fbpx
/, รู้รอบเรื่องถังเก็บนํ้า/3 วิธีป้องกันกลิ่นกวนใจในถังเก็บน้ำ

3 วิธีป้องกันกลิ่นกวนใจในถังเก็บน้ำ

2020-12-04T13:27:55+00:00

กลิ่นเหม็นหรือกลิ่นแปลกปลอมที่ปะปนมากับน้ำกินน้ำใช้ในบ้านที่ใช้อยู่ทุก ๆ วัน เป็นสัญญาณบ่งบอกภัยร้ายที่แฝงตัวอยู่ในถังเก็บน้ำ เช่น ตะไคร่น้ำ ตะกอน แบคทีเรีย เป็นต้น ถ้าไม่รีบแก้ไขและป้องกันอาจส่งผลต่อสุขภาพของสมาชิกในบ้าน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่วนหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นแปลกปลอมคือ ถังเก็บน้ำ

แต่เรื่องกลิ่นสามารถแก้ไขได้ ด้วย 3 วิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาถังเก็บน้ำมีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นแปลกปลอม ที่ทุกบ้านสามารถทำได้

1. ตรวจสอบความมิดชิดและการไม่รั่วซึมของถังเก็บน้ำ

การป้องกันไม่ให้มีสิ่งสกปรกจากภายนอกเล็ดลอดเข้าไปในถังเก็บน้ำเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าหากมีการรั่วซึมหรือปิดฝาถังเก็บน้ำไม่ดีพอ ถังเก็บน้ำก็จะกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ตามมา และที่สำคัญอีกอย่างคือ ต้องมั่นใจทุกครั้งว่าน้ำที่เก็บสำรองไว้ในถังเก็บน้ำ เป็นน้ำสะอาดเท่านั้น

2. เลือกใช้ถังเก็บน้ำที่ใช้วัสดุที่ทึบแสง ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ

ตะไคร่น้ำกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรีย และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นแปลกปลอม โดยตะไคร่น้ำจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีแสงสว่างส่องถึง ฉะนั้นการเลือกใช้ถังเก็บน้ำ

3. ทำความสะอาดถังเก็บน้ำเป็นประจำทุก 6 เดือน

มีสิ่งสกปรกมากมายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า การทำความสะอาดถังเก็บน้ำเป็นประจำทุก 6 เดือน จะช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย และช่วยยับยั้งกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นแปลกปลอมต่าง ๆ อีกด้วย

อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นแปลกปลอมได้ คือการเลือกซื้อถังเก็บน้ำที่ผลิตจากวัสดุที่มีมาตรฐาน ทึบแสง แข็งแรงทนทาน และผ่านมาตรฐานรับรองต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการมองหาสัญลักษณ์รูปหยดน้ำ elixir by SCG บนถังเก็บน้ำ