fbpx
//ตรวจสอบ 5 จุดใช้น้ำภายในบ้าน  

ตรวจสอบ 5 จุดใช้น้ำภายในบ้าน  

2019-09-30T14:06:29+00:00

ตรวจสอบ 5 จุดใช้น้ำภายในบ้าน

ก่อนที่เราจะได้ใช้น้ำประปาจากก๊อก น้ำประปาจะถูกลำเลียงผ่านหลายจุด ก่อนจะถูกแจกจ่ายไปยังก็อกน้ำ และอุปกรณ์ใช้น้ำในบ้านอื่น ๆ ดังนั้นทุกจุดที่น้ำไหลผ่านจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาให้สภาพดีพร้อมใช้งาน ถึงเวลาตรวจสอบ 5 จุดใช้น้ำภายในบ้าน  ที่ต้องหมั่นใส่ใจ ดูแล และรักษา เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวมีน้ำสะอาดใช้อย่างปลอดภัย ไร้กังวล มีจุดไหนบ้างไปดูกันเลยครับ

 • ถังเก็บน้ำ 
  เป็นส่วนที่เอาไว้พักน้ำของแต่ละบ้าน หากไม่ดูแลให้ดี ถังเก็บน้ำอาจกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและสิ่งสกปรกได้
  – ตรวจสอบปิดฝาถังให้มิดชิด ป้องกันสิ่งสกปรกและแมลงตกลงไปในถัง
  – ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของถังเก็บน้ำต้องปลอดภัย ไม่ตั้งบนพื้นชัน และต้องไม่ทรุด
  – ตรวจสอบสุขภาพถังเก็บน้ำ ต้องไม่มีรอยรั่ว รอยแตก รูปทรงบิดเบี้ยว และควรทำความสะอาดถังทุก 6 เดือน
  – หากมีเด็กแรกเกิดในครอบครัว ควรต้องตรวจสอบความสะอาดและคุณภาพของน้ำในถังเก็บน้ำเป็นพิเศษ
 • ท่อประปา 
  เปรียบเสมือนเส้นเลือด เป็นส่วนที่ลำเลียงน้ำไปยังส่วนต่าง ๆ ของบ้าน แต่มักจะถูกละเลย บางครั้งเราอาจจะไม่ทราบว่าท่อประปาเสื่อมสภาพแล้ว เพราะอยู่ในจุดที่ตรวจสอบได้ยาก
  – ตรวจสอบสภาพท่อน้ำและรอยรั่วซึมของระบบประปาภายในบ้าน หากสังเกตเห็นรอยรั่วซึมต้องรีบซ่อมแซม เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปในท่อ
  – ตรวจสอบการใช้ท่อน้ำให้ถูกประเภทกับการใช้งาน
  – เปลี่ยนท่อน้ำเมื่อครบอายุการใช้งาน
  – หากใช้ท่อเหล็ก ควรตรวจเช็กเรื่องสนิม หรือเปลี่ยนมาใช้ท่อพลาสติกแทน
 • ปั๊มน้ำ 
  ช่วยให้น้ำมีแรงดันมากเพียงพอกับการใช้น้ำในบ้าน ถึงแม้จะวางถังเก็บน้ำไว้ชั้นบนสุดของบ้าน ก็ควรมีปั๊มน้ำ เพราะแรงดันน้ำตามแรงโน้มถ่วงอาจไม่เพียงพอในการจ่ายน้ำไปทั่วพื้นที่ของบ้าน
  – ตรวจสอบเครื่องปั๊มน้ำควรตั้งอยู่ในจุดที่น้ำท่วมไม่ถึง และห่างจากระยะฝนสาด
  – ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปั๊มน้ำได้สูบน้ำจากบ่อพักหรือถังเก็บน้ำ เพื่อลดการปะปนของสิ่งสกปรกและเชื้อโรคที่มากับท่อประปา
 • เครื่องกรองน้ำ
  เป็นจุดที่ควรใส่ใจมากที่สุด เพราะส่งผลโดยตรงต่อความสะอาดของน้ำที่เราดื่มในทุกวัน
  – ตรวจสอบ ทำความสะอาดล้างไส้กรอง และเปลี่ยนไส้กรองทุก 3-6 เดือน
 • อุปกรณ์ใช้น้ำต่าง ๆ 
  เป็นส่วนที่เราสามารถสังเกตสภาพได้ทุกครั้งทั้วขณะและหลังการใช้งาน
  – ตรวจสอบก๊อกน้ำ วาล์ว ฝักบัว และสายชำระให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค
  – ตรวจสอบการทำงานของชักโครก หากกดน้ำแล้วยังมีน้ำไหลออกมานานเกิน 30 วินาที แสดงว่าชักโครกชำรุด ต้องรีบซ่อมแซมโดยด่วน
  – หากพบว่ามีน้ำรั่ว แม้เพียงทีละหยด ใน 1 วัน จะเปลืองน้ำได้มากถึง 75 ลิตร

ทุกจุดใช้น้ำในบ้านล้วนมีความสำคัญทั้งหมด หากส่วนใดส่วนหนึ่งมีปัญหาหรือเสื่อมสภาพก็จะทำให้ระบบน้ำในบ้านทำงานได้ไม่สะดวก  ทำให้คุณภาพของน้ำสะอาดแย่ลง และทำให้เราสิ้นเปลืองค่าน้ำประปามากเกินความจำเป็น เราจึงควรหมั่นตรวจสอบและดูแลรักษาจุดใช้น้ำทุกจุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ