทั้ง 2 ชนิดนี้ให้แล้วครับ 

มาตรฐานการรับรองแตกต่างกัน
ถังเก็บน้ำวัสดุเอลิเซอร์vsถังเก็บน้ำสีน้ำเงิน-1

ถังเก็บน้ำจากวัสดุพอลิเมอร์ เอลิเซอร์ ทุกถัง ผ่านการรับรองมาตรฐาน FDA จากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกาว่า ไม่เป็นอันตราย สามารถสัมผัสอาหารและน้ำดื่มได้อย่างปลอดภัย และยังไม่พบสารตะกั่ว ปรอท สารหนูที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เมื่อตรวจภายใต้มาตรฐาน European Directive 94/62/EC และ มอก. 656:2556 ส่วนถังเก็บน้ำพลาสติกสีน้ำเงินทั่วไป อาจมีมาตรฐานรับรองที่ต่างกันไป ควรสังเกตดูที่ข้างถังก่อน เพื่อความมั่นใจว่าน้ำที่เก็บในถังนี้สะอาดปลอดภัยต่อการใช้งานทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้

ความหนาของผนังถังเก็บน้ำแตกต่างกัน
ถังเก็บน้ำวัสดุเอลิเซอร์vsถังเก็บน้ำสีน้ำเงิน-2-new

ถังเก็บน้ำจากวัสดุเอลิเซอร์มีมาตรฐานควบคุมความหนาของผนังถังเก็บน้ำ ทำให้ถังมีความแข็งแรง และมีคุณสมบัติทึบแสง ส่วนถังเก็บน้ำพลาสติกสีน้ำเงินทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงการใช้ถังเก็บน้ำที่มีผนังบาง เพราะอาจทำให้ตัวถังไม่แข็งแรง รั่วซึมง่าย และไม่ทึบแสง ทำให้มีโอกาสเกิดตะไคร่น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อแบคทีเรีย

วิธีการผสมสีของวัสดุแตกต่างกัน
ถังเก็บน้ำวัสดุเอลิเซอร์vsถังเก็บน้ำสีน้ำเงิน-3

วัสดุเอลิเซอร์ ผลิตด้วยเทคโนโลยี Compound ขั้นสูง เนื้อวัสดุพอลิเมอร์และสีจึงรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้สีไม่หลุดลอกปะปนกับน้ำสะอาดในถัง และทำให้ถังเก็บน้ำมีสีสันหลากหลายสวยงาม ส่วนถังเก็บน้ำสีน้ำเงินทั่วไป ใช้วิธี Dry Blend เป็นการนำผงสีมาผสมกับเนื้อวัสดุในขั้นตอนการขึ้นรูป ซึ่งเม็ดสีที่ไม่ได้อยู่ในเนื้อวัสดุมีโอกาสที่สีหลุดลอกปะปนกับน้ำได้ หากสะสมก็อาจส่งผลอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพ

คุณภาพแตกต่างกันตามราคา
ถังเก็บน้ำวัสดุเอลิเซอร์vsถังเก็บน้ำสีน้ำเงิน-4

ถังเก็บน้ำวัสดุแตกต่างกัน ส่งผลให้คุณภาพและราคาแตกต่างกันด้วย ในการเลือกซื้อถังเก็บน้ำควรคำนึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ถังเก็บน้ำวัสดุเอลิเซอร์vsถังเก็บน้ำสีน้ำเงิน-5

ก่อนเลือกซื้อถังเก็บน้ำควรพิจารณาให้ดีว่า ถังเก็บน้ำแบบไหนและวัสดุของถังเก็บน้ำชนิดใดที่เหมาะสมกับการใช้งานของเรา มองหาสัญลักษณ์ความปลอดภัย มองหาสติกเกอร์หยดน้ำ elixir (เอลิเซอร์) ถังเก็บน้ำคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อคุณภาพน้ำที่ดีสำหรับทุกคนในครอบครัว