fbpx
//การติดตั้งถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำสำหรับบ้านและอาคาร

การติดตั้งถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำสำหรับบ้านและอาคาร

2020-05-20T11:46:47+00:00

เจ้าของบ้านหรือที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวหรืออาคารพาณิชย์ ที่กำลังตัดสินใจซื้อถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำ แต่ยังไม่แน่ใจว่าควรติดตั้งถังเก็บน้ำไว้ตรงไหนดี ต้องใช้ถังเก็บน้ำกี่ถัง ควรจัดการกับระบบน้ำและเครื่องปั๊มน้ำอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่เลย

ระบบที่ 1 : การติดตั้งถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำของบ้าน 1-2 ชั้น

ตำแหน่งในการติดตั้งถังเก็บน้ำ จะวางไว้บริเวณหน้าบ้านหรือหลังบ้านก็ได้โดยเป็นชั้นล่างของบ้าน ให้เจ้าของบ้านพิจารณาจากการเดินท่อน้ำเข้าสู่ตัวบ้านเป็นหลัก หากพื้นที่ที่ใช้น้ำในบ้าน เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว พื้นที่ซักล้าง อยู่หลังบ้านก็ควรเดินท่อน้ำเข้าทางหลังบ้าน และเมื่อได้ตำแหน่งในการติดตั้งถังเก็บน้ำแล้ว ต่อมาจึงติดตั้งปั๊มน้ำ เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำให้สามารถจ่ายน้ำไปใช้ในส่วนต่าง ๆ ภายในบ้านได้ ซึ่ง ปั๊มจะทำงานก็ต่อเมื่อภายในบ้านมีการเปิดใช้น้ำ และจะหยุดทันทีเมื่อไม่มีการใช้น้ำ

ระบบที่ 2 : การติดตั้งถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำของอาคารพาณิชย์ หรือบ้านที่อยู่อาศัยหลายคนควรตั้งถังเก็บน้ำไว้ 2 จุด คือชั้นล่างและชั้นบน โดยจุดที่ 1 ให้ติดตั้งไว้ที่ชั้นล่างโดยยึดตามหลักการในระบบที่ 1

จากนั้นให้เดินท่อต่อไปยังถังเก็บน้ำจุดที่ 2 ที่อยู่ชั้นบน โดยให้ระดับการวางถังเก็บน้ำอยู่สูงกว่าห้องน้ำชั้นบนสุดของบ้านประมาณ 6 เมตร ถังเก็บน้ำที่อยู่ชั้นบนจะทำหน้าที่จ่ายน้ำไปยังส่วนต่าง ๆ ของบ้าน ระบบนี้จะประหยัดไฟมากกว่าระบบที่ 1 เพราะปั๊มน้ำจะทำงานก็ต่อเมื่อระดับน้ำในถังเก็บน้ำด้านบนลดลง

เช่นเดียวกันกับบ้านหรือที่พักอาศัยที่มีคนอยู่เยอะหรือมีหลายชั้น การติดตั้งถังเก็บน้ำในระบบที่ 1 หรือชั้นล่างของบ้านจะทำให้การน้ำจะจ่ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของบ้านไม่เพียงพอ น้ำอาจจะไหลช้าหรือติดขัดได้

เคลียร์ข้อสงสัยกับไปแล้วสำหรับตำแหน่งและระบบการติดตั้งถังเก็บน้ำ แต่เจ้าของบ้านหรือที่พักอาศัย อย่าลืมใส่ใจเรื่องคุณภาพของวัสดุที่ใช้ผลิตถังเก็บน้ำ โดยสามารถสังเกตง่าย ๆ ด้วยการมองหาสัญลักษณ์หยดน้ำถังปลอดภัย elixir by SCG บนถังเก็บน้ำ หรือตรวจสอบยี่ห้อที่เลือกใช้วัสดุพอลิเมอร์ elixir by SCG ได้ที่นี่ www.scgchemicals.com/elixir/manufacturer/

แหล่งอ้างอิงข้อมูล: หนังสือช่างประจำบ้าน (ศักดา ประสานไทย)